Wat is farmacogenetica?

Geneesmiddelen werken niet bij iedereen hetzelfde. Soms slaat medicatie meteen naar behoren aan, in andere gevallen treden er bijwerkingen op of blijft het effect uit. lees meer

Wat is farmacogenetica?

Geneesmiddelen werken niet bij iedereen hetzelfde. Soms slaat medicatie meteen naar behoren aan, in andere gevallen treden er bijwerkingen op of blijft het effect uit. Hierdoor moet er naar een alternatief gezocht worden. Deze verschillen in reactie op medicatie hebben meerdere onderliggende oorzaken. Bekende oorzaken zijn omgevingsfactoren, zoals roken en voeding, comedicatie of een onderliggende ziekte. Maar het is ook voor een belangrijk deel aangeboren. Een klein aantal genen is betrokken bij de omzetting van veel medicijnen. Farmacogenetica richt zich op het in kaart brengen van variatie in genen die een rol spelen in de omzetting van medicijnen.

Geneesmiddel op maat

Farmacogenetica diagnostiek speelt een belangrijke rol in het verstrekken van therapie op maat. Het testen van bekende variaties in die genen met een effect op omzetting van medicatie voor aanvang van therapie, helpt om de therapierespons te voorspellen. Een genetische variatie kan ervoor zorgen dat medicatie langzamer omgezet wordt, waardoor de kans op bijwerkingen groter is dan normaal. Of een variatie zorgt voor een versnelde omzetting, hierdoor zal de medicatie niet lang genoeg in het lichaam aanwezig zijn om naar behoren te werken. Vooraf testen zorgt dat u weet wat u kunt verwachten van uw therapie. Het voorkómen van bijwerkingen is beter dan ze te genezen!
 


Contact

Afdeling Genetica, sectie Genoomdiagnostiek

 
Postadres                         
Radboudumc
Huispost 815
Genoomdiagnostiek
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
 
Monsterontvangst laboratorium Genoomdiagnostiek (koeriers)                
Radboudumc                                                                                                                              Genoomdiagnostiek, route 815
Ingang Centraal
Geert Grooteplein 10, 6525 GA Nijmegen
Openingstijden: 24 uur per dag
                                                                                                                                   
Telefoon secretariaat Genoomdiagnostiek: 024-361 37 99
Fax secretariaat Genoomdiagnostiek: 024-361 66 58
E-mail: gen@radboudumc.nl


Overzicht

Bekijk het overzicht van gen-medicijn combinaties. lijst gen-medicijn combinaties

Combinatietest

Voor een therapie afgestemd op de individuele patiënt, bieden wij snelle en betrouwbare diagnostiek aan voor de belangrijkste genen met een bewezen effect in de omzetting van medicatie. meer over de combinatietest

Combinatietest

Voor een therapie afgestemd op de metabole maat van de individuele patiënt, bieden wij, samenwerkende laboratoria Maastricht/Nijmegen, snelle en betrouwbare diagnostiek aan voor de belangrijkste genen met een bewezen effect in de omzetting van medicatie. Het unieke van onze farmacogenetische testen is dat we ons niet alleen richten op de genetische variatie, maar ook op enzymactiviteit. Het is algemeen bekend dat de genetische variatie niet volledig de activiteit van het enzym waar het gen voor codeert kan voospellen. Daarom bieden wij, waar mogelijk, een combinatie van een genetische test met een enzymmeting. Deze combinatie zorgt ervoor dat we genetische variatie en afwijkende enzymactiviteit op de meest betrouwbare manier in kaart brengen. Gebaseerd op de uitslag van onze laboratoriumtest krijgt u een passend advies (gebaseerd op gepubliceerde guidelines 1,2,3). Dit advies is direct toepasbaar in de behandeling van uw patiënt.

Referenties

1 https://www.pharmgkb.org/page/dpwg
2 http://www.pharmgkb.org/page/cpic
3 http://www.pharmgkb.org/view/dosing-guidelines.do?source=


Testaanbod farmacogenetica

De samenwerkende laboratoria Maastricht/Nijmegen bieden voor een groot aantal genen farmacogenetica diagnostiek aan. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet