Eerstelijnsgeneeskunde is, met ongeveer 100 zowel mensgebonden als niet-mensgebonden onderzoeksprojecten, de grootste onderzoeksafdeling binnen het Radboudumc. Ons onderzoek wordt zoveel mogelijk gestuurd door vragen van zorgverleners, beroepsorganisaties en patiĆ«nten, cliĆ«nten en burgers.
 

Over ons onderzoek

Ons onderzoek richt zich op het verbeteren van zorg en welzijn. Daarbij werken we samen met onze netwerkpartners: diverse organisaties in de regio en onderzoekers van andere afdelingen, zowel van het Radboudumc als van andere (academische) ziekenhuizen.

lees meer

Over ons onderzoek

Ons onderzoek richt zich op het verbeteren van zorg en welzijn. Om dat te bereiken werken we samen met onze netwerkpartners: diverse organisaties in de regio en onderzoekers van andere afdelingen, zowel van het Radboudumc als van andere (academische) ziekenhuizen.

Ons onderzoek leidt niet alleen tot (inter)nationale publicaties en promoties, maar ook tot in het eerstelijns veld direct toepasbare praktische methoden en hulpmiddelen. Daarnaast voorziet ons onderzoek in de kennisbehoefte van de eerstelijns medische beroepsgroepen. Daarmee inspireren en ondersteunen we het onderwijs in de opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen en de diverse vervolgopleidingen binnen onze afdeling. Bovenal dragen onze onderzoeksresultaten bij aan innovatie en verbetering van de gezondheid(szorg).

Stages, academic trainees en promoties

Jaarlijks begeleiden we ongeveer 80 wetenschappelijke stages van studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van het Radboudumc. Daarnaast vinden studenten van andere faculteiten van de Radboud Universiteit en andere universiteiten en hogescholen met regelmaat een stageplaats bij ons.
Eerstelijnsgeneeskunde biedt artsen in opleiding tot specialist (aios) de mogelijkheid om hun opleiding te combineren met wetenschappelijk onderzoek. Dat kan op twee manieren: via een academic trainee traject, waarbij gedurende een beperkte periode van de opleiding eigen onderzoek wordt uitgevoerd en via een aiotho-traject, waarbij een eigen specialisme met promotieonderzoek wordt gecombineerd.

Interesse in een stage bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde?
De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde heeft met regelmaat plekken voor stages. Interesse? Neem dan contact op met Loes Papeleu via e-mail of telefoon 024 361 63 32.


 

Onze onderzoeksprogramma's


Huisartsgenees­kunde Programmaleider dr. Tim olde Hartman

Dit onderzoeksprogramma beoogt verbetering van gezondheid vanuit een eerstelijns en transmuraal perspectief.

lees meer

Onderzoek van onderwijs Programmaleider dr. Nynke Scherpbier

Dit onderzoeksprogramma initieert en evalueert onderwijsvernieuwingen voor effectief medisch onderwijs en continue ontwikkeling in de eerste lijn.

lees meer

Ouderenzorg en langdurige zorg Programmaleider prof. dr. Raymond Koopmans

Dit onderzoeksprogramma richt zich op onderzoek naar mensen met dementie en mensen met neurologische aandoeningen.

lees meer

Public Health Programmaleider prof. dr. Koos van der Velden

Dit onderzoeksprogramma richt zich op diverse thema's binnen Public Health. Binnen deze thema's wordt met diverse interne en externe partners samengewerkt.

lees meer

Impuls - onderzoeks­centrum maatschap­pelijke zorg Programmaleider prof. dr. Judith Wolf

Impuls bouwt wetenschappelijke kennis op over de sociaal-maatschappelijke leefgebieden van kwetsbare groepen in de samenleving en doet onderzoek naar processen van sociale in- en uitsluiting, dakloosheid en huiselijk geweld.

lees meer

Gender in eerstelijns en transmurale zorg Programmaleider prof. dr. Sabine Oertelt-Prigione

Dit onderzoeksprogramma richt zich op onderwijs en ondersteuning aan studenten, zorgverleners en onderzoekers en onderzoek innovatieve methoden voor gendersensitieve preventie.

lees meer

Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen Programmaleider prof. dr. Geraline Leusink

Dit onderzoeksprogramma verbetert door onderzoek, onderwijs en praktijk de kwaliteit van gezondheid(szorg) voor deze groep mensen.

lees meer

Communicatie in de gezondheids­zorg Programmaleider prof. dr. Sandra van Dulmen

Dit onderzoeksprogramma richt zich op de gespreksvoering tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn en hun patiënten.

lees meer

Gezondheids­verschillen en persoons­gerichte integrale eerstelijnszorg Programmaleider prof. dr. Maria van den Muijsenbergh

Dit onderzoeksprogramma onderzoekt en onderwijst hoe persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg sociaal-economische en etnische gezondheidsachterstand verminderd

lees meer