Trials SENS-U studie SENS-U informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

In- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria

 • Kinderen van 6 tot en met 15 jaar
 • Functionele urine incontinentie overdag
 • Diagnose een van de volgende:
  • Overactieve blaas
  • Hypoactieve blaas
  • Dysfunctional voiding
 • Komt in aanmerking voor urotherapie

Exclusiecriteria

 • Aangeboren urogenitale afwijkingen, uitgezonderd milde varianten (meatus stenose, milde urethrale kleppen) < 3 maanden voor inclusie
 • Onderliggende neurologische aandoening
 • Botox behandeling voor urine incontinentie in het verleden
 • Onbehandelde of persisterende obstipatie volgens de Rome IV criteria < 6 maanden voor inclusie
 • Urineweginfectie < 3 maanden voor inclusie
 • Urotherapie < 6 maanden voor inclusie
 • Adipositas gedefinieerd als BMI > 95ste percentiel naar leeftijd en geslacht
 • Huidafwijkingen op de onderbuik die niet verenigbaar zijn met adhesie van de SENS-U
 • Ontwikkelings- en/of intelligentieproblematiek, of ernstige gedragsproblematiek die urotherapie belemmeren.

Dit is een selectie van de in- en exclusiecriteria. Het is mogelijk dat er nog andere criteria zijn.

Extra onderzoeksgegevens

 • Wetenschappelijke titel: Evaluation of the additional effect of continuous ultrasound bladder monitoring in urotherapy for children with functional daytime urinary incontinence: the SENS-U trial
 • Kinderen met functionele urine incontinentie overdag
 • Fase trial: 3/4
 • Onderzoeksmiddel: SENS-U
 • Aantal patiënten: 480
 • Initiatiefnemers: Radboudumc
 • Coördinatoren: Drs L.L. de Wall, drs E.H.M. van de Wetering
 • Goedkeuring METC op 04-01-2022
 • Registratienummer trialregister: volgt

Meer informatie

Meer informatie vindt u op ISRCTN.com

Contact

Heeft u vragen over het onderzoek? Of wilt u overleggen of uw patiënt in aanmerking komt? Neem dan contact op met:

Arts-onderzoeker Eline van de Wetering, of secretariaat Urologie
E-mail: Eline.vandewetering@radboudumc.nl
Telefoon: 024 – 3613803

 • Medewerkers
 • Intranet