FaMe-netwerk

Een deel van de bij het netwerk aangesloten praktijken maakt gebruik van het Huisarts Informatie Systeem TransHis. De huisartsen hebben dit systeem in eigen beheer via de stichting FaMe net. Met TransHis kan wetenschappelijk onderzoek flexibeler worden uitgevoerd dan met de traditionele huisartsensystemen.
 
Op de website van het FaMe-netwerk kan de Top 100 van epidemiologische gegevens uit de jaren 1995 – 2014 worden gedownload. Deze Top 100 wordt continu samengesteld. Deze gegevens kunnen worden gebruikt als bron voor bijvoorbeeld indicaties en prevalenties. Daarnaast zijn deze gegevens bruikbaar voor eerdere waarschijnlijkheids- en comorbiditeitsberekeningen.

Onze missie

Het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk wil de huisartsgeneeskunde verbeteren door inspirerende samenwerking en academische kennisontwikkeling op de terreinen van onderwijs, opleiding, onderzoek, registratie en innovatie in de eerste lijn.

lees meer

Onze missie

“Het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk wil de huisartsgeneeskunde verbeteren door inspirerende samenwerking en academische kennisontwikkeling op de terreinen van onderwijs, opleiding, onderzoek, registratie en innovatie in de eerste lijn.” aldus voorzitter Henk Schers en coördinator Carla Walk.

De in de praktijken vastgelegde patiëntdata vormt de basis voor veel wetenschappelijk onderzoek. Daarmee maken we samen vele publicatie en promoties mogelijk. Een belangrijk praktisch accent van ons netwerk is innovatie, zowel in onderwijs, opleiding als in onderzoek. Om die reden ontmoeten we elkaar regelmatig, wisselen we spiegelinformatie uit en werken op deze manier samen aan kwaliteitsverbetering.

Contact

Carla Walk
coördinator

+31 (0)24 361 81 81
contact

Onze doelen

Het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk zet in op verdere kennisontwikkeling op het gebied van het verzamelen van data en genereren van spiegelinformatie.

  • We streven naar routinematige dataverzameling op het gebied van persoonlijke en contextfactoren.


Heeft u een onderzoeks­vraag?

Wilt u gebruikmaken van onze data, kennis en expertise voor uw onderzoek? Dat kan! U kunt hiervoor een onderzoeksvoorstel of -vraag indienen bij de coördinator van het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk (zie contact). Wij hanteren een format voor onderzoeks-voorstellen en –vragen. lees meer

Aangesloten huisartsen­praktijken

De bij het netwerk aangesloten huisartsenpraktijken excelleren op de vijf academische pijlers: onderwijs, opleiding, onderzoek, innovatie en registratie.

lees meer

Aangesloten huisartsen­praktijken

De bij het Radboudumc Academisch Huisartsennetwerk aangesloten huisartsenpraktijken excelleren op de vijf academische pijlers: onderwijs, opleiding, onderzoek, innovatie en registratie. De huisartsenpraktijken begeleiden regelmatig studenten geneeskunde en huisartsen in opleiding. Ook nemen de praktijken deel aan wetenschappelijk onderzoek. De nadruk ligt op innovatie. De registratie en codering bij de aangesloten huisartsenpraktijken staan op een hoog niveau. Ook  persoonsfactoren, functioneren en contextfactoren worden op permanente basis vastgelegd. Een belangrijk netwerkthema is zorgvernieuwing, op integrale en transmurale samenwerking en technische innovaties. Het netwerk is een proeftuin waar nieuwe ideeën en inzichten in de praktijk kunnen worden getest.

Deelnemende huisartsen­praktijken

Momenteel nemen achttien huisartsenpraktijken deel aan het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk. In totaal zijn ongeveer 110.000 patiënten ingeschreven bij onze praktijken.

lees meer

FaMe-netwerk

Een deel van de bij het netwerk aangesloten praktijken maakt gebruik van het Huisarts Informatie Systeem (HIS) TransHis. De huisartsen hebben dit systeem in eigen beheer via de stichting FaMe net. Met TransHis kan wetenschappelijk onderzoek flexibeler worden uitgevoerd dan met traditionele systemen.

lees meer

Samenwerking met de afdeling Eerstelijns­geneeskunde

Het Radboudumc Academische Huisartsen Netwerk werkt nauw samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Zo wordt bij veel onderzoeken en stages op de afdeling gebruik gemaakt van de data geregistreerd door huisartsenpraktijken in het netwerk.

Het Radboudumc Netwerk Huisartsen­praktijken

Het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk is een zelfstandig onderdeel van het Radboudumc Netwerk Huisartsenpraktijken.

lees meer

Het Radboudumc Netwerk Huisartsen­praktijken

Het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk is een zelfstandig onderdeel van het Radboudumc Netwerk Huisartsenpraktijken. Dit netwerk is een voortzetting van het NUHP; de Nijmeegse Universitaire Huisartsenpraktijken. Het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk bestaat uit een groot aantal regionale huisartsenpraktijken die samenwerken met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc op één of meer, maar niet alle, academische pijlers.

Bezoek de pagina van de NHP.
 

Ruim 50 jaar ervaring Van 1967 tot nu

De basis voor de continue morbiditeitsregistratie wordt gelegd in 1943 als huisarts Frans Huygen gaat werken met een medisch dossier. Vanaf 1967 worden in vier huisartsenpraktijken in de regio alle aan de huisarts gepresenteerde aandoeningen, inclusief verwijzingen en ziekenhuisopnamen vastgelegd.

lees meer

Ruim 50 jaar ervaring Van 1967 tot nu

De basis voor de continue morbiditeitsregistratie wordt gelegd in 1943 als huisarts Frans Huygen in Lent gaat werken met een medisch dossier. Vanaf 1967 worden in vier huisartsenpraktijken in de regio alle aan de huisarts gepresenteerde aandoeningen, inclusief verwijzingen en ziekenhuisopnamen vastgelegd.

Het Nijmeegs Monitoring Project ontstaat in 1982 als vervolg op de promotiestudie van huisarts Jan van Ree. De verzamelde patiëntendata, ziektebeloop, behandeling en bereikte resultaat, wordt in het Nijmeegs Monitoring Project systematisch vastgelegd conform richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. De informatie wordt, na bewerking en analyse, in de vorm van feedback met de huisartsen besproken.

Vanaf 2010 breidt de monitoring van het Nijmeegs Monitoring Project zich uit met andere aandoeningen en met andere indicatoren zoals zorgindicatoren, risicofactoren en indicatoren die te maken hebben met de kernwaardes van de huisartsgeneeskunde. Het Nijmeegs Monitoring Project koppelt deze data aan wetenschappelijk onderzoek, zorginnovatie en onderwijs. Dit heeft geleid tot een bijzondere expertise en sterkte infrastructuur. De Continue Morbiditeitsregistratie/Nijmeegs Monitoring Project-databank groeide uit tot een toegankelijk en belangrijk register binnen de Nederlandse huisartsgeneeskunde.

Rond 2012 volgde een fusie met de Stichting TransHis, voortgekomen uit het Transitieproject, dat ook beschikt over een rijke dataset aan gegevens uit de huisartsenpraktijk. Vanaf 2016 zijn de Continue Morbiditeitsregistratie, Nijmeegs Monitoring Project en FaMe-net onderdeel van het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk.

Naast het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk werkt de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde samen met het Radboudumc Netwerk Huisartsenpraktijken. Dit is een uitgebreider netwerk van huisartsenpraktijken, verbonden op één of meer (dus niet alle) academische taken, met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde.