Werken bij Voor iedereen

Bij ons is iedereen welkom

Iedere collega brengt waardevolle ervaring, expertise en creativiteit mee.

lees meer

Bij ons is iedereen welkom

Dagelijks ontvangen wij vele verschillende patiënten en bezoekers in ons ziekenhuis. We leveren zorg, geven onderwijs en doen onderzoek. Het Radboudumc gelooft erin dat iedereen zich extra op hun gemak voelt als je je kan herkennen in de mensen die hier werken. Daarom zetten we ons iedere dag in voor een diverse en inclusieve omgeving, waarmee wij een afspiegeling van de samenleving zijn. #wijzijnradboudumc

Waarom?

Een groot deel van onze besluiten zijn onbewuste beslissingen, de hele dag door. Uit onderzoek blijkt dat mensen geneigd zijn om te zoeken naar gelijkenis. En hierbij de voorkeur geven aan een personen die op henzelf lijken. Zo kiezen medewerkers bij een sollicitatie vaak onbewust het liefst een nieuwe collega die op hen lijkt. Dat lijkt een goed idee, maar zorgt in de praktijk dat expertise en talent niet optimaal worden benut. Gebleken is dat teams waarin mensen minder op elkaar lijken, beter presteren.

Diversiteit en inclusie helpen om onze ambities als organisatie waar te maken. We streven naar een omgeving waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Alleen dan komt ieders talent optimaal tot uiting en maken wij significant impact on healthcare. Daar gaan en staan we voor.
 

Wij zijn Radboudumc

Mensen verschillen en dat is maar goed ook. Zo geven we elkaar de ruimte om onszelf te zijn. En samen zijn we Radboudumc.

Job alert

Wil jij ook werken in een divers Radboudumc? Ontvang onze vacatures direct in je mailbox. aanmelden

In de praktijk


Diversiteit

Wij geloven in de meerwaarde van diversiteit in onze organisatie.

lees meer

Diversiteit

Onze ambitie is om de meerwaarde van diversiteit te benutten. En iedere medewerker met zijn of haar eigen talent en kracht inzetten, zodat het meerwaarde oplevert. Voor onze organisatie en voor onze patiënten. 

Gender

Hoogleraren nemen academische sleutelposities in binnen het Radboudumc. Zij geven invulling aan het academisch leiderschap dat inhoudelijk richting geeft aan onze drie kerntaken: onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Hoogleraren vervullen bij uitstek een voorbeeldfunctie voor collega's en studenten. Iedere hoogleraar bekleedt een zogenoemde leerstoel (leeropdracht). We hebben veel vrouwelijk talent in huis.

Toch is het percentage vrouwelijke hoogleraren nog in disbalans. We vinden dat we daar wat aan moeten doen. Daarom hebben wij 13 vrouwelijke hoogleraren benoemd in 2021 voor een persoonlijke leerstoel. Ook streven we naar zoveel mogelijk genderbalans in alle leidinggevende functies. Met trots kunnen we zeggen dat dit voor onze directies van de centra en instituten én bij de Raad van Bestuur is gelukt. 

Radboudumc Regenboog

Het Radboudumc heeft het keurmerk “de Roze Loper” verkregen van Instituut Waarborging Kwaliteit en Veiligheid. De Roze Loper heeft het doel om sociale acceptatie van LHBTI’s in zorg- en welzijnsinstellingen te bevorderen. Dit betekent dat wij diversiteit binnen het Radboudumc actief onder de aandacht brengen. Dit doen we bijvoorbeeld door een gedragscode en e-learningmodule. Graag willen wij dat iedere patiënt en medewerker zich gezien en veilig voelt in hun seksuele- en genderidentiteit.


Inclusie

Wij zetten iedere collega in op zijn of haar eigen kracht en talent.

lees meer

Inclusie

Ambitie Radboudumc

We geloven dat we met een divers personeelsbestand, waaronder ook collega’s die net wat meer ondersteuning nodig hebben, betere zorg leveren. Dit betekent in de praktijk dat een medewerker wellicht gebruik maakt van een rolstoel, blind of slechthorend is, of op een andere manier iets kwetsbaarder is, bijvoorbeeld door autisme of ADHD. Wij streven voor iedereen naar een passende functie op een plaats waar zij hun talenten in kunnen zetten. Onder andere door het bieden van participatiebanen. Het Radboudumc wil een inclusieve werkgever zijn. Als grootste werkgever in de regio kunnen we hier echt het verschil maken én het past bij wie we zijn en waar we voor staan. 

Onze ambitie is om de meerwaarde van diversiteit te benutten. En iedere medewerker met zijn of haar eigen talent en kracht inzetten, zodat het meerwaarde oplevert. Voor onze organisatie en voor onze patiënten. 

