Personen Willibrord Hoefnagels

Willibrord Hoefnagels

 • Geboren: 10 augustus 1943 (Arnhem)
 • Benoeming: 1994
 • Emeritaat: 2006


Loopbaan Willibrord Hoefnagels

1975 Nijmegen

In 1975 werd Willibrord Hoefnagels ingeschreven in het specialistenregister van de KNMG. Als internist werkte hij drie jaar op de afdeling Endocrinologie (hoofd: prof. dr. P.W.C. Kloppenborg) van het Radboudumc. Zijn aandachtsgebieden waren hypertensie, stoornissen in de water- en zouthuishouding en bijnierpathologie. Dit waren ook de onderwerpen van zijn wetenschappelijk onderzoek. Van 1978 tot 1988 was Hoefnagels chef de clinique van de afdeling Algemene Interne Geneeskunde (hoofd: prof. dr. C.M.L. Majoor tot 1982 en prof. dr. A van ’t Laar tot 1988).

1985 Nijmegen

Van 1985 tot 1988 bereidde Hoefnagels de oprichting voor van een klinische afdeling Geriatrie aan het Radboudumc. In het kader daarvan had hij werkbezoeken, cursussen en stages in Manchester, Oxford en Arnhem. In 1988 volgde zijn benoeming tot hoofd van de afdeling  Klinische Geriatrie. In 1992 werd hij ingeschreven in het register van de KNMG als specialist klinische geriatrie. Hij werkte op de kliniek, polikliniek en dagbehandeling van de afdeling Geriatrie (1988-2006).

Hoefnagels was (co)promotor van 11 promovendi, (co)auteur van 120 wetenschappelijke artikelen en redacteur en coauteur van 2 leerboeken.Neven­activiteiten

 • Lid van diverse onderwijscommissies van de Nijmeegse medische faculteit.
 • Lid van onderwijscommissie van de Nederlandse Vereniging Klinische Geriatrie (NVKG).
 • Voorzitter van de facultaire voortgangstoetscommissie.
 •  Programmaleider van ‘The Nijmegen programme on geriatric clinical pharmacology’, onderdeel van NESTOR (1989-1997).
 • Voorzitter van de UMC-Raad (2004-2006).
 • Lid van het clusterbestuur CZZO (zenuw-, ziel- en ouderdomsziekten).
 • Voorzitter van de Oecumenische Studentenkerk Nijmegen.
 • Voorzitter van de dr. Anna Terre Stichting.

Onder­scheidingen

 • erelid van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
 • ontvanger van de Ruitinga van Swieten penning
 • ontvanger van het gedenkteken Facultas Medica Noviomagensis en Ridder in de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Leeropdracht

Klinische Geriatrie

Opleiding

 • 1955-1962 Middelbare school (Katholiek Gelders Lyceum, Arnhem)
 • 1962-1970 Universiteit (Geneeskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen)
 • 1970-1975 Specialisatie Interne Geneeskunde (UMC St Radboud) Opleider: prof. dr. C.M.L. Majoor
 • 1981 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotoren: prof. dr. P.W.C. Kloppenborg, prof. dr. Th. Benraad, prof. dr. U. van Haelst
 • Titel proefschrift: Clinical and pathogical aspects of primary aldosteronism
 • Medewerkers
 • Intranet