Personen Rob Koene

Rob Koene

 • Geboren: 13 aprul 1938 (Maastricht)
 • Benoeming: 1980
 • Emeritaat: 2001


Loopbaan Rob Koene

1965 Nijmegen

Na zijn artsexamen vervulde Koene eerst zijn militaire dienstplicht. Hij begon als reserve-luitentant-arts bij de parate troepen in Seedorf aan de grens met Oost-Duitsland. Na een half jaar werd hij overgeplaatst naar het garnizoenshospitaal in Arnhem. In 1965 startte hij met de opleiding tot internist onder leiding van prof. dr. C.L.H. Majoor in het Sint Radboudziekenhuis te Nijmegen. Binnen dit kader werkte hij van juli 1969 tot juli 1970 als clinical and research fellow in  het Massachusetts General Hospital in Boston. Daar deed hij laboratoriumonderzoek bij ingeteelde muizen in zijn eerste half jaar bij de Transplantation Unit (hoofd Paul Russell). Vervolgens werkte hij een half jaar in de patiëntenzorg in de Renal Unit (hoofd Alexander Leaf).

1972 Nijmegen

Na zijn terugkomst naar Nederland werd Koene in 1970 geregistreerd als internist. Daarna was hij staflid bij de afdeling Interne Geneeskunde (onderafdeling Nierziekten). In 1972 promoveerde hij op een serologische studie over de rol van antistoffen en complement bij de beschadiging van muizencellen.

Inmiddels kon hij ook zijn onderzoek bij ingeteelde muizen voortzetten in het Nijmeegs Centraal Dierenlaboratorium. In 1974 werd hij benoemd tot lector aan de Universiteit van Nijmegen met de leeropdracht Nierziekten. In 1980 volgde zijn benoeming tot hoogleraar. Na het overlijden van zijn voorganger Paul Wijdeveld in 1982 werd hij aangesteld als hoofd van de afdeling Nierziekten. Daarnaast was hij van 1992 tot 1999 voorzitter van het Cluster Interne Geneeskunde (CIS). Dit is een samenwerkingsverband van alle Interne Specialismen in het Radboudziekenhuis. Bij zijn emeritaat in 2001 gaf hij een afscheidscollege getiteld Wie het weet mag het zeggen.

De ruim 300 wetenschappelijke publicaties van Koene betreffen immunologisch gericht laboratoriumonderzoek, transplantatie-onderzoek met proefdieren en klinisch onderzoek in de patiëntenzorg. Hij heeft meer dan 25 promovendi begeleid.Neven­activiteiten

 • Voorzitter Transplantatie Werkgroep Nederland (1974-1987).
 • Lid Wetenschappelijke Raad van de Nierstichting Nederland en van de Stichting Eurotransplant (1976-1983). 
 • Lid Adviesraad Nederlandse Vereniging voor Nefrologie (1978-1982). 
 • Lid Stichting voor Medisch Onderzoek FUNGO en bestuurslid MEDIGON (1979-1989).
 • Voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Faculteit Geneeskunde (1983-1987).
 • Lid Commissie van de Gezondheidsraad (Vervanging Nierfunctie) (2983-1986). 
 • Bestuurslid Stichting Eurotransplant (1983-1994). 
 • Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Nefrologie (1984-1988). 
 • Voorzitter Commissie Ad Hoc ter beoordeling van het Medisch Wetenschappelijk Onderzoek in  Nederland (1985-1986 en 1988-1989). 
 • Lid Gezondheidsraad (1986-2004), Lid Commissie Behandeling van Nephrolitiasis (1986-1989) en kid Prioriteitsprogramma Klinisch Onderzoek (1992-1995), voorzitter Commissie Dialyse en Niertransplantatie (1991-1992). 
 • Bestuurslid Sandoz Research Foundation (1986-2000). 
 • Redacteur Transplantation Journal en Transplant international Journal (1987-2002) en Journal of  nephrology (1989-1992).
 • Redacteur Nephrology dialysis transplantation Journal (1988-1993). 
 • Voorzitter Commissie Gezondheidsraad (Erythropoëtine behandeling) (1989-1991).  
 • Bestuurslid Nederlandse Adviesraad Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (1989-1991). 
 • Vice-voorzitter Nederlandse Adviesraad Medische Wetenschappelijk Onderzoek (1989-1997) en, Sectie General Practice) (1989-1991). 
 • Lid Adviescommissie voor de Registratie van Nederlandse Nefrologen (AERA) (12989-2001). 
 • Lid Nederlandse Onderzoeksraad voor de Geneeskunde (klinische sectie) (190-195). 
 • Expert reviewer voor Biomed1: physiology and systems (1992-1993). 
 • Bestuurslid Vereniging tegen de Kwakzalverij (2002-2013) en hoofdredacteur website (2002-2008). 
 • Bestuurslid Stichting Skepsis (2006-2012).

Onder­scheidingen

 • Radboudpenning voor Niertransplantatie-team (1986).
 • Lustrumprijs van de Nederlandse Nierstichting voor het onderzoeksprogramma: The role of antibodies and antibody-mediated effects in transplantation and glomerulonephritis (1993).

Leeropdracht

Inwendige Geneeskunde in het bijzonder de Nierziekten

Opleiding

 • 1950-1956 Middelbare school (Gymnasium bèta, Henric van Veldeke College, Maastricht)
 • 1956-1962 Universiteit (Geneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen)
 • 1962-1964 Co-assistentschappen (Katholieke Universiteit Nijmegen)
 • 1965-1969 Specialisatie Interne Geneeskunde Radboudziekenhuis Nijmegen. Opleider: prof.dr. C.L.H. Majoor
 • 1969 Educational Council for Foreign Medical Graduates Examination (certificate no.1199769)
 • 1969-1970 Clinical and Research Fellow, Harvard Medical School, Transplantation Unit and Renal Unit, Massachusetts General Hospital, Boston
 • 1972 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotores: prof.dr. P.G.A.B. Wijdeveld en I.F.C. McKenzie, M.D. (Co-referent).
 • Titel: The cytolytic action of guinea pig and rabbit complement on sensitized mouse cells. A serological study of cell surface antigens
 • Medewerkers
 • Intranet