Personen Ton Smals

Ton Smals

 • Geboren: 14 september 1935 (Herten)
 • Overleden: 18 november 2011 (Milsbeek)
 • Benoeming: 1987-2000 (bijzonder hoogleraar)


Loopbaan Ton Smals

1963 Well

Ton Smals begon zijn loopbaan als huisarts te Well (Limburg), van 1963 tot 1965. Daarna specialiseerde hij zich tot internist in Sittard, van 1965 tot 1968. In 1970 werd hij wetenschappelijk hoofdambtenaar aan de medische faculteit bij het Radboudumc. Tevens werd hij plaatsvervangend hoofd van de afdeling Endocriene Ziekten, kliniek voor Inwendige Ziekten.

1974 Nijmegen

In 1974 promoveerde Smals in Nijmegen op een proefschrift over het Klinefelter-syndroom en werd hij benoemd tot docent Inwendige Geneeskunde. Smals hield vele voordrachten in binnen- en buitenland over zijn vakgebied. Hij publiceerde ongeveer 200 artikelen in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften. Hij begeleidde als hoogleraar 8 promovendi en was copromotor bij 7 promovendi.

Voor de Stichting FUNGO (Fundamenteel Onderzoek in de Geneeskunde) was Smals lid van de werkgemeenschappen Hormonen en Voortplanting en Regulatie van de Hypofysefuncties. Hij was, vanaf 1979, jarenlang voorzitter van de eerste commissie voor de beoordeling van experimenteel onderzoek bij mensen, in het Radboudumc. Hiervoor is hij onderscheiden met de Radboudpenning.



Neven­activiteiten

 • Redacteur van Netherlands Journal of Medicine (1975-?).
 • Secretaris van de voorbereidingscommissie Dutch British Endocrine Meeting, Maastricht (1978).
 • Voorzitter van de werkgroep Experimenteel Onderzoek Op Mensen (WEOOM) en van de gelijknamige commissie (CEOOM) (1979-?).
 • Lid van de American Endocrine Society.
 • Lid van de American Federation for Clinical Research.
 • Lid van de European Society for Clinical Investigation.
 • Lid van de Algemene Ziektekundige Vereniging, Nederlandse Internisten Vereniging.
 • Lid en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie.
 • Gastredacteur jubileumnummer van Majoor, Netherlands Journal of Medicine.

Leeropdracht

(Patho)fysiologie van de menselijke gonaden

Opleiding

 • 1948-1954 Middelbare School (Gymnasium β, Bisschoppelijk College, Roermond)
 • 1954-1963 Universiteit (Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam)
 • 1965-1968 Specialisatie Interne Geneeskunde (Ziekenhuis De Goddelijke Voorzienigheid, Sittard) Opleider: dr. T.W.M. van de Wiel
 • 1968-1970 Specialisatie Interne Geneeskunde (Sint Radboudziekenhuis, Nijmegen) Opleider: prof. dr. C.H.L Majoor
 • 1974 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotoren: prof. dr. P. W.C. Kloppenborg en dr. T.J. Benraad
 • Titel proefschrift: Leydig cell function in Klinefelter’s syndrome
 • Medewerkers
 • Intranet