Personen Toon Mertens

Toon Mertens

 • Geboren: 21 april 1911 (Heythuysen)
 • Overleden: 4 juni 2000 (Nijmegen)
 • Benoeming: 1954
 • Emeritaat: 1981


Loopbaan Toon Mertens

1944 Meerssen

Na zijn artsexamen in 1938 werkte Mertens als assistent in de verloskunde, de interne geneeskunde en de psychiatrie in verschillende klinieken. Vanaf 1944 werkte hij als huisarts en gemeente-arts te Meerssen in een praktijk met ruim 7000 patiënten. In 1954 werd hij hoogleraar Sociale Geneeskunde te Nijmegen. In Nederland was hij de derde hoogleraar sociale geneeskunde na Hornstra te Utrecht en Querido in Amsterdam. In het begin van zijn carrière aan de Universiteit was hij ook studentenarts. Met dr. Querido werkte Mertens veel samen onder andere bij het Praeventiefonds.

1956 Nijmegen

Mertens richtte in Nijmegen het Instituut voor Sociale Geneeskunde (ISG) op. Dit groeide uit tot een instituut met een veelheid aan multidisciplinaire vakken, zoals die voor huisartsen, bedrijfsartsen, medisch sociologie, sociale psychologie, medisch maatschappelijk werk, verpleeghuisgeneeskunde, jeugdgezondheidszorg, gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, medische ethiek, en epidemiologie.  Deze secties werden na enige tijd bij het ISG te hebben behoord zelfstandig.

Dankzij prof. Mertens zijn vele andere opleidingen en onderzoeksvelden uit de Sociale Geneeskunde voortgekomen. In 1956 richtte Mertens het dr. Veegerinstituut op. Oorspronkelijk vielen hier de huisartsengeneeskunde, dermatologie, bedrijfsgeneeskunde en de sociale geneeskunde onder. Hij is rector magnificus geweest in 1967 en 1968. Mertens heeft 32 promovendi begeleid en meer dan 300 artikelen geschreven.Neven­activiteiten

 • Voorzitter van de Katholieke Artsenvereniging.
 • Redactielid van het R.K. Artsenblad.

 • Redactielid van het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde.
 • Lid van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid.
 • Lid van de Ziekenfondsraad; lid van de Gezondheidsraad.
 • Voorzitter van de Nationale Federatie van het Wit-Gele Kruis.

Onder­scheidingen

 • Officier van Oranje Nassau
 • Ridder Nederlandse Leeuw
 • erelid van de Algemene Vereniging voor Sociale Geneeskunde
 • Legpenning van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Leeropdracht

Sociale Geneeskunde

Opleiding

 • 1923-1930 Middelbare school (Gymnasium beta, Bisschoppelijk College Roermond)
 • 1931-1938 Universiteit (Geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden)
 • 1947 Proefschrift (Rijksuniversiteit Leiden) Promotor: prof. dr. E.A.D.E. Carp
 • Titel proefschrift: Enige aspecten van de betekenis van het geboortenummer
 • Medewerkers
 • Intranet