Personen Suzette Elias-Smale

Contact

dr. Suzette Elias-Smale
cardioloog


Suzette Elias junior principal clinician

De diagnose microvasculaire angina pectoris wordt vaak gemist. Vervelend voor de patiënten die het betreft, want zij hebben veel pijn op de borst. Hen eerder (h)erkennen en een goede behandeling bieden, dat is de uitdaging van cardioloog Suzette Elias.

lees meer

Suzette Elias junior principal clinician

De diagnose microvasculaire angina pectoris wordt vaak gemist. Vervelend voor de patiënten die het betreft, want zij hebben veel pijn op de borst. Hen eerder (h)erkennen en  een goede behandeling bieden, dat is de uitdaging van cardioloog Suzette Elias.

‘We willende de ziekte eerder (h)erkennen’

‘Naar schatting 10.000 nieuwe patiënten per jaar – veelal vrouwen van middelbare leeftijd - hebben microvasculaire angina pectoris.  Zij hebben pijn op de borst omdat de kleinste vaatjes van het hart niet goed werken.  De diagnose wordt vaak gemist, omdat we deze vaatjes niet goed in beeld kunnen brengen. Doordat patiënten aanhoudende klachten hebben, leidt dit tot vele ziekenhuisbezoeken, onnodig herhalen van testen, een verminderde kwaliteit van leven en zelfs een slechtere cardiovasculaire prognose.’

Snelle diagnose en (h)erkenning

‘Deze patiënten hebben mijn bijzondere aandacht. Hen beter (h)erkennen, de diagnose sneller stellen en hen de behandeling kunnen bieden die ze nodig hebben; Dat is mijn missie. 
Samen met anderen heb ik november 2015 een gespecialiseerde polikliniek gestart.  We zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een behandeltraject op maat.  Patiënten worden begeleid door de cardioloog en verpleegkundig specialist, en zo nodig ook door  een fysiotherapeut, medisch psycholoog of psychiater. Veel patiënten komen van ver. Ons plan is met onder meer Zaurus (beeldbellen) hen zo mogelijk zorg op afstand te bieden.’

Zorgprofessionals in binnen- en buitenland

‘Het is belangrijk dat we de ziekte beter herkennen.  Daarom breng ik het onder de aandacht  bij zorgprofessionals in binnen- en buitenland. Ook wil ik met nieuwe technieken en wetenschappelijk onderzoek bewerkstelligen dat we de diagnose eerder kunnen stellen en patiënten effectiever kunnen behandelen. Met als doel: verbetering van de kwaliteit van leven en een betere prognose voor deze groep patiënten.  
Ik vind het fantastisch dat ik als junior Principal Clinician een van de boegbeelden mag zijn voor innovatieve zorg. Het is een prachtige uitdaging om de huidige technologische ontwikkelingen te benutten voor zorg op maat en dat te doen tegen acceptabele zorgkosten.’