Voeding

Een goede voedingstoestand is heel belangrijk voor uw gezondheid en herstel. Als u ondervoed bent, dan gaat het genezingsproces langzamer en heeft u meer kans op bijvoorbeeld  infecties, doorligplekken en lichamelijke achteruitgang. Daarom hebben we in het ziekenhuis veel aandacht voor wat u eet en drinkt. Soms roepen we daarbij hulp in van een diëtiste. Bijvoorbeeld als u in de afgelopen 6 maanden bent afgevallen zonder dat dit de bedoeling was.
 
Afdelingen Geriatrie GIDZ: Geriatrie In De Ziekenhuizen

Consultteam Geriatrie het GIDZ-team

Het consultteam van geriatrie heet GIDZ-team. GIDZ staat voor Geriatrie In De Ziekenhuizen. lees meer

Consultteam Geriatrie het GIDZ-team

Wat is Geriatrie?

Geriatrie biedt zorg aan oudere patiënten die een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen hebben. Uitgangspunt van ons handelen is dat we ons inleven in uw persoonlijke wensen en levenssituatie.
Het consultteam van geriatrie heet GIDZ-team. GIDZ staat voor Geriatrie In De Ziekenhuizen.

Wie vormen het GIDZ-team?

Het GIDZ-team bestaat uit verpleegkundig consulenten, klinisch geriaters en artsen-in-opleiding tot geriater.
Daarnaast werken wij met geschoolde vrijwilligers in het team, die u ook kunnen bezoeken. Zij worden geschoold en aangestuurd door een vrijwilligerscoördinator.

Wat doet het GIDZ-team en waarom komen ze bij mij?

"Het GIDZ-team stimuleert en biedt passende zorg voor de oudere opgenomen patiënt, om zijn of haar leven naar eigen wens én mogelijkheden voort te zetten."

Wij komen bij u naar aanleiding van een standaard vragenlijst over onder andere het risico op vallen, verwardheid en achteruitgang in zelfredzaamheid. Het kan ook zijn dat uw behandelend arts een specifieke vraag voor ons heeft of ons vraagt mee te denken over wat de beste behandeling voor u is.

Tijdens een eerste bezoek willen wij u leren kennen. We zullen dan ook allerlei vragen stellen. Wij willen graag weten wat er goed gaat in uw leven, waar uw veerkracht ligt en wat er misschien minder goed gaat. Uw welzijn en kwaliteit van leven staan voorop. U heeft tijdens dit gesprek alle ruimte om aan te geven wat voor u belangrijk is tijdens deze opname en behandeling. Wij geven vervolgens adviezen aan u, uw naasten en aan uw behandelend team van artsen en verpleegkundigen. Deze adviezen zijn erop gericht de opname zo goed mogelijk te laten verlopen: met zo min mogelijk achteruitgang en, zo mogelijk, verbetering in uw functioneren en zelfstandigheid.
Als het nodig is, komen wij vaker bij u en stellen wij de adviezen bij. We kijken daarbij specifiek naar uw situatie en naar u als mens. Uw behandelend arts blijft uw hoofdbehandelaar.

Naast de bezoeken van de verpleegkundige of arts van Geriatrie kunt u, als u daar behoefte aan heeft, ook bezoek krijgen van onze GIDZ-vrijwilligers. Zij kunnen u ondersteunen om regelmatig te bewegen, goed te eten en zoveel mogelijk uw eigen ritme op te pakken. Ook dit heeft als doel om achteruitgang tijdens de ziekenhuisopname zoveel mogelijk te voorkomen.

Bereikbaarheid

Wij zijn bereikbaar via uw behandelend arts of verpleegkundige.


Complicaties voorkomen

Ouderen hebben meer kans op bijkomende problemen. lees meer

Complicaties voorkomen

Als oudere patiënt heeft u een verhoogde kans op complicaties tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Met complicaties bedoelen we bijkomende problemen die uw aandoening kunnen verslechteren en/of uw zelfredzaamheid kunnen verkleinen.
Een deel van deze bijkomende problemen is te voorkomen.
 


Belangrijke aandachts­punten

Vier punten zijn extra van belang voor uw zorg en welzijn. lees meer

Belangrijke aandachts­punten

Ouderen hebben vaak meer dan één (chronische) aandoening en mogelijk verschillende lichamelijke beperkingen. Dat kan u als oudere “kwetsbaar” maken: u heeft dan een verhoogd risico op het verlies van zelfstandigheid. Bij een ziekenhuisopname hebben oudere patiënten meer kans op bijvoorbeeld een infectie, ondervoeding, plotselinge verwardheid (delier), lichamelijke achteruitgang, bijwerkingen van medicatie of een val.
In het Radboudumc worden alle patiënten van 70 jaar en ouder bij opname bevraagd op 4 van volgende onderwerpen:

Deze onderwerpen zijn:

 • Voeding
 • Lichamelijke achteruitgang
 • Vallen
 • Plotselinge verwardheid (delier)

Bij een verhoogd risico op één of meer van bovenstaande onderwerpen zetten de afdelingsarts en -verpleegkundige maatregelen in om het risico te verkleinen. Ook kan het GIDZ-team komen. Zelf kunt u ook bijdragen aan het verkleinen van de risico’s, met als doel zo goed mogelijk terug naar huis te gaan.

Samenhang

De 4 thema’s zoals hiervoor beschreven, hangen vaak met elkaar samen. Bijvoorbeeld:
Een patiënt met ondervoeding valt en breekt zijn heup. Doordat hij niet goed kan bewegen, heeft hij een verhoogd risico om lichamelijk achteruit te gaan en minder zelfredzaam te worden. Bovendien heeft hij kans een delier te ontwikkelen, onder andere door de operatie, de medicatie, de veranderde omgeving en de acute opname. 


Toelichting

Wij werken met u samen om onderstaande aandachtspunten met u te verkennen, nadelige gebeurtenissen te voorkomen en samen op zoek te gaan naar uw veerkracht tijdens de ziekenhuisopname. Wij stellen uw welzijn voorop en hebben als doel om onnodige achteruitgang te voorkomen.
 • Een goede voedingstoestand is heel belangrijk voor uw gezondheid en herstel.

  lees meer


 • Lichamelijke achteruitgang

  Tijdens uw ziekenhuisopname stimuleren we u om zo min mogelijk in bed te liggen, zoveel mogelijk uw eigen kleding te dragen en te blijven bewegen. Want: hoe minder u beweegt, hoe groter de kans dat u na uw opname bepaalde dingen niet meer zelfstandig kunt. Dit noemen we functionele achteruitgang.
  Om dit te voorkomen maken we bijvoorbeeld een persoonlijk beweegplan voor u. Mogelijk kunt u ook meedoen aan beweegactiviteiten op uw afdeling. Daarbij houden we natuurlijk rekening met eventuele lichamelijke beperkingen en de hulp die u daarbij nodig heeft. Een fysiotherapeut kan betrokken worden bij uw behandeling. Ook de GIDZ-vrijwilligers kunnen u helpen uw conditie en spierkracht te behouden, door bijvoorbeeld dagelijks met u een stukje te wandelen.

 • Vallen

  Als oudere kunt u een grotere kans hebben om te vallen. Het risico op vallen is groter als u eerder bent gevallen. Vallen kan ernstige (lichamelijke en/of psychische) gevolgen hebben en u minder mobiel maken. Angst om te vallen vergroot de kans om te vallen. Vaak zijn er verschillende oorzaken voor een val. Afhankelijk van de oorzaak (of oorzaken) van de val bespreken wij met u wat u kunt doen om vallen zoveel mogelijk te voorkomen.
   

 • Plotselinge verwardheid (delier)

  Een delier is een toestand van acute verwardheid die wordt veroorzaakt door een lichamelijke ziekte. Het is een ernstige aandoening die regelmatig voorkomt bij (oudere) patiënten in het ziekenhuis.
  Bij het begin van de opname gaan we met u na of er aanwijzingen zijn voor (een verhoogde kans op) een delier. Als dat zo is kunnen we verschillende dingen doen om een delier te voorkomen of te behandelen.

  Lees meer informatie over een delier.

 • Medewerkers
 • Intranet