Afdelingen Medische Oncologie

Over de afdeling Medische Oncologie

Op de afdeling Medische Oncologie komen patiënten met kanker die worden behandeld of zijn behandeld met medicijnen. De behandeling van deze patiënten gebeurt altijd in overleg met andere specialisten, zoals chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen.

Contact

Afdeling Medische Oncologie

Afdeling medische oncologie heeft geen bezoektijden.
Bij voorkeur bellen tussen 8.00 - 17.00 uur. Bij spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.
(024) 361 88 00
contactformulier


Naar uw afspraak op de polikliniek

Bezoekadres

Poliplein R
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Polikliniek Medische Oncologie: poliplein R route 725

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 725 (Poliplein R)

Heeft u een afspraak en bent u verkouden?

Wij vragen u om bij griepklachten en verkoudheidsklachten een mondkapje te dragen tijdens uw bezoek aan het Radboudumc.

lees meer

Vraag, tip of compliment

Heeft u een vraag, tip of compliment, dan kunt u dat via deze weg indienen. lees meer

Wanneer contact opnemen?

Het is mogelijk dat u thuis klachten krijgt van de behandeling. Doet zich iets ongewoons voor dat u niet vertrouwt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

lees meer

Wanneer contact opnemen?

Het is mogelijk dat u thuis klachten krijgt van de behandeling. Doet zich iets ongewoons voor dat u niet vertrouwt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Neem in ieder geval contact op bij:

 • koorts (temperatuur boven 38,5 °C )
 • koude rillingen (onbedwingbaar rillen of klappertanden)
 • spontane blauwe plekken
 • bloedverlies
 • aanhoudend braken (meer dan 24 uur)
 • aanhoudende diarree (meer dan 24 uur)
 • aanhoudende verstopping (meer dan 3 dagen geen ontlasting)
 • ontstoken mondslijmvlies
 • toenemende pijn
 • benauwdheid of pijn bij de ademhaling
 • flauwvallen
 • bij elk ander nieuw verschijnsel waarvan u denkt dat het belangrijk kan zijn.

Wij zijn 24 uur per dag voor u bereikbaar:

Op werkdagen tussen 08.00 tussen 17.00 belt u met de doktersassistente op het Callcenter op telefoonnummer (024) 361 88 00. Houd uw registratienummer bij de hand. De doktersassistente zal u eerst enkele vragen stellen. Zo nodig overlegt de doktersassistente met uw casemanager, verpleegkundig specialist en/of behandelend arts. In sommige gevallen kan hij of zij u ook naar uw huisarts verwijzen.   

Buiten kantoortijden (’s avonds, ’s nachts en in het weekend) belt u met de verpleegkundige van de verpleegafdeling op hetzelfde telefoonnummer (024) 361 88 00. Houd uw registratienummer bij de hand. De verpleegkundige zal u eerst enkele vragen stellen. Zo nodig overlegt de verpleegkundige met de dienstdoende arts. In sommige gevallen kan hij/zij u ook naar uw huisarts verwijzen.

Onze locaties


Polikliniek Medische Oncologie

Op de polikliniek Medische Oncologie onderzoeken en behandelen we mensen met kanker. Om een afspraak te maken heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

lees meer

Dagbehandeling Medische oncologie

Op de dagbehandeling komt u voor een behandeling met chemotherapie, immunotherapie of een combinatie hiervan. 

 • Uw behandeling start op de Dagbehandeling Medische Oncologie in het Radboudumc.

  lees meer


Verpleeg­afdeling Medische Oncologie

Op de verpleegafdeling Medische Oncologie komt u voor een behandeling met chemotherapie, voor behandeling van complicaties na een ingreep, voor pijnbehandeling en/of palliatieve zorg.

lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Veelgestelde vragen

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag via mijnRadboud of tijdens het consult aan uw behandelaar. Wij streven er naar om uw vragen binnen enkele dagen te beantwoorden. Heeft u een dringende vraag: neem dan telefonisch contact met ons op: (024) 361 88 00.

 • Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen bij chemotherapie.

  lees meer


Uw medicatie

 • U krijgt een behandeling met chemotherapie. Hieronder staan de verschillende medicatie. Per medicatie staan de meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden vermeld.


Ondersteunende medicatieschema's

Hier leest u wellke ondersteunende medicijnen u zelf mag innemen en wanneer.

lees meer

Tips voor het gesprek met uw zorgverlener

Als u bij een arts bent voor een behandeling of onderzoek, komt u vaak voor keuzes te staan. U kunt uw behandelwensen met uw arts bespreken en samen beslissingen nemen.

Vergoeding reiskosten

Voor uw behandeling komt u meedere keren naar het Radboudumc. U kunt bij uw verzekeraar navragen of uw reiskosten naar het ziekenhuis worden vergoed.

lees meer

Vergoeding reiskosten

In alle basisverzekeringen is opgenomen dat de zorgverzekeraar de kosten vergoedt die u heeft gemaakt voor het gebruik van de (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer als u een oncologische behandeling met chemotherapie en/of radiotherapie moet ondergaan. Vergoeding is pas mogelijk nadat u uw eigen bijdrage hebt betaald. Door een aantal zorgverzekeraars wordt deze regel zeer strikt nageleefd. U kunt bij uw verzekeraar informeren of u hiervoor in aanmerking komt en hoe u de kosten kunt declareren.
Meer informatie over de kosten van de zorg: Kosten van zorg.


Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Werken bij afdeling Medische Oncologie

 • Ben je benieuwd hoe het is om als oncologieverpleegkundige in het Radboudumc te werken?

  lees meer


Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.


Rechten en plichten

U heeft bepaalde rechten en plichten als patiënt. Deze zijn vastgelegd in de wet. Bijvoorbeeld het recht op begrijpelijke informatie over uw zorg. lees meer

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet