Personen Rose Collard

Profiel

dr. Rose Collard PhD
BIG-nummer: 19053396630


Functie(s)

  • assistant professor
  • verpleegkundig specialist

Rose Collard junior principal clinician

Rose Collard, verpleegkundig specialist, gaat een geïntegreerde aanpak ontwikkelen die zich richt op het functioneel herstel van patiënten in de ouderenpsychiatrie.

lees meer

Rose Collard junior principal clinician

Rose Collard, verpleegkundig specialist, gaat een geïntegreerde aanpak ontwikkelen die zich richt op het functioneel herstel van patiënten in de ouderenpsychiatrie. Dit is een belangrijke verpleegkundige aanvulling op de medisch-psychologische oriëntatie die er nu al is. Hiermee wordt de – vaak multidisciplinaire – zorg beter geregeld, en zijn patiënten en naasten meer betrokken bij hun behandeling. Een goed georganiseerd netwerk op het gebied van ouderenpsychiatrie is hierbij essentieel. Daarom gaat Rose dat de komende jaren verstevigen, zodat we nog beter samen kunnen werken en kennis kunnen delen. ­­­

  • Medewerkers
  • Intranet