Afdelingen Medische Oncologie Medewerkers Medische Oncologie

Medisch specialisten


prof. dr. Carla van Herpen

hoogleraar
internist-oncoloog
afdelingshoofd Medische Oncologie

lees meer

dr. Ingrid Desar

internist-oncoloog

lees meer

dr. Chantal Driessen

internist-oncoloog

lees meer

prof. dr. Winald Gerritsen

hoogleraar
internist-oncoloog

lees meer

dr. Evelien Kuip

internist-oncoloog

lees meer

dr. Niven Mehra

postdoc
internist-oncoloog

lees meer

dr. Suzanne Kaal

internist-oncoloog

lees meer

dr. Sasja Mulder

internist-oncoloog

lees meer

dr. Anja Timmer-Bonte

internist-oncoloog

lees meer

drs. Janneke Walraven

internist-oncoloog


prof. dr. Haiko Bloemendal

internist-oncoloog
voorzitter Centrum voor Oncologie


prof. dr. Henk Verheul

hoogleraar
internist-oncoloog


drs. Elske Gootjes

internist-oncoloog


dr. Nelleke Ottevanger

medisch onderzoeker
internist-oncoloog

lees meer

dr. Marye Boers-Sonderen

internist-oncoloog

lees meer

dr. Rafke Schoffelen

internist oncoloog

Fellows


dr. Kalijn Bol

postdoc
arts-assistent

lees meer

drs. Marijn Janssen

arts in opleiding tot internist


drs. Harm Westdorp

promovendus

lees meer

Joost Sijm

physician assistant in opleiding


drs. Vicky Soomers

arts in opleiding tot internist


drs. Mustafa Coskunturk

internist in opleiding


drs. Lonneke Paasse

internist in opleiding


drs. Marleen Duizer

internist in opleiding


drs. Wim van Boxtel

arts in opleiding tot internist

lees meer

drs. Sarah Verhoeff

promovendus
medisch onderzoeker

lees meer

Gespecialiseerd verpleegkundigen


Olga van Bergen

casemanager


Wilmy Bos

verpleegkundig specialist


Juliëtte Genders

verpleegkundige


Manon Hijmans-van der Vegt

verpleegkundig specialist i.o.

lees meer

Michiel Kerkkamp

verpleegkundig specialist


dr. Floor Ploos van Amstel

verpleegkundig expert

lees meer

Dirk van Rens

verpleegkundig specialist


Christel van Riel

verpleegkundig specialist


Hanneke van Wijck

verpleegkundige Oncologie/ casemanager


Brechje van Wijk-Knipping

verpleegkundige Oncologie


Sarah Lavooij

Verpleegkundig consulent

Researchverpleegkundigen


Iris Spelier

researchverpleegkundige


Juul Altinga

verpleegkundige


Pam Hubert

doktersassistent


Danielle Coenen

oncologie verpleegkundige


Marieke Peeters

verpleegkundige


Carolien van Sleeuwen

verpleegkundige


Rianne van Gaalen

Amanuensis Skills- en Simulatielab

Management


Jacco van Hulst

zorgmanager


Trudy Lamers-van der Wielen

operationeel leidinggevende


Marloes van Heijster

oncologie verpleegkundige


drs. Jeu de la Haye

bedrijfsleider


drs. Nanneke Meijer

Teamleider


Judith Wammes

oncologie verpleegkundige

Consulenten


Linde Bögemann

medisch maatschappelijk werker


drs. Desiree Dona

bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige Oncologie

lees meer

drs. Jocelyn van Nieuwenhuijzen

geestelijk verzorger/pastor

lees meer

dr. Petra Servaes

klinisch psycholoog