Afdeling Geriatrie


Over de afdeling Geriatrie

De afdeling Geriatrie van het Radboudumc biedt zorg aan oudere patiënten die vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen kennen. Uitgangspunt voor ons handelen is dat we ons inleven in u, de ouder wordende mens.

lees meer

Over de afdeling Geriatrie

De afdeling Geriatrie van het Radboudumc biedt zorg aan oudere patiënten die vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen kennen. Uitgangspunt voor ons handelen is dat we ons inleven in u, de ouder wordende mens.

Ons specialisme

Op onze verpleegafdeling bieden we een uitstekende patiëntenzorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek, die een gespecialiseerde ziekenhuisbehandeling nodig hebben. Wij streven ernaar u uitzicht te bieden op een goede toekomst. De afdeling Geriatrie werkt daarbij nauw samen met een aantal in- en externe centra en afdelingen.

Onderwijs en onderzoek

Daarnaast verzorgen wij onderwijs en verrichten wij onderzoek. De afdeling staat bekend als het Kenniscentrum Geriatrie in de regio en de rest van Nederland. Onze kerntaak is het continu verbeteren van de behandeling van geriatrie door kennis op medisch, verpleegkundig en psychosociaal terrein te vergroten, te verspreiden en toe te passen.


Aandoeningen

 • Bij mensen met de ziekte van Alzheimer beschadigen de hersenen langzaam steeds erger. Het belangrijkste verschijnsel van de ziekte is dementie. naar de aandoening


Verpleegkundig Vizier 2017 voor­aankondiging

Op woensdag 07 juni 2017 (19.00 tot 22.00 uur; inschrijven vanaf 18.30 uur) organiseert de afdeling Geriatrie weer haar jaarlijkse symposium Verpleegkundig Vizier. Onderwerp dit jaar is Palliatieve zorg bij kwetsbare ouderen. Bij inschrijving vooraf betaalt u € 25,00; aan de deur is dit € 30,00.

schrijf u in

Contact


Afdeling Geriatrie
(024) 360 50 50

stel een vraag

Naar uw afspraak

Ingang: Ingang Oost
Route: 913

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 EX Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 913

mijnRadboud uw persoonlijke patiëntendossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Onze specialismen


Onderwijs

De afdeling Geriatrie verzorgt samen met andere instellingen in de ouderenzorg opleidings- en scholingsactiviteiten voor coassistenten, artsen in opleiding tot klinisch geriater en verpleegkundigen gespecialiseerd in de geriatrie. Maar ook paramedici, psychologen en physician assistants.

lees meer

Onderwijs

De afdeling Geriatrie verzorgt samen met andere instellingen in de ouderenzorg opleidings- en scholingsactiviteiten voor coassistenten, artsen in opleiding tot klinisch geriater en verpleegkundigen die zich in de geriatrie willen specialiseren. Maar ook paramedici, psychologen en physician assistants.

Functies

 • De afdeling Geriatrie is coördinator van het kernblok co-assistentschap Ouderenzorg 
 • De afdeling Geriatrie is opleidingsafdeling voor klinisch geriaters en coördineert het opleidingscluster Zuid-Oost Nederland. Voor meer informatie zie: www.klinischgeriater.nl 
 • De afdeling Geriatrie is vertegenwoordigd in de werkveldadviescommissie van de verpleegkundige vervolgopleiding Klinische Geriatrie 
 • De afdeling Geriatrie verzorgt een blok per maand in de opleiding tot physician assistant 
 • De afdeling Geriatrie voert de redactie van het onderwijsboek 'Probleemgeoriënteerd denken in de Geriatrie'

Voorbeelden van ons onderwijs

 • Stages voor de initiële opleidingen mbo en hbo Verpleegkunde
 • Stages voor de vervolgopleiding Klinische Geriatrie
 • Ontwikkelstage Geriatrie voor verpleegkundigen van andere afdelingen van het Radboudumc of andere instellingen
 • Oriëntatiestage loopbaanontwikkeling
 • Onderzoeksstage afstudeerprojecten hbo-V
 • Onderwijs voor verpleegkundigen van andere specialismen

Wetenschap

De afdeling Geriatrie verricht onderzoek in twee onderzoekslijnen: 'brain aging' en 'Health Services Research'.

lees meer

Wetenschap

De afdeling Geriatrie verricht onderzoek in twee onderzoekslijnen. De eerste onderzoekslijn richt zich op de oorzaken, diagnostiek en gevolgen van 'brain aging', het proces van ouder wordende hersenen. Onderzoekers bestuderen met name de gevolgen voor het geheugen en andere psychische functies. Ook de effecten op lopen en balans, en de interactie tussen die domeinen, zijn onderwerp van studie.

De tweede onderzoekslijn

De Health Services Research in de Geriatrie vormt de tweede onderzoekslijn. Daarin proberen we de meest doelmatige en beste kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen te ontwikkelen en evalueren.

Extra informatie

In de eerste onderzoekslijn werkt Geriatrie nauw samen met het Alzheimer Centrum Nijmegen, dat een zelfstandig thema is in het Nijmegen Centre for Evidence Based Practice (NCEBP), en met onderzoekers in het Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour.

