TRANSIT: samenwerking voor kind en gezin

Een kwart van de kinderen met ingrijpende medische aandoeningen ondervindt sociale en emotionele problemen. Vaak is dan extra ondersteuning voor het kind en gezin nodig om het functioneren in de sociale omgeving, thuis en op school te versterken. Het TRANSIT project heeft als doel om zorgverleners van verschillende organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor het kind goed te laten samenwerken, over de muren van hun eigen organisatie heen. Goede zorg die aansluit bij de behoeften en wensen van kind en gezin staat centraal.
Projecten TRANSIT

TRANSIT: samenwerking voor kind en gezin

Het TRANSIT project heeft als doel om zorgverleners van verschillende organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor het kind goed te laten samenwerken, over de muren van hun eigen organisatie heen. lees meer

Contact

Renée Rijntjes
transit@radboudumc.nl
contact


Een voorbeeld casus Bas

Bas is 7 jaar en door een aangeboren blaasafwijking moet hij twee keer per dag katheteriseren. Zo hoeft hij geen stoma, hoeft hij geen luier te dragen en krijgt hij geen infecties aan zijn urinewegen. Naast de blaasafwijking heeft Bas ook ADHD en zitten zijn ouders in een vechtscheiding. Jeugdzorg wil graag helpen maar weet niet hoe ze met een katheter moeten omgaan. De kinderverpleegkundige loopt vast met de vechtende ouders. En Bas? Die krijgt infecties omdat het katheteriseren niet goed loopt, belandt weer in het ziekenhuis en verzuimt veel van school.

Met het TRANSIT project willen we kinderen zoals Bas helpen.
 

Waarom TRANSIT?

Familiegerichte zorg: aandacht voor emotionele en sociale onderwerpen rond kind en gezin gedurende medische behandelingen. Wat betekent de ziekte voor het dagelijks leven van kind en gezin? lees meer

Waarom TRANSIT?

Een chronische aandoening vraagt vaak veel van een kind en het gezin. De ziekte en bijbehorende behandelingen moeten worden ingepast in het dagelijks leven en het kind moet zich zo normaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Bij een kwart van de gezinnen zorgen emotionele, sociale en/of praktische omstandigheden ervoor dat dit niet lukt. Het gevolg is dat het kind langer ziek blijft en problemen ondervindt op school en thuis. Maar ook het gezin kan onder druk komen te staan door de belasting van ziekenhuisbezoeken en behandelingen. Het kind en het gezin hebben dan extra psychosociale ondersteuning nodig zodat zij beter om kunnen gaan met de ziekte, de behandeling en het functioneren thuis en op school. Helaas wordt de behoefte aan deze psychosociale ondersteuning momenteel nog onvoldoende gesignaleerd.

Binnen TRANSIT werken verschillende zorgverleners en organisaties samen aan geïntegreerde zorg afgestemd op de behoeften van kind en gezin in of zo dicht mogelijk bij huis. Dit doen we door:
  • Verbeteren signalering psychosociale zorgbehoefte:
    • Vroegtijdig screenen op psychosociale risico’s.
    • Actief uitvragen van behoeften van kind en gezin tijdens contactmomenten.
  • Het introduceren van een integraal zorgplan waarin kind en gezin kunnen zien wie er betrokken zijn bij de zorg.
  • Delen van kennis op gebied van psychosociale impact van chronische aandoeningen met kinderen, ouders en zorgverleners uit de 1e en 2e lijn.
  • Het gebruik van een digitale omgeving om de afstemming binnen het zorgteam (inclusief kind en ouders) te faciliteren.

Online platform voor kind en ouders

Het online platform is een website waarop kinderen en ouders in kunnen loggen. In het platform staat het persoonlijke plan dat samen met kind en ouders is opgesteld. Kind en ouders zien de doelen die zij hebben en zorgverleners die betrokken zijn. De kinderen en ouders zelf beheren het platform. lees meer

Online platform voor kind en ouders

Zorgverleners die betrokken zij bij de zorg voor een kind moeten goed met elkaar samenwerken. Zorgverleners wisselen belangrijke informatie uit en zij stemmen behandelingen op elkaar af. In de praktijk werkt dit niet altijd zo. Met name wanneer zorgverleners van verschillende organisaties betrokken zijn, weten zij elkaar niet goed te vinden. Ouders voelen zich hierdoor vaak een doorgeefluik. Naast de zorgen voor het kind hebben zij ook zorgen of de juiste informatie op de juiste plek terecht komt.
 
Om de samenwerking tussen zorgverleners te verbeteren, wordt in het TRANSIT project een pilot gedaan met een online platform van het bedrijf Karify. Het online platform is een website waarop kinderen en ouders in kunnen loggen. In het platform staat het persoonlijke plan dat samen met kind en ouders is opgesteld in het ziekenhuis. In ‘mijn plan’ zien kind en ouders welke doelen zij hebben en welke zorgverleners betrokken zijn. Het online platform beheren kinderen en ouders zelf. Zij nodigen zorgverleners uit om lid te worden van hun netwerk waarin ze documenten met elkaar kunnen delen. Het online platform biedt ook de mogelijkheid om beveiligd berichten naar elkaar te sturen, een laagdrempelige manier om te communiceren met elkaar. Bijvoorbeeld als het kind of de ouders een vraag hebben voor de kinderarts over een behandeling.
 
Het online platform biedt ook informatie voor broers en zussen (brussen). Het hebben van een langdurig zieke broer of zus betekent voor brussen dat het dagelijks gezinsleven vaak anders gaat dan bij andere gezinnen. In gesprekken met kinderen, ouders en zorgverleners blijkt dat er voor brussen nauwelijks aandacht en ondersteuning is. Wij vinden het erg belangrijk om via het online platform informatie en tips aan brussen te geven.
 
Tot slot vormt het online platform ook een bron van informatie. Via de bibliotheekfunctie delen wij interessante informatie, filmpjes en tips. De informatie is bedoeld voor kinderen, brussen, ouders en zorgverleners.

Praktijk­voorbeeld

Casper heeft te maken met meerdere zorgverleners in het ziekenhuis. Volgens zijn vader is Casper tegenwoordig veel meer onderdeel van het team en heeft hij zelf ook invloed op wat er gebeurt.

Nieuws en achtergrond

Ons team

  • Medewerkers
  • Intranet