Loopbaan Rutger Jan van der Gaag

1977 Utrecht

Na zijn artsexamen volgde Rutger Jan van der Gaag de opleiding tot huisarts aan de Universiteit van Utrecht. Zijn militaire dienstplicht vervulde hij als eerste luitenant-arts “districtspsychiater” in Utrecht. In 1977 werd hij geregistreerd als huisarts, in 1981 als psychiater en in 1982 verwierf hij de aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie.

1995 Utrecht

Hij was veertien jaar staflid/onderzoeker bij de afdeling Kinder- & Jeugdpsychiatrie van het UMC Utrecht, waar hij zich vooral richtte op ontwikkelingsstoornissen autisme en ADHD. Daarna was hij van 1995 tot 2002 opleider Kinder- & Jeugdpsychiatrie bij GGz Centraal in Ermelo en Lelystad. In 2002 werd hij hoogleraar bij het Radboudumc. Zijn klinische en opleiderswerkzaamheden verricht hij bij het Karakter University Centre for Child & Adolescent Psychiatry in Nijmegen.

2016 Nijmegen

In 2016 ging hij aldaar met emeritaat. Vanaf 2010 heeft hij geleidelijk zijn functies overgedragen aan jong talent, om vitaliteit en doorstroming op de afdeling te bevorderen, en om zich te richten op landelijke en internationale taken.

Zijn wetenschappelijke activiteiten zijn gefocust op ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD, verslaving), gender en sociale determinanten van (psycho)pathologie.

Hij heeft ongeveer 200 publicaties in Nederlandse en internationale wetenschappelijke tijdschriften en boekhoofdstukken op zijn naam staan. Onder zijn begeleiding zijn 10 promovendi gepromoveerd.

Personen Rutger Jan van der Gaag
  • Medewerkers
  • Intranet