Daarnaast waarborgt het Clinical Research Centre Nijmegen de kwaliteit van interventiestudies. Dit zijn studies die het effect van een interventie of behandeling aantonen. Hierdoor onderzoeken wetenschappers ook het resultaat van nieuwe behandelingen tegen de ziekte van Alzheimer.

De tweede onderzoekslijn maakt ook gebruik van de onderzoeksinfrastructuur van het NCEBP. In deze onderzoekslijn zitten bijvoorbeeld het EASYcare interventieonderzoek en de projecten van Netwerk 100.


Projecten van de afdeling Geriatrie

De afdeling Geriatrie wil voorop blijven lopen bij de behandeling van ouderen. Dat doen we onder andere door onze kennis in te zetten bij aansprekende en maatschappelijk relevante projecten.

lees meer

Projecten van de afdeling Geriatrie

De afdeling Geriatrie wil voorop blijven lopen bij de behandeling van ouderen. Dat doen we onder andere door onze kennis in te zetten bij aansprekende en maatschappelijk relevante projecten.

Netwerk 100

De afdeling Geriatrie is financieel verantwoordelijk voor Netwerk 100.Het netwerk realiseert projecten in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg en richt zich op veranderingen in de zorg voor ouderen en wetenschappelijke evaluatie. Het creëren van meerwaarde voor ouderen, mantelzorgers, instellingen en de gezondheidszorg staat daarbij voorop. In Netwerk 100 doen aanbieders van zorg, verzekeraars, welzijnsinstellingen en ouderen mee.

Alzheimer Centrum Nijmegen

Met het Alzheimer Centrum Nijmegen verzorgt de afdeling Geriatrie samen met andere afdelingen (zoals IQ healthcare) wetenschappelijk onderzoek en bieden wij zorg aan patiënten met cognitieve stoornissen en dementie. Verbetering van de kwaliteit van zorg staat hierbij voorop. Om onze doelstelingen te bereiken, werken wij samen met de andere Alzheimercentra in Maastricht en Amsterdam.

Patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek

De afdeling Geriatrie heeft een lange staat van dienst op zorginnovatie en wetenschappelijk onderzoek. De kwetsbaarheid van ouderen weerspiegelt zich onder meer in beperkte regulatie van bloeddruk en hersendoorstroming. De afdeling Geriatrie biedt daarom specifieke patiëntenzorgfaciliteiten in combinatie met wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek naar het bloedvatenstelsel heeft ook onze belangstelling: "De mens is immers zo oud als zijn bloedvaten."

Onze onderdelen


Verpleeg­afdeling geriatrie

De afdeling Geriatrie heeft één-, twee- en drie persoonskamers. Afhankelijk van de aard van de aandoening, persoonlijke omstandigheden en het bed dat beschikbaar is, krijgt u een kamer toegewezen.

lees meer

Polikliniek Geriatrie Geheugen Dagcentrum

De polikliniek Geriatrie / Geheugen Dagcentrum onderzoekt en behandelt de oudere patiënt met lichamelijke aandoeningen en psychische en/of sociale problemen.

lees meer

Geriatrisch Diagnostisch Dagcentrum GDD

Het Geriatrisch Diagnostisch Dagcentrum (GDD) richt zich op de oudere patiënt met lichamelijke, psychische en/of sociale problemen, die zich nog wel goed zelf kan redden en mobiel is.

lees meer

Geriatrie In De Ziekenhuizen GIDZ

Het geriatrisch consultatieteam (GIDZ, Geriatrie In De Ziekenhuizen) ondersteunt verschillende afdelingen met hun specifieke kennis en ervaring bij de zorg voor kwetsbare ouderen.

lees meer

Geriatrie In De Ziekenhuizen GIDZ

Het aantal ouderen dat opgenomen wordt in het ziekenhuis is groot. De ouderen worden steeds ouder en hebben steeds meer ziekten tegelijkertijd. Het geriatrisch consultatieteam (GIDZ, Geriatrie In De Ziekenhuizen) ondersteunt verschillende afdelingen met hun specifieke kennis en ervaring bij de zorg voor kwetsbare ouderen.  Het doel van het GIDZ team is om functionele achteruitgang en complicaties zoals delier en vallen bij kwetsbare ouderen te voorkomen.

In het Radboudumc is het GIDZ team actief op verpleegafdelingen waar 70+ patiënten kunnen liggen. Het GIDZ team is actief op de volgende afdelingen:
 

 • Interne Geneeskunde (EOV)
 • CCU
 • Cardiologie (C4C)
 • Cardio-thoracale chirurgie (C4T)
 • Infectieziekten (EOV)
 • Gynaecologie (C5)
 • Heelkunde (C5)
 • KNO (C5)
 • Longziekten (C4L)
 • Medium Care (MC)
 • Mond-, kaakchirurgie (C5)
 • Neurochirurgie (C2)
 • Nierziekten
 • Orthopedie (C2)
 • Plastische chirurgie (C2)
 • Psychiatrie
 • Reumatologie (EOV)
 • Urologie (C5)
 • Medische Oncologie (E30)

Geriatrie resultaten

Uitgangspunt voor ons handelen is dat we alleen onderzoeken en behandelingen uitvoeren die voor u van meerwaarde zijn.

lees meer

Informatie­folders Geriatrie

 • In deze folder vindt u informatie over de Verpleegafdeling Geriatrie. bekijk het pdf-bestand

inloggen