Verwijzers­informatie

Voor medisch-specialistische transgenderzorg kunt u naar het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender verwijzen. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor:

 • De indicatiestelling voor medisch-specialistische zorg (na het vereiste diagnostisch traject door een reguliere GGZ-instelling).
 • Hormonale behandeling: puberteitsremming en genderbevestigende hormonen.
 • Genderbevestigende chirurgie (borstoperaties vanaf 16 jaar, genitale chirurgie en operaties aan het gelaat vanaf 18 jaar).
 • Begeleiding bij vragen over vruchtbaarheid en fertiliteitspreservatie.
lees meer

Verwijzers­informatie

Alleen voor medisch specialistische genderzorg kunt u verwijzen naar het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor:

 • De indicatiestelling voor medisch specialistische zorg (na het vereiste diagnostisch traject door een reguliere GGZ-instelling).
 • Hormonale behandeling: puberteitsremming en genderbevestigende hormonen.
 • Genderbevestigende chirurgie (borstoperaties vanaf 16 jaar, genitale chirurgie en operaties aan het gelaat vanaf 18 jaar).
 • Begeleiding bij vragen over vruchtbaarheid en fertiliteitspreservatie.

Een afspraak in ons centrum is alleen mogelijk na een verwijzing door een huisarts of medisch specialist. Voor die verwijzing is een psychologische beoordeling door een erkende GGZ-instelling vereiste.

Hormonale behandeling

Om in aanmerking te komen voor hormonale behandeling moet eerst psychologische diagnostiek m.b.t. genderidentiteit in een erkende GGZ-instelling zijn afgerond. Bij uw verwijsbrief stuurt u de rapportage mee, samen met de overige beschikbare informatie over de medische en psychiatrische voorgeschiedenis.

Genderbevestigende chirurgie en/of vragen over vruchtbaarheid

Voor verwijzing voor genderbevestigende chirurgie (borstoperaties vanaf 16 jaar, genitale chirurgie en operaties aan het gelaat vanaf 18 jaar) en bij vragen over vruchtbaarheid en fertiliteitspreservatie stuurt u mee: de rapportage van de psychologische diagnostiek m.b.t. genderidentiteit door een erkende GGZ-instelling, en informatie over de psychiatrische voorgeschiedenis en hormonale behandeling. 

Omgaan met gevoelens van gender­incongruentie

Een persoon met gevoelens van genderincongruentie heeft niet per definitie medisch-specialistische transgenderzorg nodig. Het bespreken van deze gevoelens is belangrijk om de juiste zorgvraag op tafel te krijgen.

lees meer

Omgaan met gevoelens van gender­incongruentie

Een persoon met genderincongruente gevoelens heeft niet per definitie medisch-specialistische transgenderzorg nodig. Het bespreken van deze gevoelens is belangrijk om de juiste zorgvraag op tafel te krijgen. Sommige personen komen er zo achter dat ze geen zorg nodig hebben. Of dat ze wel zorg nodig hebben, maar geen medisch-specialistische transgenderzorg. Daarom is landelijk in de behandelrichtlijn vastgelegd dat psychologische diagnostiek m.b.t. genderidentiteit vereist is vóór medisch-specialistische transgenderzorg. Het Radboudumc doet die eerste psychologische diagnostiek niet. Voor dit traject verwijst u naar een reguliere GGZ-instelling.

Bij veel (zorg)vragen waarop medisch-specialiste genderzorg niet het antwoord is, kunt u als huisarts uw patiënt begeleiden of verwijzen. De volgende adviezen kunnen daarbij helpen:

 • In een gesprek met uw patiënt over genderincongruente gevoelens kunnen (zorg)vragen opkomen waarbij u de patiënt kunt begeleiden of waarbij u kunt verwijzen. Denk bijvoorbeeld aan psychologische ondersteuning, logopedie, ontharing, seksueel welzijn, cyclusregulatie en anticonceptie, bespreken kinderwens, steunsysteem, contactgroepen, sociale transitie en geslachtsaanpassing in de geboorteakte.
 • De e-learning Transgender in de huisartsenpraktijk van Rutgers kan u helpen om in uw praktijk passende zorg te bieden aan mensen met gendervragen. 
 • Als er sprake is van problemen in het welzijn en functioneren van de patiënt, verwijs dan naar de reguliere GGZ in de regio of ondersteuningsteams in de wijk. Een overzicht van aanbieders van psychologische begeleiding en behandeling met veel ervaring op het gebied van genderidentiteit vindt u via de Transgender Wegwijzer.
 • U kunt uw patiënt wijzen op het bestaan van de belangenvereniging Transvisie. Deze zet zich in voor alle mensen met vragen over hun genderidentiteit, voor hun familie, naasten en relevante omgeving.
 • U kunt uw patiënt wijzen op de Jongerenlijn Gender Praatjes. Deze biedt steun en beantwoordt vragen over genderidentiteit aan jongeren.

Verwijzing


Via de huisarts

U kunt naar het Radboudumc verwijzen via Zorgdomein.

lees meer

Via de huisarts

U kunt naar het Radboudumc verwijzen via Zorgdomein: 

 • kinderen tot en met 15 jaar: 'verwijsafspraak genderdysforie kind/adolescent'. Zorgvraag: Medisch specialistische zorg > Kindergeneeskunde > Overige vragen kindergeneeskunde.
 • jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen: verwijsafspraak genderdysforie volwassene. Zorgvraag: Medisch specialistische zorg > Interne geneeskunde > Endocrinologische aandoeningen, overig

Voor een goede beoordeling en begeleiding van de medische behandelwens is het noodzakelijk dat er bij uw patiënt sprake is van een optimaal welbevinden, ontwikkeling en (sociaal) functioneren. Daarom stuurt u bij uw verwijzing mee: de rapportage van het diagnostisch en eventuele behandeltraject door een reguliere GGZ-instelling en alle andere relevante informatie over de (medische) voorgeschiedenis en aanvullende diagnostiek.

Verwijst u een kind jonger dan 16 jaar? Om een eerste afspraak te kunnen maken, hebben wij een toestemmingsformulier nodig dat door beide ouders/verzorgers is getekend. We sturen dit toestemmingsformulier inclusief retourenvelop na de aanmelding op. Wilt u de ouders/verzorgers hierover informeren?

Wat kunt u zelf doen?

Personen met genderincongruente gevoelens hebben niet per definitie medisch-specialistische transgenderzorg nodig. Om de juiste zorgvraag op tafel te krijgen is het belangrijk om de genderincongruente gevoelens wel te bespreken. Sommige personen komen er zo achter dat ze geen zorg nodig hebben. Of dat ze wel zorg nodig hebben, maar geen medisch-specialistische transgenderzorg.

Bij veel (zorg)vragen waarop medisch-specialiste genderzorg niet het antwoord is, kunt u als huisarts uw patiënt begeleiden of verwijzen. De volgende adviezen kunnen daarbij helpen:

 • In een gesprek met uw patiënt over genderincongruente gevoelens kunnen (zorg)vragen opkomen waarbij u de patiënt kunt begeleiden of waarbij u kunt verwijzen. Denk bijvoorbeeld aan psychologische ondersteuning, logopedie, ontharing, seksueel welzijn, cyclusregulatie en anticonceptie, bespreken kinderwens, steunsysteem, contactgroepen, sociale transitie en geslachtsaanpassing in de geboorteakte.
 • De e-learning Transgender in de huisartsenpraktijk van Rutgers kan u helpen om passende zorg te bieden aan patiënten met gendervragen. 
 • Als er sprake is van problemen in het welzijn en functioneren van de patiënt, verwijs dan naar de reguliere GGZ in de regio of ondersteuningsteams in de wijk. Een overzicht van aanbieders van psychologische begeleiding en behandeling met veel ervaring op het gebied van genderidentiteit vindt u via de Transgender Wegwijzer.
 • U kunt uw patiënt wijzen op het bestaan van de belangenvereniging Transvisie. Deze zet zich in voor alle mensen met vragen over hun genderidentiteit, voor hun familie, naasten en relevante omgeving.
 • U kunt uw patiënt wijzen op de Jongerenlijn Gender Praatjes. Deze biedt steun en beantwoordt vragen over genderidentiteit aan jongeren.

Via de medisch specialist

U verwijst online via het verwijsformulier of u verstuurt alle informatie per post.

lees meer

Via de medisch specialist

U verwijst online via het verwijsformulier.

Of per post door alle informatie naar onderstaand adres te verzenden:

Radboudumc
Radboud Expertisecentrum Geslacht & Gender (huispost 627)

Postbus 9101 
6500 HB Nijmegen

Gebruik voor verwijzingen voor fertiliteitscounseling of -behandeling in het kader van transgenderzorg het verwijsformulier of verzend uw verwijzing per post naar onderstaand adres:

Radboudumc
Polikliniek Gynaecologie en Verloskunde (huispost 785)
Geert Grootteplein 10
6525 GA Nijmegen

 • Medewerkers
 • Intranet