Uw afspraak

Het spreekuur van de internist is tegenover de receptie bij de hoogdingang: volg polikliniek P, routenummer 023. Bij de balie controleert men uw gegevens. Vervolgens kunt u plaats nemen in de wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, roept de arts u op. Een spreekuur kan uitlopen door onverwachte omstandigheden. Als u langer 20 minuten wacht, meldt u zich dan bij de bailie

Uw behandelend arts verzamelt een aantal gegevens. Dit gebeurt door een uitvoerig
gesprek (anamnese) en een lichamelijk onderzoek. Nadat de arts u heeft onderzocht, volgt een advies voor verder onderzoek zoals bloed-, urine of röntgenonderzoek. Een verpleegkundige of doktersassistente neemt bloed- en urinemonsters af en maakt afspraken voor eventuele vervolgonderzoeken. Uw eerste bezoek duurt ongeveer een uur.
 

Vervolgonderzoek

De meeste vervolgonderzoeken vinden plaats in de Sint Maartenskliniek. Voor een aantal vervolgonderzoeken moet u naar het Radboudumc. Uw arts informeert u hierover.
 

Uitslagen

Meestal vraagt de arts u na enkele weken terug te komen voor de uitslag en een eventuele behandeling, het zogenaamde controlebezoek. Een controlebezoek duurt ongeveer vijftien minuten. Als u ook een behandeling krijgt, neemt het bezoek meer tijd in beslag. Mocht er een behandeling plaats vinden wordt u hierover geïnformeerd door uw arts. Dit zal ook in uw afsprakenbrief vermeld staan.


 
Afdelingen Interne Geneeskunde Interne Geneeskunde (Sint Maartenskliniek)

Over de polikliniek Interne Geneeskunde Sint Maartenskliniek

U bent verwezen naar de internist van het Radboudumc op de polikliniek Reumatologie van de Sint Maartenskliniek. U bezoekt de polikliniek Reumatologie van de Sint Maartenskliniek voor een reumatoïde aandoening, naast deze aandoening speelt er een vasculair probleem (oa hoge bloeddruk).

Contact Sint Maartenskliniek Polikliniek Afdeling Interne Geneeskunde

024-365 94 09

Uw afspraak

Als u voor de eerste keer op de polikliniek Reumatologie komt, kost het inschrijven extra tijd. Wilt u dan 15 minuten eerder komen dan de afgesproken tijd? lees meer

Verhindering

Als u verhinderd bent bel dan, uiterlijk 24 uur voor uw afspraak, met de polikliniek Reumatologie van de Sint Maartenskliniek. De polikliniek is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur - 16.30 uur via telefoonnummer 024 - 365 94 09. lees meer

Verhindering

Als u verhinderd bent bel dan, uiterlijk 24 uur voor uw afspraak, met de polikliniek Reumatologie van de Sint Maartenskliniek. De polikliniek is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur - 16.30 uur via telefoonnummer 024 - 365 94 09. Als u zich niet tijdig afmeldt, dan zijn wij genoodzaakt om  de kosten bij u in rekening te brengen.
 

Praktische informatie Sint Maartenskliniek

Op deze pagina vindt u allerlei praktische informatie voor uw afspraak bij de Sint Maartenskliniek.

Kosten van zorg

Kiest u voor een behandeling in het Radboudumc, dan wilt u natuurlijk weten of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

lees meer

Klachten

Wij proberen u goede, professionele zorg te geven. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen dat graag van u. Dan kunnen we er iets aan doen.

lees meer

Rechten en plichten

U heeft bepaalde rechten en plichten als patiënt. Deze zijn vastgelegd in de wet. Bijvoorbeeld het recht op begrijpelijke informatie over uw zorg. lees meer

Bereikbaarheid Sint Maartenskliniek

In Ubbergen (bij Nijmegen) ligt de Sint Maartenskliniek. Klik hier voor praktische informatie en bereikbaarheid Lees meer

Bereikbaarheid Sint Maartenskliniek

Bereikbaarheid
De Sint Maartenskliniek bevindt zich in het noordoosten van Nijmegen en is prima met het openbaar vervoer bereikbaar. Mocht u met eigen vervoer komen, houdt u dan rekening met de verkeerssituatie in en rondom Nijmegen. De Sint Maartenskliniek beschikt over een eigen  parkeergarage (tegen betaling). Het bezoekadres is Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen (bij Nijmegen).
 

Adres
Sint Maartenskliniek
Hengstdal 3
6574 NA Ubbergen (bij Nijmegen)

Postadres
Sint Maartenskliniek
Postbus 9011
6500 GM Nijmegen
 

Contact:

  • Tijdens kantooruren is uw eigen internist (of zijn of haar waarnemer) telefonisch bereikbaar via de polikliniek reumatologie. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur via telefoonnummer 024 - 365 94 09.
  • Receptie Sint Maartenskliniek: 024 - 365 99 11
  • In noodgevallen en buiten kantooruren kunt u met uw huisarts of de huisartsenpost contact opnemen.
  • De locatie Sint Maartenskliniek heeft geen eigen Spoedeisende Hulp voor patiënten met een interne aandoening. U wordt in dat geval verwezen naar de Spoedeisende Hulp bij het Radboudumc.
     

 


Website Sint Maartenskliniek

  • Medewerkers
  • Intranet