Verwijzers Verwijzersinformatie Maag-Darm-Leverziekten

Verwijsprocedure

Verwijzen kan via Zorgdomein, of u stuurt, faxt of mailt een verwijsbrief. Voor een spoedverwijzing belt u de dienstdoende MDL-arts: 024-361 47 60. lees meer

Verwijsprocedure

U stuurt, faxt of mailt de verwijsbrief met alle gegevens naar het secretariaat Maag-, Darm-, en Leverziekten. Onze stafartsen beoordelen de verwijzingen en informeren de patiënt en/of verwijzer binnen twee weken.

digitaal verwijsformulier MDL

Verwijzen via Zorgdomein

U voert de verwijzing online in op Zorgdomein. Binnen drie werkdagen ontvangt de patiënt een schriftelijke uitnodiging van het secretariaat voor een intakegesprek. Bij spoed neemt het secretariaat telefonisch contact op met de patiënt.

Spoedverwijzing

U kunt telefonisch overleggen met de dienstdoende MDL-arts:
T (024) 361 47 60.

Na het overleg mailt of faxt de verwijzer alle informatie en belt het secretariaat de patiënt voor de spoedafspraak.

Verwijzing per post of fax

U stuurt uw verwijsbrief naar:

Radboudumc
Afdeling Maag- Darm- en Leverziekten
Secretariaat, huispost 455
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
F (024) 354 01 03


Contact

Telefoonnummers, faxnummers, overlegnummer en dienstdoende consulent. lees meer

Contact

Afspraken polikliniek  (024) 361 90 90 
Functie-onderzoek
 
(024) 361 68 58
(024) 361 11 11 *sein 1297 
Fax MDL   (024) 363 51 29 
Fax Centrale Endoscopie      (024) 361 91 53 
Verpleegafdeling (024) 361 34 38 
E-mail  secretariaat.mdl@umcn.nl  
   
Overlegnummer verwijzers   
Secretaraat MDL (024) 361 47 60 
Buiten kantooruren  (024 361 11 11 
Dienstdoende consulent  (06) 159 535 71 
   
Contact voor huisartsen  
Dienstdoende consulent (06) 159 535 71

Verwijzing compleet?

Is uw verwijzing compleet? Denk bijvoorbeeld aan verzekeringsgegevens of beeldvorming op CD-rom.

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet