Trials ODYSSEY-onderzoek

Doelgroep

Patiënten die met een acute beroerte worden opgenomen in één van de deelnemende ziekenhuizen zullen over het algemeen gevraagd worden mee te doen. Het komt ook voor dat patiënten voor een second opinion naar het Radboudumc worden verwezen. Ook dan kunnen patiënten benaderd worden voor deelname aan de ODYSSEY-studie.

Wat houdt het onderzoek in?

Een beroerte is een belangrijke veroorzaker van handicap door bijvoorbeeld de ontstane verlamming of problemen met het geheugen. Ook hebben mensen die eenmaal een TIA of een beroerte hebben doorgemaakt een grotere kans op opnieuw beroertes of hart- en vaatziekten elders in het lichaam, zoals bijvoorbeeld een hartinfarct. Als herseninfarcten op relatief jonge leeftijd (jonger dan 50 jaar) ontstaan, wordt die handicap extra gevoeld. Het verlies aan kwalitatief goede jaren is immers bij iemand die jong is veel groter dan bij iemand die ouder is.

Het is voor behandelend neurologen echter nauwelijks mogelijk om patiënten die op jonge leeftijd een beroerte doormaken een prognose te geven die is gebaseerd op betrouwbare gegevens; die ontbreken domweg.

Het ODYSSEY-onderzoek wil nauwkeurig in kaart brengen wat het risico is op het opnieuw doormaken van een TIA of een beroerte. Maar vooral ook of er bij deze patiënten later in het leven ook een verhoogde kans op dementie, epilepsie en hart- en vaatziekten is. Na afloop van het onderzoek verwachten we mensen die nu op jonge leeftijd een TIA of een beroerte doormaken, die nog een heel leven voor de boeg hebben, duidelijk te kunnen vertellen wat ze mogen verwachten met betrekking tot nieuwe hart- en vaatziekten en het dagelijks functioneren.

Deelname aan het onderzoek

Besluit u om deel te nemen? Dan zal vaak al tijdens de opname in het ziekenhuis vanwege de beroerte of TIA, een onderzoeker enkele vragenlijsten bij u afnemen over uw medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik en algemene gegevens.

Er wordt vooral gebruik gemaakt van gegevens die al verzameld zijn in het kader van de gewone patiëntenzorg; er worden alleen extra vragen gesteld over persoonlijke factoren rondom het ontstaan van de beroerte. Daarnaast worden er 2 buisjes bloed afgenomen. Uit het bloed kan het erfelijk materiaal (DNA) en informatie over de stofwisseling worden gehaald.

Na uw verblijf in het ziekenhuis, of na uw polikliniekbezoek, willen wij graag op de hoogte blijven van hoe het met u gaat. Daarom nemen wij gedurende tenminste 3 jaar elke 6 maanden telefonisch contact met u op en nemen we een korte vragenlijst bij u af met daarbij aandacht voor eventuele doorgemaakte hart- en vaatziekten, epilepsie en het geheugen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Of u aanmelden? Neem dan contact op met dr. Frank-Erik de Leeuw: FrankErik.deLeeuw@radboudumc.nl. 


MRI-studie

In het Radboudumc zijn we gestart met een magnetic resonance imaging (MRI) studie bij patienten met een herseninfarct op jonge leeftijd. MRI-scans van de hersenen geven ons meer informatie over de plek van het herseninfarct en over de mogelijke oorzaak.

lees meer

MRI-studie

In het Radboudumc zijn we gestart met een magnetic resonance imaging (MRI) studie bij patienten met een herseninfarct op jonge leeftijd. MRI-scans van de hersenen geven ons meer informatie over de plek van het herseninfarct en over de mogelijke oorzaak. Hierbij wordt een speciale MRI-techniek toegepast. Met deze techniek kunnen we onderzoeken waardoor beperkingen na een herseninfarct ontstaan.

Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de prognose van jonge patiënten na herseninfarcten en om een methode te ontwikkelen waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen patiënten met een hoog en een laag risico op restverschijnselen. We denken dat de onderbreking van hersenverbindingen daarbij een rol speelt.
We kijken ook of we met deze techniek inzicht krijgen in de prognose en de mogelijke beperkingen op lange termijn. Bijvoorbeeld problemen met het geheugen, somberheid en vermoeidheid. Dit draagt uiteindelijk bij aan betere behandelstrategieën. Verder kunnen wij met een speciale MRI-techniek de hersenvaten beter onderzoeken zodat we nog beter de oorzaak van het herseninfarct kunnen achterhalen.

In het Radboudumc doen wij bij 100 patiënten met een herseninfarct een uitgebreide MRI-scan. We herhalen deze MRI-scan na 2 jaar.