Afdelingen Interne Geneeskunde Patiëntenadviesraad Interne Geneeskunde

Over de PAR-AIG

De afdeling Interne Geneeskunde van het Radboudumc heeft een patiëntenadviesraad (PAR-AIG). Daarmee betrekken we de patiënt nog meer als partner in de zorgverlening. lees meer

Over de PAR-AIG

De afdeling Interne Geneeskunde van het Radboudumc heeft een patiëntenadviesraad (PAR-AIG). Daarmee wordt de patiënt nog meer betrokken als partner in de zorgverlening en kan de patiënt een bijdrage leveren om de kwaliteit van zorg op de afdeling te verbeteren. De PAR-AIG en verschillende professionals praten over alledaagse dingen die leven op de werkvloer. Daarnaast wordt de patiëntenadviesraad betrokken bij de organisatie en zorgvernieuwing op de afdeling. Zo krijgen patiënten ook beter zicht op de werkwijze van de afdeling Interne Geneeskunde. Voor afdelingsoverstijgende onderwerpen stemt de PAR-AIG af met de Patiëntenadviesraad Radboudumc.

Activiteiten

De PAR-AIG: 

  • vergadert gemiddeld eens per 6 weken, gedurende ongeveer 2 uur, waarvan 4 vergaderingen met stafleden en 4 interne overleggen per jaar. Er wordt afwisselend fysiek en via videobellen vergaderd
  • denkt mee en adviseert op het gebied van patiëntenzorg en communicatie richting patiënten
  • signaleert, agendeert en bespreekt nieuwe ontwikkelingen
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van de afdeling Interne Geneeskunde en de centrale PAR over de lopende gang van zaken en nieuwe ontwikkelingen

Meer informatie of lid worden?

De PAR-AIG bestaat nu uit 10 leden. Wilt u zich aanmelden als lid? Of wilt u meer informatie over de PAR-AIG? Lees dan de functieomschrijving onderaan de pagina en/of stuur een e-mail aan de secretaris van de PAR-AIG, Judith Opland. Vermeld daarin uw achtergrond, aandoening en motivatie. stuur een e-mail

Documenten

  • Medewerkers
  • Intranet