Personen Ton Vendrik

Ton Vendrik

 • Geboren: 10 oktober 1918 (Maarssen)
 • Overleden: 18 november 1997 (Nijmegen)
 • Benoeming: 1953
 • Emeritaat: 1984


Loopbaan Ton Vendrik

1942 Utrecht

In 1942 behaalde Vendrik zijn doctoraal diploma wis- en natuurkunde aan de Rijks Universiteit Utrecht. Hierna werd hij leraar wis- en natuurkunde. Hij vervulde deze functie tot 1946. In dat jaar werd hij hoofdassistent op de afdeling Medische Fysica van de RU Utrecht onder leiding van prof.dr. H.C. Burger. Gedurende enkele jaren deed hij onderzoekservaring op in Londen en Cambridge om zich te verdiepen in de Biofysica. Zijn onderzoeksgebied richtte zich op de fysische processen bij de zintuigelijke waarneming. Daarna kreeg hij in oktober 1951 op 32-jarige leeftijd een aanstelling als lector Medische Fysica aan de toen recent opgerichte Medische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). Hierbij behield hij gedurende enige jaren een zogenaamde ‘nul-aanstelling’ aan de RU Utrecht.

1953 Nijmegen

In 1953 volgde zijn benoeming tot hoogleraar Medische Fysica in de faculteit Geneeskunde van de KUN. Hij heeft 27 promovendi begeleid bij het tot stand komen van hun proefschrift. In 1980 werd hij lid van het College van Bestuur van de KUN. In 1956 werd hem gevraagd om, samen met prof. Van Melsen en dr. C. Aarts de oprichting van de nieuwe faculteit Wis- en Natuurkunde  voor te bereiden hetgeen resulteerde in de definitieve oprichting van deze faculteit in 1957. In 1959 volgde een dubbelbenoeming aan de recent opgerichte faculteit wis- en natuurkunde. Ton Vendrik heeft tweemaal de functie van rector magnificus bekleed: van 1966-1967 en 1976-1979. Van 1980 tot 1984 was hij vice-voorzitter van het College van Bestuur van de KUN. Daarna ging hij met pensioenNeven­activiteiten

 • Vendrik was bestuurlijk zeer actief en geen hoogleraar heeft in zoveel facultaire en universitaire commissies zitting gehad als Vendrik. Naast zijn taken als hoogleraar en bestuurder, had hij ook nevenfuncties op heel andere gebieden. Omdat onderzoek en onderwijs ingebed dienden te zijn in de maatschappij, was hij nauw betrokken bij de Interfacultaire Werkgroep Wetenschap en Samenleving. Ook de emancipatie ging hem aan het hart en verklaart zijn betrokkenheid bij het Centrum voor Vrouwenstudies.
 • Ton Vendrik was mede oprichter van de Stichting voor Biofysica, die deel uitmaakte van Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO, later veranderd in NWO). Tot 1988 (oftewel tot na zijn pensionering) was hij vice-voorzitter van ZWO.

Onder­scheidingen

 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Leeropdracht

Medische Fysica

Opleiding

 • 1931-1937 Middelbare school (Gymnasium β, St. Bonifacius-Lyceum, Utrecht)
 • 1937-1942 Universiteit (Wiskunde en Natuurkunde, Rijks Universiteit Utrecht)
 • 1949 Promotie (cum laude, Rijks Universiteit Utrecht) Promotor: J.M. Milatz.
 • Titel proefschrift: Optisch onderzoek van alkalidamp in een acetyleenvlam
 • Medewerkers
 • Intranet