Trials AGORA

Wat houdt het onderzoek in?

De meeste kinderen worden gezond geboren, maar 2-3% van de kinderen heeft een aangeboren aandoening. Ook krijgen sommige kinderen op jonge leeftijd kanker. Over de oorzaken van de meeste aandoeningen bij kinderen is nog weinig bekend. Bij sommige kinderen speelt erfelijke aanleg een belangrijke rol. Bij andere kinderen hebben omstandigheden tijdens de zwangerschap invloed, zoals gezondheidsproblemen bij de moeder, voeding, medicijngebruik en het beroep van de ouders.

De klinische afdelingen van het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis hebben samen met de afdelingen Health Evidence en Genetica in 2005 de AGORA data- en biobank opgezet. Dit staat voor Aetiologisch onderzoek naar Genetische en Omgevings Risicofactoren voor Aandoeningen bij kinderen. Met gegevens uit deze data- en biobank wordt gezocht naar oorzaken van verschillende aangeboren aandoeningen bij kinderen, zoals afwijkingen aan de nieren, urinewegen, darmen en anus, lip en gehemelte en het hart, maar ook van kindertumoren. Het ultieme doel van AGORA is om te onderzoeken of we in de toekomst bepaalde aandoeningen bij kinderen kunnen voorkómen.

Deelname aan het onderzoek

U kunt deelnemen aan de AGORA data- en biobank via verschillende afdelingen van het Radboudumc: Kinderurologie, Kinderchirurgie, Kinderhemato-oncologie, Kindernefrologie, Neonatologie, Klinische Genetica, Plastische Chirurgie en bij het Schisisteam. Vraag de behandelend arts van uw kind om meer informatie.

Deelname aan AGORA houdt drie dingen in:
1. Het afnemen van een buisje bloed bij het kind.
In principe proberen we dit tijdens een operatie te doen, via een infuus of tijdens een routine bloedafname. Als dit niet mogelijk is, zal apart bloed worden afgenomen in de opnameperiode of tijdens een vervolgafspraak van het kind. Als het niet lukt bloed af te nemen, wordt speeksel verzameld.

2. Het afnemen van een buisje bloed bij de ouders.
Dit doet een verpleegkundige tijdens de opnameperiode of bij een vervolgafspraak van het kind.

3. Het invullen van twee vragenlijsten, één voor de vader en één voor de moeder.
De vragenlijsten gaan over de periode vlak vóór en tijdens de zwangerschap. Ook vragen we naar het vóórkomen van aandoeningen bij de naaste familie.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Met de verzamelde gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. De vragenlijsten en het bloed krijgen een unieke code. Deze kan alleen door de onderzoekers worden gekoppeld aan de naam van ouders en kind. Die code en de verzamelde gegevens worden minstens 25 jaar bewaard, zodat we ook kunnen kijken naar het verloop van bepaalde aandoeningen. Daarnaast zullen er de komende jaren meer mogelijkheden komen voor het onderzoeken van erfelijk materiaal. Dus kunnen we misschien over 10-15 jaar dingen op het spoor komen, die we nu nog niet kunnen vinden.

Wanneer we van voldoende kinderen met een bepaalde aandoening en hun ouders bloed hebben verzameld, gaan we op zoek naar variaties in het erfelijk materiaal. Deze variaties hebben meestal geen effect, maar soms kunnen ze de kans op een aandoening verhogen. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij iets in het bloed vinden, dat belangrijk is voor de gezondheid van ouders of kind. We informeren dan de behandelend arts. Als mensen dit niet willen, kunnen ze dat ons laten weten. We zullen dan geen bloed- of speekselonderzoek doen. Met de antwoorden uit de vragenlijsten kunnen we naar de rol van leefgewoonten en naar andere mogelijke oorzaken kijken.

De resultaten van het onderzoek zullen voorlopig vooral wetenschappelijke waarde hebben en worden anoniem gepubliceerd in vakliteratuur. Voor het onderzoek is toestemming verkregen van de Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) Regio Arnhem-Nijmegen.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend arts of met Iris van Rooij, AGORA coördinator:
Telefoonnummer: 024-3619630
E-mail: agora.hev@radboudumc.nl