Verwijzers­informatie

Het Radboudumc biedt transgenderzorg binnen het Radboud Expertisecentrum Geslacht & Gender (REG&G). Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor:
 • Diagnostiek en evaluatie genderincongruentie en een begeleidingstraject door ervaren psychologen/psychiaters.
 • Hormonale behandeling (puberteitsremming voor jongeren en cross-sekse hormonen).
 • Genderbevestigende chirurgische behandeling (borstoperaties > 16 jaar, genitale chirurgie en operaties aan het gelaat > 18 jaar).
 • Begeleiding bij vragen over vruchtbaarheid.
lees meer

Verwijzers­informatie

Het Radboudumc biedt transgenderzorg binnen het Radboud Expertisecentrum Geslacht & Gender (REG&G). Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor:

 • Diagnostiek en evaluatie genderincongruentie en een begeleidingstraject door ervaren psychologen/psychiaters.
 • Hormonale behandeling (puberteitsremming voor jongeren en cross-sekse hormonen.
 • Genderbevestigende chirurgische behandeling (borstoperaties > 16 jaar, genitale chirurgie en operaties aan het gelaat > 18 jaar).
 • Begeleiding bij vragen over vruchtbaarheid.

Kinderen kunnen vanaf hun 9e bij ons terecht. Alleen als de puberteit al daarvóór begonnen is, kunt u een kind al voor het 9e levensjaar verwijzen. 
Een afspraak in ons centrum is alleen mogelijk na een verwijzing door een huisarts of medisch specialist.

Hormonale behandeling

Om in aanmerking te komen voor hormonale behandeling is het nodig dat de cliënt een diagnostisch traject in een erkende GZ-instelling heeft afgerond. Wilt u de informatie over dit diagnostische traject meesturen met de verwijsbrief? Evenals beschikbare informatie over de medische en psychiatrische voorgeschiedenis.
Bij de start van de behandeling door de endocrinoloog maakt de patiënt ook kennis met een psycholoog in het Radboudumc om af te stemmen over de begeleiding in het te starten traject.

Chirurgische behandeling en/of vragen over vruchtbaarheid

Voor verwijzing voor chirurgische interventies en bij vragen over vruchtbaarheid stuurt u een verslag van het voorgaande behandeltraject mee. Naast informatie over de indicatiestelling door de psycholoog betreft dit ook informatie over de psychiatrische voorgeschiedenis en hormonale behandeling.
Bij de start van de behandeling door de chirurg maakt de patiënt ook kennis met een internist/endocrinoloog en een psycholoog in het Radboudumc om af te stemmen over de begeleiding in het te starten traject.


Contact

Verpleegkundige

naar pagina

VerwijzingVia huisarts

U kunt uw doorverwijzing naar het Radboudumc sturen via Zorgdomein onder naam van: 

 • een kind/jongere tot en met 15 jaar: 'verwijsafspraak genderdysforie kind/adolescent'. Zorgvraag: Medisch specialistische zorg > Kindergeneeskunde > Overige vragen kindergeneeskunde.
 • een (jong)volwassenene vanaf 16 jaar: verwijsafspraak genderdysforie volwassen. Zorgvraag: Medisch specialistische zorg > Interne geneeskunde > Endocrinologische aandoeningen, overig

We vragen u om alle relevante informatie over de (medische) voorgeschiedenis en aanvullende diagnostiek mee te sturen.

Voor verwijzingen van cliënten < 16 jaar is voor het maken van een eerste afspraak een toestemmingsformulier nodig dat door beide ouders/verzorgers getekendis. We sturen dit toestemmingsformulier inclusief retourenvelop na de aanmelding op. Pas wanneer we dit formulier getekend retour hebben ontvangen, kunnen we een afspraak maken. Wilt u de ouders/verzorgers hierover informeren?Via medisch specialist

Verstuur uw verwijzing online via het verwijsformulier.

Of per post door alle informatie naar onderstaand adres te verzenden:

Radboudumc
Radboud Expertisecentrum Geslacht & Gender (huispost 627)
Geert Grootteplein 10
6525 GA Nijmegen

Gebruik voor verwijzingen voor fertiliteitscounseling of -behandeling in het kader van transgenderzorg het verwijsformulier of verzend de verwijzing per post naar onderstaand adres:

Radboudumc
Polikliniek Gynaecologie en Verloskunde (huispost 785)
Geert Grootteplein 10
6525 GA NijmegenVia GZ-instellingen

Een verwijzing kan alleen plaatsvinden via de huisarts of medisch specialist. Bij vragen over de verwijzing kunt u contact opnemen via het contactformulier.

 • Medewerkers
 • Intranet