Afdelingen Genetica Erfelijkheidsadvisering Erfelijke bindweefselaandoeningen

Verwijding lichaams­slagader (aorta aneurysma)

Een aorta aneurysma is een plaatselijke verwijding van deze grote lichaamsslagader. Deze verwijding ontstaat vaak ongemerkt, de aorta neemt heel geleidelijk in doorsnede toe. meer over aorta aneurysma

Verwijding lichaams­slagader (aorta aneurysma)

De aorta is de grote lichaamsslagader die vanaf het hart naar de buik loopt. Een aorta aneurysma is een plaatselijke verwijding van deze grote lichaamsslagader. Deze verwijding ontstaat vaak ongemerkt, de aorta neemt heel geleidelijk in doorsnede toe.

De verwijding zelf veroorzaakt meestal geen klachten en kan per toeval worden ontdekt. Maar omdat de bloedvatwand op die plek dunner is, vormt dit een zwakke plek waarin een scheur kan ontstaan met als gevolg een gevaarlijke bloeding (dissectie).

Leeftijd of erfelijkheid

We maken onderscheid tussen een aortaverwijding in de buik (abdominaal aorta aneurysma, AAA) en een aortaverwijding in de borst (thoracaal aorta aneurysma, TAA). Bij een aortaverwijding is de buik spelen met leefstijlfactoren een belangrijke rol. Bij een aortaverwijding in de borst spelen vaker erfelijke factoren een rol.

Oorzaak

Een aortaverwijding kan verschillende oorzaken hebben. Een langdurige hoge bloeddruk of aderverkalking kan leiden tot aneurysmavorming. Soms is er sprake van een aangeboren hartklepafwijking (bijvoorbeeld bicuspide aortaklep). Ook kan een aortaverwijding voorkomen in combinatie met andere lichamelijke klachten of afwijkingen. In dat geval kan er sprake zijn van een specifiek bindweefselprobleem (bijvoorbeeld Marfan syndroom of Loeys-Dietz syndroom).

Behandeling

Het is belangrijk dat personen met een aortaverwijding regelmatig worden gezien door een cardioloog om de groei van de aorta te vervolgen. Soms kan het nodig zijn om de aorta preventief te vervangen

  • Medewerkers
  • Intranet