Personen Yvonne Schoon

Profiel

prof. dr. Yvonne Schoon
BIG-nummer: 49044474901Over Yvonne Schoon

Klinisch geriater sinds 2002, en sinds 2004 werkzaam in het Radboudumc Nijmegen. In 2013 gepromoveerd op het thema Vallen. Sinds 2016 principal clinician met als missie het realiseren van passende zorg voor kwetsbare patiënten.


Functies

 • geriater/afdelingshoofd

Onder­scheidingen

 • Principal Clinician
 • Associate Professor

Nevenfuncties

 • Voorzitter Regiegroep Transmurale Zorg Radboudumc
 • Themaleider Valpreventie Radboudumc
 • Voorzitter werkgroep Samen Beslissen (FMS)
lees meer

Nevenfuncties

 • Voorzitter Regiegroep Transmurale Zorg Radboudumc
 • Themaleider Valpreventie Radboudumc
 • Voorzitter werkgroep Samen Beslissen (FMS)
 • Projectleider Landelijke PROM Implementatie NVKG

Yvonne Schoon principal clinician

Geriater Yvonne Schoon wil vooral ‘passende zorg’ voor de kwetsbare ouderen in het Radboudumc realiseren. In de afgelopen jaren heeft ze verscheidene innovaties gerealiseerd.

lees meer

Yvonne Schoon principal clinician

Geriater Yvonne Schoon wil vooral ‘passende zorg’ voor de kwetsbare ouderen in het Radboudumc realiseren. In de afgelopen jaren heeft ze als principal clinician al verscheidene innovaties gerealiseerd.
Met haar herbenoeming tot principal clinician wordt een triagesystematiek ontwikkeld voor oudere patiënten die in aanmerking komen voor aortachirurgie.
 
Een goede triage bestaat uit de splitsing van de patiëntenstroom in patiënten die wel of niet in het reguliere zorgpad passen. Door een goede triage wordt het succes van de academische topzorg binnen het Radboudumc ondersteund en versterkt. Er zijn grote verschillen in heelkundige en niet-heelkundige interventies,  en in de oudere subpopulaties per zorgketen. Het is dan logisch dat triage iedere keer zorgvuldig ontwikkeld, getoetst en (kort cyclisch) bijgesteld moet worden voordat deze passend is en de gewenste effectiviteit en doelmatigheid oplevert. Het betreft een academische doelgroep van patiënten die vaak meerdere ziektes hebben en waarbij de uitkomsten regelmatig anders uitpakken dan de professional en patiënt verwachten. 
 
Daarbij stelt Yvonne Schoon het realiseren van ’passende zorg’ centraal: de zorg wordt individueel afgestemd op de doelen en verwachtingen van de oudere enerzijds en de gezondheidswinst en risico’s van diagnostiek en behandeling anderzijds.  Naast de ambitie om de zorg voor kwetsbare ouderen ‘passend’ te maken, wilt zij de zorg betaalbaarder en duurzamer inrichten.

 • Medewerkers
 • Intranet