Research Clinical Research Support Clinical Research Policies

Over dit team

We ontwikkelen beleid en we adviseren en ondersteunen onderzoekers en onderzoeksmedewerkers om o.a. te voldoen aan alle wet- en regelgeving bij de opzet, uitvoering en afronding van mensgebonden wetenschappelijk onderzoek waarbij het Radboudumc verrichter of deelnemend centrum is.


Contact

Bezoek ons op route 114. Open inloopspreekuur elke maandag van 13.00 - 14.00.
+31 (0)24 361 48 94
e-mail ons

Onze services voor medewerkers en externen


Lokale uitvoerbaarheid, VGO en certificaat WMO-proefpersonen-verzekering

Wij coördineren de goedkeuringsprocedure en beoordelen het dossier inhoudelijk op kwaliteit voor WMO-plichtig onderzoek waarbij Radboudumc verrichter of deelnemend centrum is.

bekijk pagina

Research monitoraccounts voor monitorvisites door een externe partij

Wij verzorgen de uitgifte van monitoraccounts voor monitorvisites door een externe partij. Hiermee kunnen externe monitors, mits verkregen toestemming, gegevens van onderzoeksdeelnemers van het Radboudumc inzien en verifiëren.

bekijk pagina

BROK®

De BROK is een cursus over regelgeving en organisatie en is verplicht voor onderzoekers die betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek met mensen dat valt onder de reikwijdte van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

bekijk pagina

Onze services voor medewerkers


Integraal Kwaliteitssysteem voor mensgebonden wetenschappelijk onderzoek

Onze onderzoekers kunnen ons IKS gebruiken om informatie te verkrijgen over alle fasen van klinisch onderzoek. We bieden ook een helpdesk, inloopspreekuur en een tweemaandelijkse nieuwsbrief.

bekijk pagina (intranet)

PaNaMa

Mensgebonden onderzoek (zowel WMO-plichtig als niet-WMO-plichtig) dat wordt uitgevoerd in of door het Radboudumc moet worden geregistreerd in het onderzoeksmanagementsysteem PaNaMa.

bekijk pagina (intranet)

Radboudumc e-learning mensgebonden onderzoek

Deze e-learning is ontwikkeld om onze medewerkers die betrokken zijn bij mensgebonden onderzoek bekend te maken met het beleid van het Radboudumc ten aanzien van mensgebonden wetenschappelijk onderzoek.

bekijk pagina (intranet)

WMO-GCP training

Elke onderzoeksmedewerker die behoort tot de groep die in het kader van zijn werkzaamheden onderzoek verricht dat valt onder de WMO, CTR, MDR of IVDR, is verplicht een WMO-GCP training te volgen.

bekijk pagina (intranet)

Radboudumc Basistraining Monitoring

Door deze training kunnen onze medewerkers onderzoek monitoren.

bekijk pagina (intranet)

Research Support Meeting

Samen met RTC Biobank en RTC Data stewardship organiseren we regelmatig bijeenkomsten met verschillende onderwerpen en sprekers.

bekijk pagina (intranet)

Schrijftraining patiënteninformatie

We bieden training om de vaardigheden van onze onderzoekers en onderzoeksmedewerkers in het schrijven van patiënteninformatie (PIF) te verbeteren.

bekijk pagina (intranet)

Inloopspreekuur

Als je liever persoonlijk met ons praat, nodigen we je uit op ons inloopspreekuur.

bekijk pagina (intranet)
  • Medewerkers
  • Intranet