Verwijzers Verwijzersinformatie Kinder- en jeugdpsychiatrie (Karakter)

Verwijsprocedure

Direct doorverwijzen is mogelijk voor een huisarts, jeugdarts (GGD), medisch specialist, psychiater of kinderarts en voor Centra voor Jeugd en Gezin of een sociaal wijkteam van de gemeente. Doorverwijzing bij voorkeur via Zorgdomein. lees meer op de website van Karakter

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Het Radboudumc werkt op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie samen met Karakter. Karakter Nijmegen vormt samen met de locaties Arnhem, Doetinchem, Uden en Tiel het Universitair Centrum.

Nummers en adressen

Bezoekadres, telefoonnummers en consultatielijnen.

lees meer

Nummers en adressen

Bezoekadres

Karakter Nijmegen
Reinier Postlaan 12
6525 GC  Nijmegen

Nummers

  • Telefoonnummer algemeen: (024) 351 22 22
  • Consultatielijn voor artsen: op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur is een kinder- en jeugdpsychiater beschikbaar voor collegiale vragen
  • Consultatielijn voor jeugdzorgprofessionals (voor expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz-)psychologen, scholen, etc.): op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur is een gz-psycholoog beschikbaar voor vragen.

E-mail

info.nijmegen@karakter.com

Website 

www.karakter.com 


Meer informatie op de website van Karakter

  • Medewerkers
  • Intranet