Profiel deelnemende praktijken

De praktijken die zijn aangesloten bij het Radboudumc Netwerk Huisartsenpraktijken leveren patiëntenzorg van hoge kwaliteit in een goed georganiseerde praktijk. Een deelnemende praktijk heeft een structurele relatie met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde op minimaal één van de academische kerntaken onderwijs, opleiden of onderzoek. Opleiders van aios hebben een gecertificeerde praktijk, voor opleiders van coassistenten is dit op termijn ook het streven. Voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek zijn de dataregistratie en de praktijkorganisatie op orde.
 
Deelnemende praktijken worden door de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc gefaciliteerd en geschoold voor de kerntaken die zij op zich nemen. Praktijken die aios opleiden staan als opleiderspraktijk geregistreerd bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten.
 
Van opleidingspraktijken verwachten we een wetenschappelijke belangstelling. De huisartsenpraktijken die aangeven te willen participeren aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen aangeven voor welke onderzoeksvragen zij benaderd willen worden.
Afdelingen Eerstelijnsgeneeskunde Onze netwerken Radboudumc Netwerk Huisartsenpraktijken

Onze missie

Door een structurele samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en regionale huisartspraktijken nemen wij gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de continuïteit en ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde.

Contact

Wilma van der Weijden
coördinator

+31 (0)24 361 81 81
contactformulier

Samenwerking

In dit netwerk werken ruim 350 regionale huisartsenpraktijken samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Samen nemen wij verantwoordelijkheid voor de continuïteit en ontwikkeling van de eerstelijnszorg in onze regio. lees meer

Samenwerking

In dit netwerk werken ruim 350 regionale huisartsenpraktijken samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Samen nemen wij verantwoordelijkheid voor de continuïteit en ontwikkeling van de eerstelijnszorg in onze regio: de afdeling speelt hierbij een vooruitstrevende en faciliterende rol, de praktijken leveren het aandeel dat het beste past bij hun mogelijkheden en persoonlijke ambities op het gebied van onderwijs, opleiding, innovatie, registratie en/of onderzoek.

Onze doelen

Met het opzetten van het netwerk streven we naar verdere verbinding tussen regionale huisartsenpraktijken en het Radboudumc. De doelen van deze verbinding en samenwerking zijn:
  • Een betere garantie op voldoende en kwalitatief goede stageplaatsen voor zowel het basiscurriculum als de huisartsopleiding
  • Een betere garantie op voldoende en kwalitatief goede onderzoekspraktijken
  • Het verbinden van de huisartsenpraktijken in de regio aan het de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc
  • Het verbinden van het netwerk van huisartsenpraktijken aan specialistische afdelingen van het Radboudumc

Profiel deelnemende praktijken

De praktijken die zijn aangesloten bij het Radboudumc Netwerk Huisartsenpraktijken leveren patiëntenzorg van hoge kwaliteit in een goed georganiseerde praktijk. lees meer

Deelnemende huisartsen­praktijken

Het Radboudumc Netwerk Huisartsenpraktijken bestaat uit ongeveer 350 regionale huisartsenpraktijken. Ongeveer 550 huisartsen maken deel uit van het netwerk.

Het Radboudumc Academisch Huisartsen­netwerk

Huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij het Radboudumc Netwerk Huisartsenpraktijken, kunnen ook deelnemen aan het Radboudumc Academisch Huisartsennetwerk. Deze huisartsenpraktijken excelleren op de vijf academische pijlers: onderwijs, opleiding, onderzoek, innovatie en registratie. bezoek de pagina

Lid worden

Hebt u als huisartsenpraktijk belangstelling om aios huisartsgeneeskunde en/of coassistenten te op te leiden of heeft uw praktijk interesse in deelname aan wetenschappelijk onderzoek, neem dan contact op met Wilma van der Weijden, coördinator van het netwerk, telefoon 024 361 81 81.

Samenwerking met de afdeling Eerstelijns­geneeskunde

Het Radboudumc Netwerk Huisartsenpraktijken werkt nauw samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. De afdeling maakt de verbinding tussen de basiszorg en de academische kerntaken in de eerste en tweede lijn. lees meer

Samenwerking met de afdeling Eerstelijns­geneeskunde

Het Radboudumc Netwerk Huisartsenpraktijken werkt nauw samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. De afdeling maakt de verbinding tussen de basiszorg en de academische kerntaken in de eerste en tweede lijn. Zo worden uitkomsten van recent onderzoek gedeeld met het netwerk, kunnen deelnemende praktijken ook onderzoeksvragen stellen en wordt voor opleiders onderwijs verzorgd waarin recente ontwikkelingen meegenomen worden. Gezamenlijk streven we naar goede, toegankelijke en doelmatige zorg. De dialoog tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en de huisartsenpraktijken is van groot belang. De afdeling zal deze faciliteren door onder andere jaarlijkse bijeenkomsten te organiseren en een papieren tijdschrift te publiceren om onderzoeksresultaten en innoverende initiatieven onder de aandacht te brengen.
  • Medewerkers
  • Intranet