Rianne Esselink principal clinician

Een optimale kwaliteit van leven bieden aan patiënten met de zieke van Parkinson. Dat is de uitdaging van neuroloog Rianne Esselink.  Een kwestie van goede synergie tussen expertise van zorgverleners en de expertise van patiënten, maatwerk en samenwerking in zorgnetwerken. 

‘Parkinsonpatiënten een optimale kwaliteit van leven bieden’

‘Ik ben neuroloog en expert op het gebied van de ziekte van Parkinson. Ik wil patiënten samen met ons multidisciplinaire zorgteam, steeds op maat,  een optimale kwaliteit van leven bieden. Daarbij is medische expertise belangrijk, maar ook een goede communicatie tussen patiënt, mantelzorger en zorgteam.   

Bewegingsstoornissen Centrum Zuidoost Nederland 

Ik ga leiding geven aan het Bewegingsstoornissen Centrum Zuidoost Nederland. Dit is een nieuwe samenwerking tussen het Radboudumc en het Maastricht UMC+, waarbij we ook effectief gaan samenwerken met regionale ziekenhuizen in Zuidoost Nederland.’

Drie therapieën

Er zijn drie geavanceerde therapieën voor mensen waarbij de ziekte van Parkinson in een gevorderde fase is: een hersenoperatie en twee therapieën waar gebruik gemaakt wordt van continue medicatietoediening via pompen. We gaan de patiënt expliciet betrekken  bij de keuzes voor de meest passende geavanceerde therapie. We hebben  een supra-regionale coördinerende functie voor de indicatiestelling en organisatie daarvan.  

Hoogkwalitatieve hersenoperaties

Eén van de geavanceerde therapieën betreft een hoog complexe hersenoperatie, de zogenaamde diepe hersenstimulatie. Deze operatie gaan we in het Radboudumc uitvoeren in nauwe samenwerking met het MUMC+. De afdelingen Neurologie en Neurochirurgie van beide ziekenhuizen werken hierbij nauw samen met een multidisciplinair zorgteam. Om te innoveren op het gebied van de hersenoperaties gaan we ook samenwerken met het MITec en het Donders Institute for Brain Cognition and Behavior. Met het instellen van een patiënten adviesraad voor deze hersenoperaties, willen we  de operaties ook vanuit patiëntenperspectief steeds verder verbeteren. 

Zorgnetwerken

We willen de duurzame  samenwerking in zorgnetwerken verder gestalte geven, zodat we ons samen maximaal in kunnen zetten voor het welzijn van onze patiënten. We delen graag de kennis en ervaring die we hierbij opdoen met andere afdelingen binnen het Radboudumc. Omgekeerd leren we ook graag van de ervaringen van andere afdelingen bij het vormgeven van zorgnetwerken.
Personen Rianne Esselink

Profiel

dr. Rianne Esselink
BIG-nummer: 9038165901


Functie(s)

  • neuroloog

Nevenfuncties

  • Secretaris bij de Nederlandse Vereniging Functionele Neurochirurgie Bewegingsstoornissen
  • Dagelijks bestuur DBS centrum Radboud en MUMC

Rianne Esselink principal clinician

Een optimale kwaliteit van leven bieden aan patiënten met de zieke van Parkinson. Dat is de uitdaging van neuroloog Rianne Esselink. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet