Personen Rutger Nivard

Rutger Nivard

 • Geboren: 5 oktober 1920 (Rotterdam)
 • Overleden: 4 november 1996 (Nijmegen)
 • Benoeming: 1951 (lector), 1961 (hoogleraar)
 • Emeritaat: 1985


Loopbaan Rutger Nivard

1947 Nijmegen

Van 1947-1948 was Rutger Nivard leraar scheikunde aan de R.K. HBS te Leiden. Op 1 september 1951 werd hij benoemd tot lector in de organische chemie aan de Radboud Universiteit. Het lectoraat maakte deel uit van de preklinische opleiding, waarvan de toen kort tevoren benoemde hoogleraar in de fysiologische chemie, prof. dr E.C. Noyons, de leiding had gekregen.

1957 Nijmegen

In 1957 werd de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit opgericht; aan deze faculteit werd op 18 september 1961 Rutger Nivard benoemd tot gewoon hoogleraar in de organische chemie. De titel van zijn oratie, uitgesproken bij de aanvaarding van zijn ambt op 18 januari 1963, was Het domein van de organische chemie. Met de hoogleraren Van Os en Steggerda heeft hij in deze nieuwe faculteit de sectie Scheikunde in de steigers gezet. Vervolgens heeft Nivard in de loop van de daarop volgende twee decennia de basis gelegd voor een afdeling Organische Chemie die nationaal en internationaal bekendheid heeft verworven door de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. In 1985 legde hij zijn functie als hoogleraar neer.

Hij is (co-)auteur van een groot aantal publicaties. Hij heeft 23 promovendi begeleid.Neven­activiteiten

 • Voorzitter Sectie Scheikunde (1968 en 1974).
 • Voorzitter Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (1967).
 • Lid Universiteitsraad (1970).
 • Voorzitter van de Sectie Scheikunde van de Academische Raad.
 • Bestuurslid van de Academiecommissie voor de Chemie.
 • Voorzitter van het overlegorgaan voor post-academisch onderwijs.

Leeropdracht

Organische Chemie

Opleiding

 • 1932-1938 Gymnasium β (R.K. Gymnasium te Rotterdam)
 • 1938-1947 Universiteit (scheikunde, R.U. Leiden en R.U. Utrecht, onderbroken door de oorlog)
 • 1948-1951 Specialisatie organische chemie (R.U. Leiden) Promotor: prof. dr. E. Havinga
 • Titel proefschrift: Over structuur en eigenschappen van cis- en trans-kaneelzuur en verwante verbindingen
 • Medewerkers
 • Intranet