Lopende onderzoeken SENS-U studie

Informatie ouders

Heeft uw kind blaas- en/of plasproblemen en gaat hij/zij blaastraining (urotherapie) krijgen? Dan kan uw kind misschien deelnemen aan ons onderzoek naar de SENS-U. De SENS-U is een klein kastje dat met een pleister op de buik van een kind wordt geplakt en voortdurend meet hoeveel plas er in de blaas zit. Als de blaas vol is, gaat het kastje trillen. Dit kan helpen om kinderen te leren hoe een blaas voelt die zo vol is dat het moet gaan plassen.

Hieronder leest u meer over het onderzoek. Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts.

Over het onderzoek

We onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van de SENS-U bij kinderen die blaas- en/of plasproblemen hebben en daarvoor blaastraining krijgen. De SENS-U is anders dan andere apparaten, omdat hij al een seintje kan geven vóórdat het kind druppeltjes plas verliest. Wij willen graag onderzoeken of blaastraining met de SENS-U zorgt dat er meer kinderen droog worden.

Voor wie?

  • Kinderen met blaas- en/of plasproblemen
  • Kinderen die blaastraining (urotherapie) gaan krijgen
  • Kinderen tussen de 6 en 16 jaar

Dit overzicht is niet volledig. Uw behandelend arts kan u meer informatie geven over de criteria waaraan u moet voldoen.

Behandeling

Deelnemende kinderen verdelen we door loting in drie groepen. We vergelijken deze groepen met elkaar. Alle kinderen krijgen de standaard blaastraining van 3 maanden, waarbij een plasdagboek wordt bijgehouden en een aantal vragenlijsten ingevuld worden. Een groep krijgt daarbij de SENS-U gedurende 3 weken. De laatste groep krijgt een placebo SENS-U, wat betekent dat die kinderen een nep apparaatje krijgen. Als de blaastraining afgerond is, komende alle kinderen nog een keer op controle afspraak.

Meer informatie over de behandeling en eventuele bijwerkingen.

Deelnemende ziekenhuizen

  • Amalia Kinderziekenhuis Nijmegen
  • Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
  • Isala Zwolle
  • TOP voor Kinderen Arnhem

Als u aan dit onderzoek mee wilt doen, kunt u ook bij één van de andere ziekenhuizen terecht. Bijvoorbeeld als u daar dichterbij woont dan bij het Radboudumc.

Onderzoekers

Drs. E.H.M. van de Wetering, arts-onderzoeker

Drs. L.L. de Wall, kinderuroloog

Vragen en aanmelden

Als u aan dit onderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Uw arts kan beoordelen of u in aanmerking komt en u vervolgens doorverwijzen. Ook met vragen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

Meer informatie voor verwijzers.

  • Medewerkers
  • Intranet