Personen Sander Geurts

Sander Geurts

 • Geboren: 17 augustus 1961 (Nijmegen)
 • Benoeming: 2005


Loopbaan Sander Geurts

1987 Utrecht

Na zijn studie Geneeskunde werd Sander Geurts arts-assistent (niet in opleiding) Chirurgie in het Ziekenhuis Overvecht (Utrecht, 1987-1988). Daarna startte hij zijn promotieonderzoek, dat hij verrichtte in de Sint Maartenskliniek. Aansluitend daaraan begon hij met de opleiding tot revalidatiearts. Na zijn registratie (1996) werkte hij een halfjaar als revalidatiearts in revalidatiecentrum Rijndam (Rotterdam).

1996 Nijmegen

Daarna keerde hij terug naar de Sint Maartenskliniek als revalidatiearts en senior-onderzoeker (1996-2005). Vanaf het begin werkte hij mee aan de oprichting van het Ambulant Centrum Hersenletsel Nijmegen (ACHN). Daarnaast deed hij onderzoek naar balansproblemen bij patiƫnten met centraal neurologisch letsel. Van 1996-1999 werkte hij ook als consulent revalidatiegeneeskunde in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. In 2000 werd hij hoofd van de afdeling Klinische Neurorevalidatie in de Sint Maartenskliniek (tot 2004).

2005 Nijmegen

In 2005 werd Geurts benoemd tot profileringshoogleraar Revalidatiegeneeskunde, opleider Revalidatiegeneeskunde en hoofd van de afdeling Revalidatie van het Radboudumc. Hierbij bleef hij als wetenschappelijk adviseur en consulent verbonden aan de Sint Maartenskliniek. Geurts ontwikkelde zijn onderzoeksprofiel op balans- en loopproblemen bij patiƫnten met centraal neurologische en neuromusculaire aandoeningen. Daarbij had hij specifieke interesse in herstelprocessen, de interactie tussen motoriek en cognitie, spasticiteit en vermoeidheid. Hij heeft op dit gebied meer dan 150 peer-reviewed artikelen gepubliceerd en 18 promovendi begeleid.

2009 Nijmegen

In 2009 werd Geurts principal investigator binnen het Nijmegen Institute for Evidence-Based Practice (NCEBP). Tot 2013 was hij lid van het dagelijks bestuur van het NCEBP en trekker van het thema ‘Human Movement & Fatigue’.

In 2010 werd Geurts benoemd op de kernleerstoel Revalidatiegeneeskunde. Sinds 2014 is hij principal investigator binnen het Donders Centre for Neuroscience (DCN) in het thema ‘Disorders of Movement’. Geurts is ook nauw betrokken bij het initieel en post-academisch onderwijs. Hiervoor werd hij in 2014 benoemd tot principal lecturer. Tot 2010 was hij opleider Revalidatiegeneeskunde in het Radboudumc; sinds die tijd is hij plaatsvervangend opleider.


Aandachtsgebieden

 • Neurorevalidatie
 • Mobiliteit
 • Functionele electrostimulatie


Neven­activiteiten

 • Vice-president van de Dutch Society for Neurorehabilitation (DSNR, sinds 2008).
 • Lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Hersenstichting Nederland (sinds 2010).
 • Programmaleider ‘Neurophysiological Devices’ van de IMDI ‘Neurocontrol’ (sinds 2013).
 • Bestuurslid van de Wetenschappelijke Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA, sinds 2013).
 • Leider van de ‘Special Interest Group’ voor ‘Mobility, Posture and Falls’ van de World Federation for Neurorehabilitation (WFNR, sinds 2012).

Leeropdracht

Revalidatiegeneeskunde

Opleiding

 • 1972-1979 Middelbare school (Canisius College, Nijmegen)
 • 1979-1987 Universiteit (Geneeskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen)
 • 1992 Promotie (Nijmegen Institute for Cognition and Information, Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotoren: prof. dr. A.J.W.M. Thomassen en prof. dr. G.J. Lankhorst. Copromotor: prof. dr. Th. Muld
 • Titel: Central adaptation of postural organization to peripheral motor impairments: clinical experiments in persons with lower limb amputation and persons with hereditary motor and sensory neuropathy