Isolatie­verpleging

Wanneer u een besmettelijke bacterie of virus bij u draagt, zullen we u apart verplegen. lees meer

Isolatie­verpleging

Wanneer u een besmettelijke bacterie of virus bij u draagt, zullen we u apart verplegen. Vier soorten isolatie zijn:
 • Contactisolatie
 • Druppelcontactisolatie
 • Strikte isolatie
 • Aërogene isolatie
Ook omgekeerd kan geïsoleerd verplegen nuttig zijn: als u een verminderde weerstand heeft beschermen we u tegen ziekmakende bacteriën of virussen van andere patiënten of medewerkers. Dat noemen we beschermende isolatie.

Maatregelen bezoekers

Als bezoeker moet u zich vooraf melden bij de verpleging. U overlegt met de verpleging of en welke beschermende maatregelen genomen moeten worden.

lees maatregelen

Maatregelen bezoekers

Extra maatregelen voor patiënten die in isolatie opgenomen zijn

 • Als bezoeker moet u zich vooraf melden bij de verpleging.
 • U overlegt met de verpleging of en welke beschermende maatregelen genomen moeten worden. Dit kan afwijken van de gebruikelijke maatregelen.
 • U mag niet op bezoek komen wanneer u verkouden bent of koorts heeft.

Niet aangepast maar nu extra belangrijk

 • Voordat u de kamer verlaat, moet u uw handen desinfecteren. 
 • U mag geen andere patiënten of plekken in het Radboudumc bezoeken nadat u bij uw naaste bent geweest. Wij verzoeken u het Radboudumc te verlaten na uw bezoek aan uw naaste.

Meer informatie over isolatieverpleging.


 


Handen wassen en desinfecteren

Isolatiemaatregelen


Contactisolatie

U draagt een besmettelijke bacterie of een besmettelijk virus bij u. De verspreiding vindt plaatst door direct mens op mens contact of door contact met besmette oppervlakken. Om verspreiding te voorkomen ligt u in contactisolatie. lees meer

Contactisolatie

Isolatie­verpleging

Wanneer u een besmettelijke bacterie of virus bij u draagt, zullen we u apart verplegen, geïsoleerd verplegen heet dat. Zo zorgen we ervoor dat u andere patiënten niet kunt besmetten. Ook omgekeerd kan geïsoleerd verplegen nuttig zijn: als u een verminderde weerstand heeft en we verplegen u met isolatiemaatregelen, beschermen we u tegen ziekmakende bacteriën of virussen van andere patiënten of medewerkers.

Waarom geïsoleerd verplegen?

Wanneer u (ongemerkt) een besmettelijke bacterie of een besmettelijk virus bij u draagt, kunt u dit onbedoeld verspreiden: via contact met anderen (via uw handen, druppels bij het hoesten en niezen of door de lucht) of door contact met besmette oppervlakken. Sommige bacteriën kunnen niet met antibiotica behandeld worden. Om verspreiding van de bacterie of het virus te voorkomen, ligt u dan in contactisolatie. We zijn ons ervan bewust dat de maatregelen ingrijpend kunnen zijn voor u en uw bezoek, maar vragen hiervoor begrip.

Isolatiekaart

Aan de buitenkant van uw kamerdeur hangt een isolatiekaart. Hierop staan de extra hygiënische maatregelen die voor u gelden. Iedere medewerker van het Radboudumc voert deze maatregelen uit. Ook u en uw bezoek moeten zich aan sommige maatregelen houden.Druppelcontact­isolatie

U draagt een besmettelijke bacterie of een besmettelijk virus bij u. De verspreiding vindt plaatst door direct mens op mens contact of door contact met besmette oppervlakken. Om verspreiding te voorkomen ligt u in druppelcontactisolatie. lees meer

Druppelcontact­isolatie

Isolatie­verpleging

Wanneer u een besmettelijke bacterie of virus bij u draagt, zullen we u apart verplegen, geïsoleerd verplegen heet dat. Zo zorgen we ervoor dat u andere patiënten niet kunt besmetten. Ook omgekeerd kan geïsoleerd verplegen nuttig zijn: als u een verminderde weerstand heeft en we verplegen u met isolatiemaatregelen, beschermen we u tegen ziekmakende bacteriën of virussen van andere patiënten of medewerkers.

Waarom geïsoleerd verplegen?

Wanneer u (ongemerkt) een besmettelijke bacterie of een besmettelijk virus bij u draagt, kunt u dit onbedoeld verspreiden: via contact met anderen (via uw handen, druppels bij het hoesten en niezen of door de lucht) of door contact met besmette oppervlakken. Sommige bacteriën kunnen niet met antibiotica behandeld worden. Om verspreiding van de bacterie of het virus te voorkomen, ligt u dan in druppelcontactisolatie. We zijn ons ervan bewust dat de maatregelen ingrijpend kunnen zijn voor u en uw bezoek, maar vragen hiervoor begrip.

