Verwijzers mijnRadboudpatiënten

Wat is mijnRadboud­patiënten?

MijnRadboudpatiënten is een online toepassing (webapplicatie), waarmee onze zorgpartners inzage krijgen in het dossier van hun patiënten die in het Radboudumc zorg krijgen. lees meer

Wat is mijnRadboud­patiënten?

MijnRadboudpatiënten is een online toepassing (webapplicatie), waarmee onze zorgpartners inzage krijgen in het dossier van hun patiënten die in het Radboudumc zorg krijgen. Veilig en via een reguliere internetverbinding. En alleen met toestemming van de patiënt. In mijnRadboudpatiënten staan real-time – dus zonder vertraging – alle gegevens van de patiënten. Bijvoorbeeld: labuitslagen, de notities van de arts, brieven en OK-verslagen.
 

Contact

Felix de Graaf
coördinator samenwerking 1e en 2e lijn

contactformulier

Aanmelden mijnRadboud­patiënten

Wilt u mijnRadboudpatiënten gaan gebruiken? Meld u dan aan via het aanmeldformulier. Wanneer wij uw formulier ontvangen hebben, sturen wij u per e-mail uw gebruikersnaam. Om veiligheidsredenen ontvangt u per post uw tijdelijke wachtwoord.


Handleidingen

Klik hieronder op een link om de handleiding (pdf) van mijnRadboudpatiënten te openen:Veelgestelde vragen

-


  • Medewerkers
  • Intranet