Personen Yvonne Schoon

Contact

dr. Yvonne Schoon

contact

Yvonne Schoon principal clinician

Geriater Yvonne Schoon wil vooral ‘passende zorg’ voor de kwetsbare ouderen in het Radboudumc realiseren. In de afgelopen jaren heeft ze verscheidene innovaties gerealiseerd. Ze kijkt daarbij ook, hoe we de zorg betaalbaarder en duurzamer kunnen inrichten.

lees meer

Yvonne Schoon principal clinician

Geriater Yvonne Schoon wil vooral ‘passende zorg’ voor de kwetsbare ouderen in het Radboudumc realiseren. In de afgelopen jaren heeft ze  verscheidene innovaties gerealiseerd.  Ze kijkt daarbij ook, hoe we de zorg betaalbaarder en duurzamer kunnen inrichten. 

‘Passende zorg voor kwetsbare ouderen'

Rondom de kwetsbare ouderen liggen er talrijke kansen om aan te pakken. Zo heb ik met de afdeling Cardiologie een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor de TAVI-poli, waar patiënten komen met problemen aan de aortaklep. We betrekken kwetsbare oudere patiënten bij de afwegingen om wel of niet te opereren.  Een geriater schuift aan bij het gesprek op de poli. Het nieuwe zorgmodel is geëvalueerd . Het maakt de zorg aantoonbaar beter en doelmatiger.

Screenen op kwetsbaarheid

Sinds een aantal jaren werkt het GIDZ- consultatieteam ziekenhuisbreed op alle klinische afdelingen. GIDZ staat voor, Geriatrie In De Ziekenhuizen. Alle opgenomen oudere patiënten worden gescreend op kwetsbaarheid. Verpleegkundig consulenten van het GIDZ-team beoordelen welke extra zorg nodig is bij patiënten met een verhoogd risico op vallen, delier of ondervoeding. Een poule van vrijwilligers helpt bij het activeren van deze oudere patiënten. 

Als eerste ziekenhuis in Nederland en Europa is dit Amerikaanse model van consultatievoering doorgevoerd,   inclusief participatie van geschoolde vrijwilligers. Met als doel: welzijn te verbinden met zorg. Het heeft de kwaliteit van zorg in het Radboudumc aantoonbaar verbeterd.

Zorg voor ouderen op SEH verbeteren 

Op de Spoedeisende Hulp komen steeds meer kwetsbare ouderen.  Zij hebben vaak een combinatie van  somatische, psychische, sociale en functionele problemen. Voor zorgprofessionals op de SEH is het een complexe doelgroep met  meestal  een atypische presentatie van klachten. 
Mijn ambitie is dat elke kwetsbare oudere veilig, tijdig, efficiënt en doelmatig op de Spoedeisende Hulp wordt behandeld.  Met een passende vervolgbehandeling, waar mogelijk thuis in plaats van in het ziekenhuis. Ik geef hierover scholingen. Ik ben ook bezig de  inrichting van de SEH goed af te stemmen op de oudere patiënt, met een betere samenwerking binnen de spoedzorgketen. 

Passende zorg

Onder passende zorg versta ik dat de zorg individueel wordt afgestemd op de doelen en verwachtingen van de oudere enerzijds en de gezondheidswinst en risico’s van diagnostiek en behandeling anderzijds. Naast de ambitie om de zorg voor kwetsbare ouderen ‘passend’ te maken, wil ik de zorg betaalbaarder en duurzamer inrichten.