Afdelingen Eerstelijnsgeneeskunde Ons onderzoek Impuls - onderzoekscentrum maatschappelijke zorg

Impuls - wetenschappelijk onderzoekscentrum voor maatschappelijke zorg

Programmaleider prof. dr. Judith Wolf
Judith.Wolf@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 43 12

Impuls bouwt kennis op over de sociaal-maatschappelijke leefgebieden van kwetsbare groepen mensen in de samenleving en doet onderzoek naar processen van sociale in- en uitsluiting, dakloosheid en huiselijk geweld.  Daarnaast worden bij Impuls interventies in het sociale domein ontwikkeld en geĆ«valueerd en wordt hulp geboden bij de implementatie daarvan. De activiteiten leiden tot wetenschappelijke kennisvermeerdering en geven tevens kwaliteitsimpulsen aan de praktijk.

Het wetenschappelijk onderzoekscentrum Impuls is onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Kijk hier voor meer informatie over Impuls.
 

Contact secretariaat

contactformulier
  • Medewerkers
  • Intranet