Personen Ria Nijhuis-van der Sanden

Profiel

prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden


Over Ria Nijhuis-van der Sanden

Het onderzoek van professor Nijhuis-van der Sanden richt zich op het ontwerpen van klinisch relevante, veilige en kosteneffectieve interventies in fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en sport. lees meer

Over Ria Nijhuis-van der Sanden

1976: Almelo

Na de opleiding Fysiotherapie werkte Nijhuis-van der Sanden twee jaar als fysiotherapeut in een praktijk in Cuijk. In 1976 startte zij samen met haar man een fysiotherapiepraktijk in Almelo. Zij richtte zich met name op de behandeling van kinderen. Het werk in de praktijk combineerde ze met consulten in medisch kinderdagverblijf De Reggeberg in Nijverdal en op scholen in samenwerking met de schoolartsendienst Almelo. In 1982 was zij medeoprichter van de eerste kleuterschool voor kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd (IOBK-school) in Almelo. Ze volgde aanvullende wetenschappelijke cursussen en studeerde Sociale Wetenschappen en Organisatiewetenschappen aan de Open Universiteit.

1993: Nijmegen

In 1993 maakte zij de overstap naar het Radboudumc en werd hoofd van de afdeling kinderfysiotherapie. In 2007 werd ze waarnemend hoofd van het Paramedisch Onderzoek Centrum, na het vertrek van haar voorganger prof. dr. R. Oostendorp. Dit centrum is verbonden aan de afdeling IQ healthcare. In 2009 volgde haar benoeming tot hoogleraar.

De paramedische zorg vormt een wezenlijke aanvulling op de medische patiëntenzorg en omvat ergotherapie, fysiotherapie en logopedie. De paramedicus richt zich op het voorkomen dan wel beperken van de gevolgen die ziekten hebben op het participeren in de maatschappij. Vanuit haar leeropdracht wil Nijhuis-van der Sanden een impuls geven aan de wetenschappelijke onderbouwing en kwaliteitsverbetering van het paramedisch handelen. De leerstoel is verbonden aan de afdeling IQ healthcare, de afdeling Revalidatie en de afdeling Orthopedie van het Radboudumc. Het onderzoek vindt plaats binnen het Nijmegen Centre for Evidence Based Practice en richt zich op het verwerven van kennis van belang om effectieve, klinisch relevante, veilige en doelmatige interventies te realiseren. Kennis over de onderliggende mechanismen van motorisch leren wordt gebruikt om het effect van oefentherapie te vergroten. Onderzoek in het praktijkveld is gericht op het verbeteren van implementatiestrategieën om ervoor te zorgen dat bewezen effectieve interventies ook daadwerkelijk worden ingevoerd. Hiervoor worden indicatoren en digitale monitoringsystemen ontwikkeld en getest. Een belangrijke focus bij het implementatieonderzoek is inzicht in de factoren die de noodzakelijke gedragsverandering bij de professional (adherence aan richtlijnen) en de patiënt (gezond beweeg- en eetgedrag) bevorderen dan wel belemmeren.

1995: Breda

In 1995 was Nijhuis-van der Sanden mede-oprichter van de opleiding Kinderfysiotherapie aan de Avans Hogeschool in Breda en werkte als docent en modulecoördinator tot 2009. Sinds 1996 is zij docent en modulecoördinator binnen de masterfase van de Medische en Biomedische Wetenschappen, begeleidt zij masterstages en is ze gastdocent bij een aantal hogescholen en onderwijsinstellingen in Nederland en daarbuiten. Zij is redacteur van het boek Kinderfysiotherapie en auteur van hoofdstukken in nationale en internationale boeken. Zij begeleidt nu 22 promovendi en heeft inmiddels een groot aantal (inter)nationale publicaties op haar naam.


Functie(s)

 • hoogleraar

Opleiding

 • 1964 - 1970 Middelbare school (Mater Deï, Gymnasium β, Nijmegen)
 • 1970 - 1974 Opleiding Fysiotherapie (St Maartenskliniek Nijmegen)
 • 1988 - 1989 Opleiding Kinderfysiotherapie (Hogeschool Utrecht)
lees meer

Opleiding

 • 1964 - 1970 Middelbare school (Mater Deï, Gymnasium β, Nijmegen)
 • 1970 - 1974 Opleiding Fysiotherapie (St Maartenskliniek Nijmegen)
 • 1988 - 1989 Opleiding Kinderfysiotherapie (Hogeschool Utrecht)
 • 1989 - 1994 Sociale wetenschappen (Open Universiteit)
 • 1996 - 1997 Master Management in de non-profit sector (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
 • 2003 Promotie (Radboud Universiteit Nijmegen, Medische Wetenschappen) Promotoren: prof. dr. R.C.A. Sengers, prof. dr. G.P. van Galen
 • Titel proefschrift: The turning point localizing the motor performance problem in Turner Syndrome

Onder­scheidingen

 • Officier in de Orde van Oranje Nassau

Nevenfuncties

 • Vice-president van de International Organisation for Physical Therapists in Pediatrics (IOPTP) (2007-heden), subgroep van de World Confederation for Physical Therapy (WCPT)
 • Lid van de raad van advies voor de lectoraten Neurorevalidatie, Musculoskelettale revalidatie en Arbeid en Gezondheid bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (2008-heden)
 • Lid van de Wetenschappelijke Raad Fysiotherapie (2009-2013)
lees meer

Nevenfuncties

 • Vice-president van de International Organisation for Physical Therapists in Pediatrics (IOPTP) (2007-heden), subgroep van de World Confederation for Physical Therapy (WCPT)
 • Lid van de raad van advies voor de lectoraten Neurorevalidatie, Musculoskelettale revalidatie en Arbeid en Gezondheid bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (2008-heden)
 • Lid van de Wetenschappelijke Raad Fysiotherapie (2009-2013)
 • Lid van de Adviesraad Perinatale Registratie (PeriNat) (2010-2014)
 • Lid van de raad van toezicht van Kalorama (2010-heden)
 • Voorzitter van het honoursprogramma bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (2011-heden)
 • Lid van de NVAO auditcommissies (2014-2015)
 • lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg

Social media

 • Medewerkers
 • Intranet