Personen Stefaan Berge

Profiel

prof. dr. Stefaan Bergé
BIG-nummer: 49063335501


Over Stefaan Bergé

In 2005 werd Bergé benoemd tot hoogleraar en hoofd van de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van de Radboud Universiteit. In datzelfde jaar richtte hij het 3D-Lab Nijmegen op. lees meer

Over Stefaan Bergé

Na zijn specialisatie werd Stefaan Bergé staflid van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van de Friedrich-Wilhelm Universiteit in Bonn, Duitsland (1997-2005). In 2000 promoveerde hij aan dezelfde universiteit en twee jaar later beëindigde hij zijn bijkomende kwalificatie voor facial plastic reconstructive surgery aan de Friedrich-Wilhelm Universiteit. Vanaf dat jaar deed hij verschillende klinische en experimentele studies over de prenatale diagnostiek en de mogelijkheden van foetale chirurgie voor het begeleiden en behandelen van lip-, kaak- en gehemeltespleten. Dit resulteerde in 2003 in een venia legendi (‘habilitation’) aan de Friedrich-Wilhelm Universiteit.

In 2005 werd Bergé benoemd tot hoogleraar en hoofd van de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van de Radboud Universiteit. In datzelfde jaar richtte hij het 3D-Lab Nijmegen op. Daar realiseerde hij voor meer dan drie miljoen euro aan investering en research funding. Het 3D-lab wordt inmiddels over heel Nederland uitgerold.

Bergé heeft meer dan 160 peer-reviewed publicaties op zijn naam staan. Daarnaast publiceerde hij diverse boekbijdragen en verzorgde hij ruim 300 internationale lezingen. Hij was promotor van 17 proefschriften. Bergé won verschillende internationale prijzen.

Functie(s)

 • MKA chirurg/afdelingshoofd

Opleiding

 • 1977-1983: Middelbare school (Sint-Lievenscollege, Antwerpen)
 • 1983-1993: Universiteit (Tandheelkunde en Geneeskunde, Katholieke Universiteit Leuven)
 • 1993-1997: Specialisatie Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (Winterbergklinieken, Saarbrücken, Duitsland) Opleider: prof. dr. dr. J. Dumbach
lees meer

Opleiding

 • 1977-1983: Middelbare school (Sint-Lievenscollege, Antwerpen)
 • 1983-1993: Universiteit (Tandheelkunde en Geneeskunde, Katholieke Universiteit Leuven)
 • 1993-1997: Specialisatie Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (Winterbergklinieken, Saarbrücken, Duitsland) Opleider: prof. dr. dr. J. Dumbach
 • 2000: Promotie (Friedrich-Wilhelm Universiteit, Bonn, Duitsland). Promotor: prof. dr. dr. R. Reich.
 • 2003: titel proefschrift 'Clinical and animal experimental studies on the prenatal diagnosis and fetal surgery of orofacial clefts'

Nevenfuncties

 • Reviewer van verschillende internationale tijdschriften
 • Councillor van Nederland voor de Europese Vereniging van Orale en Maxillofaciale Chirurgie
 • Voorzitter van het Centrum voor Schisis en Aangeboren Schedel- en Aangezichtsafwijkingen in Nijmegen (sinds 2014)
lees meer

Nevenfuncties

 • Reviewer van verschillende internationale tijdschriften
 • Councillor van Nederland voor de Europese Vereniging van Orale en Maxillofaciale Chirurgie
 • Voorzitter van het Centrum voor Schisis en Aangeboren Schedel- en Aangezichtsafwijkingen in Nijmegen (sinds 2014)
 • Regelmatig opereert Bergé schisispatiëntjes in Indonesië en Nigeria
 • Hij ontspant zich graag bij het bouwen van clavecimbels

Stefaan Bergé principal clinician

‘Ik ben een Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg en heb mij gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met schisis.’ lees meer

Stefaan Bergé principal clinician

‘Ik ben een Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg en heb mij gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met schisis.’ 

Holistische schisiszorg

‘Ik heb een holistische visie op het schisiszorgproces; ik vind dat een integrale schisischirurg alle operaties bij een schisispatiënt(je) uit moet kunnen voeren. Van de primaire lipsluiting na de geboorte tot de noodzakelijke secundaire kaak- en neusoperaties op volwassen leeftijd. Deze visie staat lijnrecht tegenover de klassieke Nederlandse benadering waarbij de hele chirurgische schisiszorg in kleine deeltjes versnipperd is. De discussie bij welk specialisme (KNO, MKA of Plastische Chirurgie) de schisisoperaties thuishoren, draagt niet bij aan significante verbetering van deze zorg. Daarom kiezen wij een andere benadering. We willen geen goede KNO-arts, MKA- of plastisch chirurg die slechts één onderdeel van het schisis zorgpad voor zijn rekening neemt, wij willen steengoede schisischirurgen die de hele schisiszorg voor hun rekening nemen. Het maakt ons daarbij niet uit, vanuit welk moederspecialisme de chirurg afkomt. Dit betekent dat we de schisis en craniofaciale zorg ook anders moeten organiseren. Met de patiënt als oriënterend middelpunt. In de komende drie jaar zullen we de lineaire ketenzorg vervangen door één centrum voor schisis en craniofaciale zorg. Het is onze ambitie om dit centrum in 2017 autonoom te hebben.

3D-laboratorium

‘Graag willen we ons 3D-laboratorium nationaal uitrollen. In dit lab kunnen we virtuele modellen van de gezichtsstructuren van patiënten maken. Daarmee kunnen we virtuele operaties aan het aangezicht uitvoeren waardoor we het effect van de behandeling beter kunnen voorspellen. Via 3D-simulatie krijg je met een achterwaartse planning het perfecte eindresultaat als beginpunt voor je chirurgische reconstructie. Deze techniek willen we nationaal beschikbaar stellen.’

Opleiding tot integraal schisischirurg

‘Ook willen we onze opleiding verder professionaliseren en zorgen dat er in 2016 twee collega’s volledig opgeleid zijn tot integraal schisischirurg. Daarvoor willen we een fellowship met externe financiering realiseren voor schisis- en craniofaciale chirurgen. Ik denk dat het verstandig is om de kleine perifere schisisteams op te heffen of samen te voegen met grotere teams, zodat de schisiszorg in Nederland uiteindelijk in maximaal vijf teams wordt uitgevoerd.’

Patiënt centraal

‘Samen met REshape zijn we een project gestart waarin we de schisiszorg onder de loep nemen met telkens weer de vraag: hoe zouden onze patiënten willen dat... In 2016 willen we dit project volledig gerealiseerd hebben. De patiënt staat ook centraal in de schisiscommunity die we in 2015 operationeel willen hebben in Nijmegen en Rotterdam en daarna uitrollen naar heel Nederland. Ook willen we het mogelijk maken dat meer patiënten via Zaurus een schisisconsult kunnen voeren.’ 

Internationale samenwerking

Tenslotte wil ik ook de samenwerking met het integraal georganiseerde centrum in Hyderabad in India uitbouwen. Stichter en directeur prof. dr. Gosla Reddy promoveerde enkele jaren geleden hier in Nijmegen en heeft al bijna 25.000 schisiskindjes geopereerd.
 • Medewerkers
 • Intranet