Isolatiekaart

Aan de buitenkant van uw kamerdeur hangt een isolatiekaart. Hierop staan de extra hygiënische maatregelen die voor u gelden. Iedere medewerker van het Radboudumc voert deze maatregelen uit. Ook u en uw bezoek moeten zich aan sommige maatregelen houden.Strikte isolatie

U draagt een besmettelijke bacterie of een besmettelijk virus bij u. De verspreiding vindt plaatst door direct mens op mens contact of door contact met besmette oppervlakken. Om verspreiding te voorkomen ligt u in strikte isolatie. lees meer

Strikte isolatie

Isolatie­verpleging

Wanneer u een besmettelijke bacterie of virus bij u draagt, zullen we u apart verplegen, geïsoleerd verplegen heet dat. Zo zorgen we ervoor dat u andere patiënten niet kunt besmetten. Ook omgekeerd kan geïsoleerd verplegen nuttig zijn: als u een verminderde weerstand heeft en we verplegen u met isolatiemaatregelen, beschermen we u tegen ziekmakende bacteriën of virussen van andere patiënten of medewerkers.

Waarom geïsoleerd verplegen?

Wanneer u (ongemerkt) een besmettelijke bacterie of een besmettelijk virus bij u draagt, kunt u dit onbedoeld verspreiden: via contact met anderen (via uw handen, druppels bij het hoesten en niezen of door de lucht) of door contact met besmette oppervlakken. Sommige bacteriën kunnen niet met antibiotica behandeld worden. Om verspreiding van de bacterie of het virus te voorkomen, ligt u dan in strikte isolatie. We zijn ons ervan bewust dat de maatregelen ingrijpend kunnen zijn voor u en uw bezoek, maar vragen hiervoor begrip.

Isolatiekaart

Aan de buitenkant van uw kamerdeur hangt een isolatiekaart. Hierop staan de extra hygiënische maatregelen die voor u gelden. Iedere medewerker van het Radboudumc voert deze maatregelen uit. Ook u en uw bezoek moeten zich aan sommige maatregelen houden.Aërogene isolatie

U draagt een besmettelijke bacterie bij u. Deze bacterie kan zich verspreiden via de lucht als u uitademt of wanneer u hoest of niest. Om verspreiding te voorkomen ligt u in aërogene isolatie. lees meer

Aërogene isolatie

Isolatie­verpleging

Wanneer u een besmettelijke bacterie of virus bij u draagt, zullen we u apart verplegen, geïsoleerd verplegen heet dat. Zo zorgen we ervoor dat u andere patiënten niet kunt besmetten. Ook omgekeerd kan geïsoleerd verplegen nuttig zijn: als u een verminderde weerstand heeft en we verplegen u met isolatiemaatregelen, beschermen we u tegen ziekmakende bacteriën of virussen van andere patiënten of medewerkers.

Waarom geïsoleerd verplegen?

Wanneer u (ongemerkt) een besmettelijke bacterie of een besmettelijk virus bij u draagt, kunt u dit onbedoeld verspreiden: via contact met anderen (via uw handen, druppels bij het hoesten en niezen of door de lucht) of door contact met besmette oppervlakken. Sommige bacteriën kunnen niet met antibiotica behandeld worden. Om verspreiding van de bacterie of het virus te voorkomen, ligt u dan in contactisolatie. We zijn ons ervan bewust dat de maatregelen ingrijpend kunnen zijn voor u en uw bezoek, maar vragen hiervoor begrip.

Isolatiekaart

Aan de buitenkant van uw kamerdeur hangt een isolatiekaart. Hierop staan de extra hygiënische maatregelen die voor u gelden. Iedere medewerker van het Radboudumc voert deze maatregelen uit. Ook u en uw bezoek moeten zich aan sommige maatregelen houden.Isolatie­maatregelen BRMO/MRSA


Regionale aanpak GAIN

Het Radboudumc werkt regionaal samen met andere zorginstellingen om antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden. lees meer

Regionale aanpak GAIN

Het Radboudumc werkt regionaal samen met andere zorginstellingen om antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden. Binnen dit netwerk, Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk (GAIN), werken we ook gezamenlijk aan voorlichtingsmaterialen voor patiënten. Want de voorzorgsmaatregelen bij een bepaalde besmetting zijn in een ziekenhuis weer anders dan in een verpleeghuis- of thuiszorgsituatie.

Isolatiemaatregelen

 • Medewerkers
 • Intranet