Personen Wim Smeets

Contact

dr. Wim Smeets
geestelijk verzorger, pastor en hoofd

contact

Over Wim Smeets

Wim is eerstverantwoordelijke voor patiëntenzorg, onderwijs aan medewerkers Radboudumc en onderzoek. 

lees meer

Over Wim Smeets

 • Ziekenhuispastor en geestelijk verzorger: Universitaire Ziekenhuizen Leuven, Medisch Spectrum Twente, Revalidatiecentrum het Roessingh, Radboudumc.
 • Docent: St Elisabethinstituut voor Verpleegkunde Leuven, Hogeschool Enschede en Leeuwarden, Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit.
 • 2006: promotie. Titel proefschrift: Spiritual Care in a Hospital Setting. An Empirical-theological Exploration.
In het Radboudumc werkt Wim op het Amalia kinderziekenhuis, pde alliatieve zorg, en poliklinieken. Hij is eerstverantwoordelijke voor patiëntenzorg, onderwijs aan medewerkers Radboudumc en onderzoek. 

'In gesprek met u als patiënt en uw naasten ben ik gericht op de betekenis die ziekte voor u heeft en hoe u kracht vindt in uw situatie. Levensvragen staan ook centraal in mijn onderwijs en onderzoek: hoe ga je om met het feit dat je leven nu is zoals het is en steeds verandert in de tijd? Voor welke keuzes sta je? Met wie voel je je verbonden? Wat geeft je leven zin?' 

Opleidingen

Wim studeerde theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Orthopedagogiek in Leuven.

lees meer

Opleidingen

 • Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Leuven (B):  doctoraal Orthopedagogiek.
 • Faculteit Theologie Nijmegen (NL): doctoraal Theologie, Empirische Praktische Theologie
 • Deutsche Gesellschaft für Supervision (D) – Raad Klinische Pastorale Vorming en LVSC (NL): supervisor- leersupervisor
 • Faculteit Geesteswetenschappen Utrecht (NL): Basiskwalificatie Onderwijs
 • Zending door de katholieke kerk, bisdom ’s Hertogenbosch
 • Promotie. Titel proefschrift: Spiritual Care in a Hospital Setting. An Empirical-theological Exploration.

Nevenfuncties

Wim is onder andere lid van de Commissie Identiteit van het Radboudumc.

lees meer

Nevenfuncties

 • Lid van de Commissie Identiteit van het Radboudumc
 • Lid van de Commissie Wetenschap van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen.
 • Lid van de Raad van de Toezicht van de RING-GV.
 • Lid van het Bestuur van de Raad voor Klinische Pastorale Vorming en Pastorale Supervisie.
 • Lid van de European Council of Pastoral Care and Counselling.