Verwijzers Verwijzersinformatie Maag-Darm-Leverziekten

Verwijsprocedure

Verwijzen kan via Zorgdomein, of u stuurt of mailt een verwijsbrief. Voor een spoedverwijzing belt u de dienstdoende MDL-arts: 024-361 47 60.

lees meer

Verwijsprocedure

U stuurt of mailt de verwijsbrief met alle gegevens naar het secretariaat Maag-, Darm-, en Leverziekten. Onze stafartsen beoordelen de verwijzingen en informeren de patiënt en/of verwijzer binnen twee weken.

digitaal verwijsformulier MDL

Verwijzen via Zorgdomein

U voert de verwijzing online in op Zorgdomein. Binnen drie werkdagen ontvangt de patiënt een schriftelijke uitnodiging van het secretariaat voor een intakegesprek. Bij spoed neemt het secretariaat telefonisch contact op met de patiënt.

Spoedverwijzing

U kunt telefonisch overleggen met de dienstdoende MDL-arts:
T (024) 361 47 60.

Na het overleg mailt de verwijzer alle informatie en belt het secretariaat de patiënt voor de spoedafspraak.

Verwijzing per post

U stuurt uw verwijsbrief naar:

Radboudumc
Afdeling Maag- Darm- en Leverziekten
Secretariaat, huispost 455
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen


Contact

Telefoonnummers, overlegnummer en dienstdoende consulent.

lees meer

Contact

Afspraken polikliniek  (024) 361 91 90 
Functie-onderzoek (024) 361 91 90 
Verpleegafdeling (024) 361 34 38 
E-mail  secretariaat.mdl@radboudumc.nl  
   
Overlegnummer verwijzers   
Secretaraat MDL (024) 361 47 60 
Buiten kantooruren  (024 361 11 11 
Dienstdoende consulent  (024) 361 31 00 
   
Contact voor huisartsen  
Dienstdoende consulent (024) 361 31 00 

Verwijzing compleet?

Is uw verwijzing compleet? Denk bijvoorbeeld aan verzekeringsgegevens of beeldvorming op CD-rom.

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet