Eerstelijnsgeneeskunde is, met ongeveer 100 zowel mensgebonden als niet-mensgebonden onderzoeksprojecten, de grootste onderzoeksafdeling binnen het Radboudumc. Ons onderzoek wordt zoveel mogelijk gestuurd door vragen van zorgverleners, beroepsorganisaties en patiënten, cliënten en burgers.
 

Over ons onderzoek

Ons onderzoek richt zich op het verbeteren van zorg en welzijn. Daarbij werken we samen met onze netwerkpartners: diverse organisaties in de regio en onderzoekers van andere afdelingen, zowel van het Radboudumc als van andere (academische) ziekenhuizen.

lees meer

Over ons onderzoek

Ons onderzoek richt zich op het verbeteren van zorg en welzijn. Om dat te bereiken werken we samen met onze netwerkpartners: diverse organisaties in de regio en onderzoekers van andere afdelingen, zowel van het Radboudumc als van andere (academische) ziekenhuizen.

Ons onderzoek leidt niet alleen tot (inter)nationale publicaties en promoties, maar ook tot in het eerstelijns veld direct toepasbare praktische methoden en hulpmiddelen. Daarnaast voorziet ons onderzoek in de kennisbehoefte van de eerstelijns medische beroepsgroepen. Daarmee inspireren en ondersteunen we het onderwijs in de opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen en de diverse vervolgopleidingen binnen onze afdeling. Bovenal dragen onze onderzoeksresultaten bij aan innovatie en verbetering van de gezondheid(szorg).

Stages, academic trainees en promoties

Jaarlijks begeleiden we ongeveer 80 wetenschappelijke stages van studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van het Radboudumc. Daarnaast vinden studenten van andere faculteiten van de Radboud Universiteit en andere universiteiten en hogescholen met regelmaat een stageplaats bij ons.
Eerstelijnsgeneeskunde biedt artsen in opleiding tot specialist (aios) de mogelijkheid om hun opleiding te combineren met wetenschappelijk onderzoek. Dat kan op twee manieren: via een academic trainee traject, waarbij gedurende een beperkte periode van de opleiding eigen onderzoek wordt uitgevoerd en via een aiotho-traject, waarbij een eigen specialisme met promotieonderzoek wordt gecombineerd.

Interesse in een stage bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde?
De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde heeft met regelmaat plekken voor stages. Interesse? Neem dan contact op met Esther Deupmann, telefoon 024 361 96 68.


 

Onze onderzoeksprogramma's


Chronische luchtweg­aandoeningen Programmaleider dr. Tjard Schermer

In dit programma wordt onderzoek gedaan naar de diagnostiek, behandeling en prognose van chronic obstructive pulmonary disease (COPD) en astma.

lees meer

Vaatschade Programmaleider dr. Marion Biermans

Dit programma richt zich op preventie van vaatschade bij patiënten in de eerste lijn. Het onderzoek richt zich op cardiovasculaire risicofactoren.

lees meer

Mental Health Programmaleider dr. Debby Gerritsen

Het doel van dit programma is door wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan het geestelijk en lichamelijk welbevinden van de eerstelijns en langdurige zorgpopulatie.

lees meer

Neurologische en neuro­degeneratieve aandoeningen Programmaleider prof.dr. Raymond Koopmans

Het programma Neurologische en neurodegeneratieve aandoeningen bestaat uit twee deelprogramma’s; neurologische aandoeningen en neurodegeneratieve aandoeningen.

lees meer

Infectieziekten Programmaleider dr. Jeannine Hautvast

Het onderzoeksprogramma Infectieziekten richt zich op het optreden, de bestrijding en impact van infectieziekten. Onze focus ligt daarbij op infectieziekten die voorkomen bij patiënten in de eerste lijn.

lees meer

Oncologie en palliatieve zorg Programmaleider dr. Henk Schers

Het programma Oncologie en palliatieve zorg richt zich op onderzoek naar vernieuwende samenwerkingsmodellen tussen de eerste en tweede lijn. Het uitgangspunt hierbij is altijd de patiënt.

lees meer

Persoons­gerichte zorg Programmaleider prof.dr. Judith Wolf

Het programma Persoonsgerichte zorg heeft vier deelprogramma's; Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen, maatschappelijke zorg voor mensen in achterstandssituaties, Communicatie in de gezondheidszorg en Gender.

lees meer

Integraal wijkgericht werken Programmaleider dr. Marianne Dees

Dit onderzoeksprogramma genereert kennis over de organisatie en effecten van een integrale wijkgerichte aanpak. Daarbij richt het onderzoeksprogramma zich op het bevorderen van de verschillende aspecten van gezondheid.

lees meer
inloggen