Afdelingen Medische Microbiologie Hygiëne & Infectiepreventie

De Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) adviseert zorgafdelingen in ons ziekenhuis over het voorkomen van infecties. Dit is belangrijk omdat er in het Radboudumc patiënten komen met een (tijdelijk) verminderde weerstand. Zij zijn vatbaar voor infecties.

Wat doet de HIP voor patiënten?

De HIP doet er alles aan om te zorgen dat u geen infecties oploopt. Dit doen we vanaf het moment dat u ons ziekenhuis binnenkomt, totdat u het ziekenhuis weer verlaat. lees meer

Wat doet de HIP voor patiënten?

Patiëntveiligheid

De HIP doet er alles aan om te zorgen dat u geen infecties oploopt. Dit doen we vanaf het moment dat u ons ziekenhuis binnenkomt, totdat u het ziekenhuis weer verlaat.

Handen desinfecteren

Verpleegkundigen, artsen, en andere medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol. Hiermee doden ze een groot aantal van de micro-organismen die op de handen zitten. Ook mogen ze geen ringen, horloges of armbanden dragen tijdens het werk. Met behulp van een handenscanner kunnen we controleren of medewerkers hun handen goed gedesinfecteerd hebben. Zo nodig kunnen we hen hierbij adviseren. Ook beoordelen we of medewerkers in de praktijk op de juiste momenten hun handen desinfecteren.


Apparaat dat aangeeft of medewerkers hun handen goed hebben gedesinfecteerd.

Voorkomen van verspreiding van (resistente)bacteriën, virussen of schimmels

U kunt een ziekmakende bacterie, virus of schimmel bij u dragen zonder dat u dit weet. Steeds meer van deze bacteriën zijn resistent voor bepaalde soorten antibiotica en kunnen dus niet behandeld worden. Als dat bij u zo is, adviseert de HIP hoe we u kunnen onderzoeken of behandelen zonder dat het virus of de bacterie zich verspreidt. Bijvoorbeeld door u afgezonderd van andere patiënten te verplegen (geïsoleerd verplegen).

Terugdringen van het aantal ziekenhuisinfecties

We registreren alle besmettingen en infecties die in ons ziekenhuis voorkomen. Ook werken we mee aan landelijke infectie registratiesystemen. Daardoor  hebben we snel door waar mogelijk problemen kunnen ontstaan en kunnen we deze aanpakken. Zo voorkomen we (uitbraken van) ziekenhuisinfecties. Uiteindelijk willen we het aantal ziekenhuisinfecties in het Radboudumc nog verder terugdringen.

Controle op verontreiniging van bijvoorbeeld oppervlakken en apparatuur in de patiëntenomgeving.


Wat kunt u zelf doen om infecties te voorkomen?

We doen er alles aan om te zorgen dat u geen infecties oploopt. Toch kunnen we dat in een ziekenhuis niet altijd voorkomen. Hoe kunt u zelf helpen? lees meer

Wat kunt u zelf doen om infecties te voorkomen?

We doen er alles aan om te zorgen dat u geen infecties oploopt. Toch kunnen we dat in een ziekenhuis niet altijd voorkomen. Wat kunt u zelf doen om de kans op een infectie zo klein mogelijk te houden?

Wat is een infectie?

Infecties worden veroorzaakt door micro-organismen. Micro-organismen is een verzamelnaam voor onder andere bacteriën, virussen en schimmels. Elk mens draagt miljarden micro-organismen met zich mee, vooral bacteriën. Van bepaalde micro-organismen kunt u ziek worden. Als u gezond bent, heeft u genoeg afweer hiertegen. Maar als uw afweer verminderd is, kan uw lijf zich niet zo goed meer beschermen tegen de ziekteverwekker. Als u bent opgenomen in een ziekenhuis, kunt u een verminderde afweer hebben. Dit kan komen door een operatie of behandeling of gewoon omdat u ziek bent. Er kan dan een infectie optreden. Signalen van infectie zijn roodheid, zwelling, koorts en pijn.

Wat kunt u zelf doen om besmettingen te voorkomen?

 • Regelmatig uw handen te wassen, bijvoorbeeld na gebruik van het toilet.
 • Goede hoesthygiëne toe te passen: hoest in een papieren zakdoek, gooi de zakdoek weg desinfecteer daarna uw handen.
 • Bij het verlaten van de kamer altijd uw handen te desinfecteren.
 • Niet met uw handen aan wonden, infusen en katheters te komen.
 • Eventuele extra voorzorgsmaatregelen die voor u gelden goed op te volgen.
 • Bezoekers kunnen ook infecties veroorzaken. Bijvoorbeeld als ze verkouden zijn of een ontsteking hebben. 

Wat als u een infectie heeft voordat u naar het ziekenhuis komt?

 • Meld het, liefst telefonisch, wanneer u vermoedt dat u een infectie heeft. Denk aan ziektes en klachten zoals buikgriep met diarree, een keelontsteking of waterpokken.
 • Informeer ons als u werkzaam bent met levende varkens, vleeskalveren, vleeskuikens, of als u onlangs behandeld bent in een buitenlands ziekenhuis. U heeft dan een verhoogd risico om de MRSA-bacterie bij u te dragen. We kunnen dan passende maatregelen nemen.

HIP team Hygiëne en Infectiepreventie

De Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) adviseert zorgafdelingen in ons ziekenhuis over het voorkomen van infecties. lees meer

HIP team Hygiëne en Infectiepreventie

De Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) adviseert zorgafdelingen in ons ziekenhuis over het voorkomen van infecties. De HIP hoort bij de afdeling Medische Microbiologie. Het team bestaat uit:
 • 7 deskundigen infectiepreventie
 • 1 assistent infectiepreventie
 • 1 epidemioloog
 • 1 arts-microbioloog
 • daarnaast zijn er regelmatig opleidingsplaatsen beschikbaar.
De HIP werkt nauw samen met het laboratorium van Medische Microbiologie. Daardoor kunnen we snel diagnosticeren en ontdekken we mogelijke besmettings- en infectierisico's in ons ziekenhuis in een vroeg stadium.

We werken volgens landelijke richtlijnen en zorgen zo dat het infectiepreventiebeleid in het Radboudumc zo actueel mogelijk is.
 

Isolatie­verpleging

Wanneer u een besmettelijke bacterie of virus bij u draagt, zullen we u apart verplegen, geïsoleerd verplegen heet dat. lees meer

iPrevent

De Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) werkt samen in iPrevent met de afdelingen Hygiëne en Infectiepreventie van het CWZ (Nijmegen), de Sint Maartenskliniek (Nijmegen) en het Maasziekenhuis Pantein (Boxmeer).

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet