Afdelingen Arbo- en Milieudienst (AMD)

Over de Arbo- en Milieudienst

De Arbo- en Milieudienst (AMD) ondersteunt het Radboudumc, de Radboud Universiteit en enkele andere organisaties op het gebied van vitaliteit, veiligheid en duurzaamheid.

Contact

Arbo- en Milieudienst (AMD)

(024) 361 54 00
contactformulier

Doelgroepen

Medewerkers Radboudumc

Je vindt alle informatie over de diensten van de AMD op het Radboudumc intranet. Deze pagina's zijn alleen beschikbaar voor Radboudumc medewerkers als je bent ingelogd.

bekijk pagina (intranet)

Medewerkers en studenten Radboud Universiteit

Je vindt alle informatie van de Arbo- en Milieudienst op Radboudnet bij veilig en gezond werken.


Externe organisaties

De AMD ondersteunt ook enkele externe organisaties in de zorg, onderzoek en onderwijs op het gebied van vitaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Neem contact op via de informatie bovenaan deze pagina.

Waarvoor kun je terecht bij de AMD?


Bedrijfs­gezondheidszorg

Ondervind je gezondheidsklachten in relatie tot je werk? Of heb je vragen over stressgerelateerde klachten? Dan kun je bij de bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk werkers terecht. lees meer

Bedrijfs­gezondheidszorg

Ondervind je gezondheidsklachten in relatie tot je werk? Dan kun je bij de bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk werkers van de AMD terecht. Zij bieden ondersteuning op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg en duurzame inzetbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan verzuimbegeleiding of ondersteuning bij verandering in werkdruk of een lastige privésituatie. 

Arbo en veiligheid

Bij de veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten kun je advies vragen over je arbeids-omstandigheden en over veiligheid. Is je werkplek goed ingericht? Til je op de juiste manier? Hoe voorkom je overbelastingsklachten? lees meer

Arbo en veiligheid

Bij onze adviseurs van het team ARBO en Veiligheid  kun je advies vragen over je arbeidsomstandigheden en over veiligheid. Is je werkplek goed ingericht? Til je op de juiste manier? Hoe voorkom je overbelastingsklachten?
 
Onze adviseurs(o.a. ARBO-Coördinator, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, bedrijfsfysiotherapeut) zijn deskundig op een breed scala aan onderwerpen. Denk aan:

 • het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
 • advisering over veiligheidsaspecten bij ver- en nieuwbouw
 • werken met gevaarlijke stoffen
 • werkplekadvies
 • (bijna-)ongevallen, gevaarlijke situaties en prikaccidenten

Voor alle vragen op het gebied van veilig en gezond werken mail je naar:


Infectie­preventie

Medewerkers kunnen in contact komen met patiënten en/of patiëntmaterialen. Hierbij kan er overdracht plaatsvinden van bacteriën, virussen etc. Het team van bedrijfsartsen en medische ondersteuning van de AMD adviseert werknemers en afdelingen over het voorkomen van infecties.

lees meer

Reis- en Vaccinatiepoli

Heb je advies nodig rondom vaccinaties? Ga je naar de (sub)tropen voor korte of lange tijd, voor werk of vakantie? Iedereen is welkom bij de Reis- en Vaccinatiepoli voor advies, vaccinaties, gezondheidsverklaringen en/of een recept voor malaria, hoogteziekte en/of antibiotica.

lees meer

Straling

Werk je met straling en heb je hier vragen over? Bijvoorbeeld over straling in relatie tot je gezondheid? Neem dan contact op met de stralingsdeskundigen of de stralingsarts.

lees meer

Straling

Maak je je zorgen over je gezondheid omdat je met straling werkt? Neem dan contact op met de stralingsarts. De stralingsarts werkt samen met een team van stralingsdeskundigen. De stralingsdeskundigen zorgen voor:

 • organisatie van de stralingszorg
 • facilitaire ondersteuning van afdelingen  
 • docenten ten behoeve van stralingsonderwijs

Stralingsarts

Je kunt contact opnemen met de stralingsarts wanneer:

 • je je zorgen maakt over je eigen gezondheid of die van je collega's, omdat je(/jullie) werkt(/werken) met straling

Stralingsdeskundigen

Je kunt contact opnemen met de stralingsdeskundigen wanneer:

 • je zwanger bent en met straling werkt

KEW-vergunning, basisdocument en procedures straling

Binnen de Radboud Universiteit en het Radboudumc wordt gebruik gemaakt van radioactieve stoffen, ingekapselde radioactieve bronnen en ioniserende straling uitzendende toestellen. Voor deze toepassingen heeft de Stichting Katholieke Universiteit (de Radboud Universiteit en het Radboudumc) een KEW-vergunning gekregen van de overheid.

In het basisdocument straling staat hoe de stralingsbeschermingsorganisatie is ingericht binnen de stichting Katholieke Universiteit. In dit document vind je alle uitgangspunten, de verantwoordelijkheidsstructuur van de stralingshygiënische zorg en de organisatorische uitwerking hiervan. Ook bevat het document een overzicht van de procedures, ingedeeld op onderwerp.

Opleiding

Er zijn verschillende cursussen voor medewerkers op het vakgebied Stralingshygiëne.BioRisk

Binnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit (RU) wordt met diverse Biologische Agentia (BA) gewerkt, waaronder Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO's).

lees meer

BioRisk

Biologische Agentia en GGO’s

Binnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit (RU) wordt met diverse Biologische Agentia (BA) gewerkt, waaronder Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO's). Biologische agentia zijn al dan niet genetisch gemodificeerde micro-organismen, celculturen, en menselijke endoparasieten die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken.

GGO's zijn organismen waarvan het genetisch materiaal is veranderd op een wijze die van nature niet mogelijk is. Er wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan organismen waaronder bacteriën, virussen, planten en dieren. Er wordt binnen de Radboud Campus voornamelijk met GGO's binnen inperking gewerkt (IG). Echter, er worden ook introductie in milieu studies uitgevoerd (IM).

Biologische veiligheidsfunctionaris (BVF)

De BVF ontwikkelt beleid t.a.v. het werken met Biologische Agentia, houdt toezicht op de naleving van voorschriften en adviseert onderzoekers onder andere bij het opstellen van risicoanalyses, de inrichting van ruimten en het geven van voorlichting.

Verantwoordelijk medewerker (VM) per afdeling

Voor elke afdeling is een VM aangesteld. Een VM is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de activiteiten met GGO's, het uitvoeren van de risicobeoordeling en het opstellen van een vergunningaanvraag.

Contact

Heb je vragen over Biologische Agentia en GGO’s of werkzaamheden hiermee? Neem dan contact op met de BVF via bioriskprevention@radboudumc.nl of (024-36) 19660. Heb je vragen over de dagelijkse gang van zaken bij de activiteiten met GGO’s en voor het uitvoeren van de risicobeoordeling of opstellen van een vergunningaanvraag? Neem dan contact op met de VM van je afdeling.

Meer informatie


Milieu

Wil je weten waar je je afval kwijt kunt? Of ben je benieuwd of je afdeling voldoet aan alle wettelijke milieuvoorschriften? Neem dan contact op met een van de milieukundigen.

lees meer

Milieu

Wil je weten waar je je afval kwijt kunt? Of ben je benieuwd of je afdeling voldoet aan alle wettelijke milieuvoorschriften? Neem dan contact op met een van de milieukundigen.
 
De milieukundigen houden toezicht en bieden ondersteuning op het gebied van milieu en duurzaamheid. Je kunt hier ook terecht met vragen over chemische stoffen of het uitvoeren van interne inspecties bij afdelingen in het Radboudumc of de Radboud Universiteit op grond van de milieuvergunning.
 

Contact

T (024) 309 20 70


Certificaat

Deze certificaten zijn geldig voor het verrichten van wettelijke taken volgens de Arbowet voor interne Arbodiensten.

Privacydocument (NL/EN)

In het privacyreglement van de Arbo- en milieudienst (AMD) staat informatie over hoe de AMD persoons- en (para)medische gegevens registreert. Dit gebeurt in het geautomatiseerde dossier systeem van de arbodienst (in het kader van arbeidsgezondheidskundige begeleiding en verzuimbegeleiding) en in Orion Globe (in het kader van reizigersvaccinatie en -advies).
 • Bekijk het Nederlandstalige privacydocument

  bekijk de pdf


klachten­procedure

In de klachtenprocedure staat beschreven hoe de AMD klachten in behandeling neemt.

bekijk het document

Algemene leverings­voorwaarden

Bekijk hier de algemene leveringsvoorwaarden van de Arbo- en milieudienst van het Radboudumc.
 • Medewerkers
 • Intranet