Afdelingen Genetica

Over de afdeling Genetica

De afdeling behandelt en onderzoekt erfelijke aandoeningen bij patiënten en hun familie. We hebben een polikliniek Klinische Genetica, een laboratorium voor genoomdiagnostiek waar verwijzers aanvragen kunnen doen en we doen wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen genen en aandoeningen. lees meer

Over de afdeling Genetica

De afdeling Genetica stelt zich tot doel onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg ten aanzien van de genetica van de mens te beoefenen op een zeer hoog kwaliteitsniveau..
De afdeling Genetica kent een organisatiestructuur waarbinnen drie secties vallen:

  • Sectie Klinische Genetica  (poliklinische zorg; erfelijkheidsadvisering)
  • Sectie Genoomdiagnostiek  (genetische laboratorium diagnostiek)
  • Sectie Genoom Research  (wetenschappelijk onderzoek)

Deze drie secties werken nauw met elkaar samen.
De afdeling huisvest tevens een aantal faciliteiten, deze bieden services ten behoeve van zowel diagnostiek als research.


Contact

Afdeling Genetica

(024) 3613946
contactformulier


Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Afspraken met betrekking tot vragen over kanker vinden plaats op de polikliniek Familiaire Tumoren, route 785.

Woont u niet in de regio Nijmegen dan kunt u terecht op ons spreekuur in ziekenhuizen bij u in de buurt.

Huispostnummer: 836

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 785

Wat wij doen


Erfelijkheids­advisering (Klinische Genetica)

Bij erfelijkheidsonderzoek zoeken we uit of een ziekte of aangeboren afwijking, van uzelf of een familielid, erfelijk is. Voor erfelijkheidsonderzoek kunt u terecht op de polikliniek klinische genetica. lees meer

Genoom­diagnostiek

Op deze pagina is informatie voor aanvragers van diagnostische genetische testen te vinden. lees meer

Genome research Wetenschap­pelijk onderzoek

Kijk voor op deze pagina voor informatie voor wetenschappers en onderzoekers. lees verder

Genome research Wetenschap­pelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Genetica is ondergebracht bij de sectie genome research.
De sectie genome research is een internationale onderzoeksafdeling en verricht baanbrekend onderzoek naar de relatie tussen genen en ziekten, met name met betrekking tot blindheid, doofheid, kanker, aangeboren afwijkingen en verstandelijke beperking. 

Bij het identificeren en functioneel karakteriseren van nieuwe ziektegenen maken we gebruik van een combinatie van biochemie, genomics technologieën, moleculaire biologie, celbiologie en ontwikkelingsbiologie systemen zoals Drosophila melanogaster, zebravis en muis. Deze studies dragen ook bij aan het ontdekken van nieuwe genen en het ontwikkelen van therapeutische strategieën.

Onze onderzoeksomgeving kenmerkt zich door een vriendelijk, stimulerend en interdisciplinair karakter. De researchgroepen zijn toonaangevend in hun werkveld en aandachtsgebied.

Meer informatie kunt u vinden op onze wetenschapspagina (Engels)

Translationeel Metabool Laboratorium

Het Translationeel Metabool Laboratorium (TML) is een specialistisch laboratorium. Niet alleen voor afdelingen binnen het Radboudumc, ook op (inter)nationaal niveau zijn wij een deskundig speler in de klinisch (biochemisch of moleculair) genetische en neurochemische diagnostiek.

lees meer

Onderwijs

Onze missie is het vergroten van kennis over genetica binnen alle medische disciplines meer over onderwijs

Onderwijs

Onderwijs heeft een centrale plaats binnen de afdeling Genetica. Goed geneticaonderwijs is essentieel voor studenten geneeskunde, medisch specialisten, huisartsen en (toekomstige) wetenschappers. Als afdeling hebben we hierbij ook een duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid: het bepalen van een persoonlijk DNA-profiel zal in de toekomst net zo gewoon worden als het bepalen van het cholesterolgehalte. Daarom zullen (medisch) specialisten, maar ook (huis)artsen in de eerste lijn, om moeten leren gaan met deze complexe genetische informatie. Ons doel is dan ook geneticaonderwijs van hoge kwaliteit te leveren aan alle professionals in de gezondheidszorg.
De afdeling Genetica verzorgt onderwijs binnen in de bachelor- en masteropleidingen van Medische Wetenschappen, Biomedische Wetenschappen, Biologie, en Tandheelkunde. Specifieke cursussen die georganiseerd worden zijn onder andere Medical Genomics, Human Genetics, Genomics en Statistics, en Genetische en Metabole Ziekten. In totaal dragen meer dan 50 docenten van de afdeling Genetica bij aan meer dan 25 onderwijsblokken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Arjan de Brouwer, onderwijscoördinator van de afdeling Genetica.

 

Samenwerking

De afdeling Genetica werkt intensief samen met de afdeling Klinische Genetica van het MUMC+
  • Medewerkers
  • Intranet