Participatiebanen

Iedere afdeling in ons ziekenhuis denkt graag mee over een passende baan en werkzaamheden. Het gaat om banen op verschillende functies, van zorghulp, administratief medewerker tot assistent onderzoek en HR-medewerker. De mogelijkheden zijn wisselend en het aanbod varieert per periode. Samen met onze samenwerkingspartners zoals het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en het UWV verspreiden we de vacatures van deze participatiebanen binnen het Radboudumc. Deze staan meestal niet op onze reguliere vacaturepagina vermeld, maar mocht je daar een functie zien waarin je jezelf herkent, nodigen we je van harte uit om te reageren.

Voor wie?

Voor ons gaat het om mensen net als ieder ander, met kwaliteiten en kwetsbaarheden. Met op sommige punten een extra uitdaging door een fysieke, verstandelijke, psychische of sociale belasting. Waardoor het lastig is om een baan te vinden zonder gebruik te maken van een extra ondersteuning, die zowel de werknemer als de werkgever ruimte geeft om passend werk te bieden en verrichten.

Soms vraagt dat een aanpassing op de werkplek, zoals een speciale bureaustoel. Of een duidelijke afbakening in taken en werkzaamheden, meer structuur, of een rustige omgeving. Ook kan het UWV, het Werkbedrijf of een Jobcoach meedenken in wat nodig is. Van een afdeling krijgt een nieuwe medewerker altijd de ruimte en tijd om zich de functie eigen te maken en te groeien op zijn plek als gelijkwaardige collega van het Radboudumc.

Lees ook het verhaal van onze collega Tom als secretarieel medewerker: ‘Er is hier genoeg ruimte om je doelen te bereiken, ook als je ondersteuning nodig hebt.’

Kennismaken

Heb je interesse om te werken bij het Radboudumc en heb je extra ondersteuning nodig?
Neem dan gerust contact op met Nory Burgers, adviseur inclusieve arbeidsmarkt, ze helpt je graag verder.


Omgangsvormen

Wij houden rekening met elkaars omgangsvormen en wensen.

lees meer

Omgangsvormen

Persoonsgerichte zorg, onderwijs en onderzoek vraagt prettige omgangsvormen. Wij spreken elkaar aan op de wijze die past bij de gewenste aanspreekvorm. En houden rekening met culturele en godsdienstige verschillen. Wel of geen handen schudden? Iemand wel of niet direct aankijken als je met elkaar spreekt? Bij ons gaan we hier over in gesprek. We zijn hier dus allemaal dagelijks bewust mee bezig. Vaak gaat dit vanzelf goed, maar soms heb je er vragen over. Wij staan voor een organisatie waar dit bespreekbaar is met elkaar.

Collega's aan het woord

Saïda Aoulad Baktit Islamitisch geestelijk verzorger

‘In ons umc hebben we oog voor verschillende culturen.'

lees meer

Saïda Aoulad Baktit Islamitisch geestelijk verzorger

‘In ons umc hebben we oog voor verschillende culturen. Zo hebben we collega’s die culturele verschillen in de zorg onder de aandacht brengen op een afdeling. Een meer diverse personeelssamenstelling zou ook goed zijn. Als je bijvoorbeeld een verpleegkundige met een migrantenachtergrond op de afdeling hebt, verrijk je de zorg en kun je nog beter aan mensen van alle culturen zorg verlenen. In essentie gaat het echter niet eens om je komaf, maar vooral om de wil om te luisteren en open te staan voor elkaar.’

Hedi Claahsen Kinderarts-endocrinoloog

'Bij het Radboudumc mag je zijn wie je bent. We willen dat iedereen zich welkom voelt.'

lees meer

Hedi Claahsen Kinderarts-endocrinoloog

‘Als Radboudumc willen we dat iedereen zich bij ons welkom voelt. Oog voor diversiteit op het gebied van geslacht en gender gebeurt niet alleen binnen ons Expertisecentrum Geslacht & Gender, maar moet binnen de gehele organisatie plaatsvinden. Daar maken we mooie ontwikkelingen in door, bijvoorbeeld door vast te leggen hoe iemand aangesproken wil worden. Ook hebben we een werkgroep Radboudumc Regenboog, die bijvoorbeeld gaat over onze bejegening naar collega's. Door aandacht hiervoor te hebben, zeggen wij als maatschappelijke organisatie “ja” tegen iedereen; “ja, hier mag je zijn wie je bent”.’

Heiman Wertheim hoogleraar Infectieziekten

'Ik verwacht dat vrouwen teams kunnen inspireren om grote prestaties neer te zetten.'

lees meer

Heiman Wertheim hoogleraar Infectieziekten

‘Ik hoop dat we vrouwen weten te binden die ander leiderschap vertonen dan wij tot nu toe gewend zijn. Ik verwacht dat vrouwen teams kunnen inspireren om grote prestaties neer te zetten. Door deze kwaliteiten binnen te halen weet ik zeker dat wij als hoogleraren beter de brug slaan tussen onderzoek, onderwijs en praktijk.’

Contact


Natasha van Dalen

Natasha van Dalen
Adviseur leiderschap en organisatieontwikkeling

contact

Nory Burgers

Nory Burgers
Beleidsadviseur HR

contact