Personen Theo Mulder

Theo Mulder

 • Geboren: 17 februari 1953 (’s-Heerenberg)
 • Benoeming: 1994-1999 (bijzonder hoogleraar)


Loopbaan Theo Mulder

1986 Nijmegen

Theo Mulder werkte als onderzoeker binnen de vakgroep Psychologische Functieleer van de Radboud Universiteit aan het project ‘Het herleren van motorische vaardigheden’ en aan het project ‘Diagnostiek van motorische stoornissen bij kinderen’. In 1986 werd hij aangesteld als hoofd van de afdeling Research en Ontwikkeling aan de Maartenskliniek. Van 1992 tot 1994 was hij hoofd van het Nijmeegs Centrum voor Motoriek en Cognitie (NMC). Vervolgens werd hij coördinator en oprichter van het Interdisciplinair Centrum voor Revalidatie Onderzoek Nijmegen. In 1994 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Toegepast Revalidatie-Onderzoek vanwege de Stichting Sint Maartensfonds.

1999 Groningen

In 1999 verliet hij Nijmegen en ging naar Groningen, waar hij werd benoemd tot gewoon hoogleraar Bewegingswetenschappen. Daar was hij tot 2003 algemeen directeur van het Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen. Ook was hij tot 2006 onderwijs- en onderzoeksdirecteur Bewegingswetenschappen. Zijn onderzoekgebieden waren hersenen en gedrag (beïnvloeding van leer- en herstelprocessen), cognitie en motoriek en motor imagery. Hij was tot 2006 coördinator van het programma Human Motor Behavior van de KNAW erkende onderzoekschool Behavioral and Cognitive Neurosciences (BCN) in Groningen.

Mulder schreef samen met van Cranenburgh het boek Van contractie naar actie: theorieën over motoriek, (Utrecht, Bohn Scheltema & Holkema, 1986). Daarnaast schreef hij samen met Van der Meulen, Avezaat, Derix, Mulder en van Strien De post-traumatische gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (Elsevier, 2003).  Ook was hij de auteur van het boek De Geboren Aanpasser: over hersenen, beweging en verandering (Amsterdam: Contact 2001, 2009). In 2007 verscheen van dit boek bij Thieme verlag de Duitse vertaling: Das adaptive Gehirn.

Mulder heeft 160 publicaties in nationaleNeven­activiteiten

 • Lid en later voorzitter medisch stafbestuur St. Maartenskliniek (1992-1996).
 • Lid RGO-commissie Revalidatie Onderzoek (1995-1996) (ICRON).
 • Lid Convent van Hoogleraren Neuropsychologie (tot 2004).
 • Honorair hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen/UMCG.
 • Lid van Bestuur Wetenschappelijk Genootschap voor Revalidatiegeneeskunde (WGR).
 • Clusterleider Stimuleringsprogramma Cognitieve Revalidatie (ZON/Mw) (2002-2005) en Herstel van loopvaardigheid na CVA (ZON/Mw) (1999-2005).
 • Lid adviesraad Groningen Neuro Imaging Programma (GNIP) (2000-2002).
 • Lid High Performance Computing & Visualisatie – RuG (2000-2005).
 • Lid van de Landelijke Commissie Revalidatie Onderzoek (tot 2006).
 • Lid strategische Adviesraad Hanze Hogeschool Groningen (tot 2003).
 • Lid Bestuur Studium Generale Rijksuniversiteit Groningen (tot 2007).
 • Lid Algemeen Bestuur van de Kenniskring Amsterdam.
 • Lid Raad van Advies MOVE, interfacultair onderzoeksinstituut VU Amsterdam.
 • Lid Raad van Toezicht Spinozacentrum voor NeuroImaging Amsterdam.
 • Voorzitter Raad van Toezicht samenwerkingsverband  Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek en UMC Utrecht.
 • Lid bestuur van Netherland House of Education and Research – Neth-Er in Brussel (tot 2012).
 • Lid wetenschappelijke adviesraad Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (tot 2012).
 • Lid college van advies van de stichting Constantijn Huygensprijs.
 • Bestuurslid van de Leo Vroman Stichting.
 • Lid van convent hoogleraren Neuropsychologie.
 • Lid van jury voor de Art and Neuroscience Prize.
 • Voorzitter regiegroep KNAW-UvA-VU-IBM inzake Center for Humanities and Technology (CHAT).

Leeropdracht

Toegepast Revalidatie-Onderzoek

Opleiding

 • 1965-1971 Middelbare school (Grundel, Hengelo-Overijssel)
 • 1971-1979 Psychologie (Katholieke Universiteit Nijmegen)
 • 1985 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotor: prof. dr. A Thomassen. Coreferent: dr. W. Hulstijn
 • Titel proefschrift: The learning of motor control following brain damage: experimental and clinical studies
 • Medewerkers
 • Intranet