Personen Pim Assendelft

Profiel

prof. dr. Pim Assendelft
BIG-nummer: 59019729401

+31243613315
contact

Over Pim Assendelft

Prof dr Willem J.J. (Pim) Assendelft is hoogleraar Preventie in de zorg. lees meer

Over Pim Assendelft

Prof dr Willem J.J. (Pim) Assendelft is sinds 2019 hoogleraar Preventie in de Zorg in het Radboudumc. Eerder was hij directeur van het Dutch Cochrane Centre en hoofd afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschapsbeleid bij het Nederlands Huisartsen Genootschap. Van 2004 - 2012 was hij hoogleraar Huisartsgeneeskunde en afdelingshoofd bij het LUMC (Leiden) en van 2013 - 2018 bekleedde hij dezelfde functies binnen het Radboudumc.

Hij is voorzitter van de interne Radboudumc werkgroep Onderzoek van preventie en domeinvertegenwoordiger ‘onderzoek’ in het Radboudumc-brede Preventieteam (P-team). Verder is hij initiatiefnemer en penvoerder van het interfaculaire Radboud Universiteit-brede samenwerkingsproject ‘Cutting edge innovation in prevention; from idea to interfacultary community’. Vanuit het Radboudumc is hij ‘kwartiermaker’ voor de regio van het NFU-traject ‘Kennis en Innovatie met en voor een Gezonde regio’. Daarnaast is hij dagelijks bestuurslid alsmede missietrekker van het ‘brede preventieprogramma’ van het regionale samenwerkingsverband op gebied van preventie TOPFIT (http://www.topfit.life), stuurgroeplid van ‘Wij zijn Groen, Gezond en in Beweging Nijmegen’ en strategisch adviseur van OnePlanet (https://oneplanetresearch.nl/)

Pim draagt bij aan diverse landelijke adviesraden: Wetenschappelijke Advies Raad Institute for Positive Health, Raad van Advies Arts&Leefstijl, Wetenschappelijke Advies Raad internetplatform SamenGezond van verzekeraar Menzis, deelnemersraad ‘Voeding Leeft’, begeleidingscommissie Toekomstverkenning Volksgezondheid RIVM, Taskforce Kennisagenda Preventie (Nationale Wetenschaps Agenda / ZonMw), adviesraad onderzoeksschool CAPHRI van de Universiteit Maastricht. Hij is voorzitter van de werkgroep ‘Huisartsen’ van het Platform Overgewicht Nederland.

Hij was voorzitter van de commissie die het rapport Onderzoek waarvan je beter wordt van de Gezondheidsraad uitbracht, waarin werd geadviseerd hoe het onderzoek van de umc’s nog beter kan aansluiten bij actuele maatschappelijke vraagstukken en meer kan bijdragen aan de kwaliteit en betaalbaarheid van preventie en gezondheidszorg. Tevens was hij in 2018 voorzitter van de werkgroep van de 4 landelijke huisartsen-koepels die de ‘kerntaak Preventie’ verder heeft uitgewerkt na de ‘Woudschoten-2 conferentie’ over kerntaken en kernwaarden van de huisartsgeneeskunde.

Binnen het Radboudumc is hij lid van de Personal Grant Committee (interne selectie- en begeleidingscommissie persoonsgebonden nationale en internationale subsidies), de Principal Investigators commissie en de adviesraad van de onderzoekschool Radboudumc Institute for Health Sciences.

Vanuit zijn leeropdracht ‘Preventie in de Zorg’ doet hij onderzoek naar wat de betekenis van de groeiende aandacht voor preventie is voor de praktijk van de zorg. Leefstijl in de spreekkamer.

Het onderzoek binnen zijn leerstoel betreft o.a. onderzoek naar de rolopvatting gezondheidswerkers en verwachtingen van patiënten op gebied van preventie en leefstijl. Daarnaast ook onderzoek naar wat nodig is om de interactie tussen gezondheidswerker en patiënt op dit gebied te optimaliseren, zoals de vraag welk soort ICT ondersteunend kan werken of welke generieke competenties getraind moeten worden.

Tevens onderzoekt hij wat binnen het Radboudumc en in de regio preventie in de zorg betekent voor de organisatie van de zorg. Welke randvoorwaarden zijn nodig, welke deskundigheden? Ook zullen op termijn preventie-activiteiten, zoals pre-habilitatie of nazorg bij kanker, verplaatsen van het ziekenhuis naar de eerstelijn, vanwege het volume en vanwege de wens om de zorg zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de patiënt aan te bieden. Wat betekent dit, en hoe kan dit worden vormgegeven? De resultaten van dit onderzoek zijn ook van belang voor opleidingen en het onderwijs op dit gebied. Tenslotte is er aandacht voor wat de betekenis is voor de inhoud van de zorg. Waar zijn mogelijkheden om met gedragsverandering reductie van medicijngebruik of ander zorggebruik te realiseren? Dit onderwerp wordt opgepakt middels (systematisch) literatuuronderzoek en interventie-onderzoek.

Pim zet zich in voor het onderwijs op gebied van leefstijl in preventie in het geneeskunde-curriculum en de huisartsenopleiding. Hij is voorzitter van de werkgroep ‘Preventie en leefstijl’ van de Nederlandse Vereniging voor Medisch onderwijs.


Functie(s)

 • hoogleraar

Opleiding

 • Huisarts
 • Epidemioloog B

Nevenfuncties

 • Stuurgroep Wij zijn Groen, Gezond en In beweging Nijmegen
 • ZonMw commissie Dementie
 • Wetenschappelijke Advies Raad Institute for Positive Health
lees meer

Nevenfuncties

 • Stuurgroep Wij zijn Groen, Gezond en In beweging Nijmegen
 • ZonMw commissie Dementie
 • Wetenschappelijke Advies Raad Institute for Positive Health
 • Raad van Advies Arts&Leefstijl
 • Kwartiermaker NFU-traject Kennis en Innovatie met en voor een gezonde regio
 • Begeleidingscommissie Toekomstverkenning Volksgezondheid RIVM

Social media


Researchfunctie

 • full professor
 • Medewerkers
 • Intranet