Over het laboratorium

Het laboratorium hematologie onderscheidt zich door het verrichten van specialistische diagnostiek ten bate van patiënten met complexe hematologische aandoeningen. Het betreft hier patiënten met trombose, bloedingsneigingen en, of kwaadaardige bloedziekten. lees meer

Over het laboratorium

Ons werk omvat vier deelgebieden: trombose/hemostase, celherkenning, moleculaire diagnostiek en het bereiden van celtherapie producten voor stamceltransplantatie en immunotherapie. Met haar werk vervult het laboratorium hematologie een belangrijke regiofunctie. Naast de diagnostiekfunctie verricht het laboratorium ook wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van bloedingsneigingen en kwaadaardige bloedcelaandoeningen alsmede het ontwikkelen van nieuwe cellulaire immuuntherapieën gericht tegen kankercellen. Tevens huisvest het laboratorium ook het Radboud Technology Center Flowcytometry.
 

Aanvraag­formulieren

Bekijk onze aanvraagformulieren lees meer

Aandachtsgebieden


Trombose en Hemostase

Trombose en Hemostase onderzoek richt zich op stoornissen die leiden tot een overmatige stolling: trombose, trombofilie of te weinig stolling: bloedingsneiging. lees meer

Trombose en Hemostase

In de bloedstolling spelen meerdere factoren een rol; de bloedplaatjes, de factoren en de vaatwand. De verschillende componenten van de bloedstolling worden separaat getest met een verscheidenheid aan technieken. Op basis van diagnostiek uitkomsten wordt vastgesteld of er sprake is van een bloedingsneiging zoals bij factor deficienties, de ziekte van Von Willebrand, hemofilie of immuun trombocytopenie (ITP) of dat er sprake is een (erfelijke) vorm van een tromboseneiging zoals kan voorkomen bij Protrombine 20210G>A,  Factor V Leiden, Proteïne C-deficiëntie,  Proteïne S-deficiëntie en  Antitrombinedeficiëntie.

Celherkenning

Binnen de unit Celherkenning worden met behulp van immuunfenotypering en morfologische differentiatie hematologische ziekten gediagnosticeerd. lees meer

Celherkenning

Middels morfologische analyse worden, na kleuring, met behulp van de digitale of normale microscoop cellen beoordeeld op hun morfologische kenmerken. Deze relatief snelle techniek wordt zowel op bloed, beenmerg als andere lichaamsvochten, zoals liquor, BAL en pleuravocht toegepast. Deze analyse kan de basis vormen voor vervolgonderzoek. Middels immuunfenotypische diagnostiek worden specifieke eiwitstructuren op en in de cellen aangetoond door middel van multi-kleur analyse van fluorochroom-gelabelde monoklonale antilichamen gebonden aan deze structuren  gemeten in een flowcytometer. Op deze wijze kunnen  hematologische maligniteiten en immunologische afwijkingen als ook aantal stamcellen vastgesteld worden.

Celtherapie faciliteit

In de Celtherapie (CT) faciliteit worden stamceltransplantaten en celtherapie producten bereid voor patiënten in het Radboudumc. lees meer

Celtherapie faciliteit

Een aanzienlijk deel van het werk richt zich op de bewerking van autologe en allogene stamceltransplantaten voor patiënten met hematologische maligniteiten. Dit omvat cryopreservatie van autologe perifere bloedstamceltransplantaten, immuunmagnetische CliniMACS-selectieprocedures van stam- en immuuncelproducten en bereiding van niet-gemanipuleerde of ontdooide stamcelproducten voor infusie of distributie. Bovendien worden stamceldonaties voor de stichting Matchis bewerkt voor distributie naar transplantatiecentra over de hele wereld. De CT faciliteit is JACIE geaccrediteerd en heeft toegang tot verschillende cleanrooms die geschikt zijn voor de bewerking van stamceltransplantaten en productie van geavanceerde cellulaire therapieproducten als onderzoekgeneesmiddelen.

Moleculaire diagnostiek

Met moleculaire diagnostiek worden verworven genetische veranderingen aangetoond die een rol spelen bij het ontstaan van kwaadaardige bloedziekten zoals bijvoorbeeld leukemie, het myelodysplastisch syndroom en myeloproliferatieve aandoeningen. lees meer

Moleculaire diagnostiek

Op basis van de diagnostiekuitkomsten wordt de juiste diagnose en daarmee het behandelplan opgesteld. Bij een aantal aandoeningen zoals bij chronische myeloide leukemie wordt de respons op therapie met zeer gevoelige moleculaire technieken vervolgd waarmee één kwaadaardige cel op honderdduizend normale cellen nog kan worden aangetoond. Daarnaast worden moleculaire bepalingen verricht waarmee het gedrag van allogene stamceltransplantaten na transplantatie in de tijd vervolgd worden.

eLabgids

Hier vindt u alle informatie over alle bepalingen van de afdelingen, consulten van laboratoriumspecialisten en nieuws. Ook te downloaden voor smartphone of tablet. inloggen
  • Medewerkers
  • Intranet