Onderzoek van onderwijs

Programmaleider Dr. Bart Thoonen
Bart.Thoonen@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 81 81 

Dit onderzoeksprogramma onderzoekt op welke wijze studenten, aios, opleiders en docenten in de eerste lijn het beste kunnen worden opgeleid tot innovatieve professionals. Belangrijke onderwerpen zijn inter- en intraprofessionele samenwerking, communicatie, gender en diversiteit, shared decision making, e-health en e-learning, e-portfolio, assessment, workplace based learning en professionaliteit.

Het kwalitatief en kwantitatief onderzoek dat wij verrichten is nauw verbonden met ontwikkelingen binnen de faculteit en wil bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
 


Contact

Juliette de Valk

contactformulier
  • Medewerkers
  • Intranet