Ondersteunende medicijnen

U krijgt ondersteunende medicijnen om bijwerkingen te verminderen en/of een allergische reactie te voorkomen. Hier leest u wellke medicijnen u zelf mag innemen en wanneer.

lees meer

Ondersteunende medicijnen


  • U krijgt ondersteunende medicatie om bijwerkingen te verminderen en/of een allergische reactie te voorkomen. Een deel van deze ondersteunende medicijnen krijgt u van de verpleegkundige via het infuus, een ander deel mag u zelf thuis innemen. Welke medicijnen u zelf mag innemen en wanneer, leest u hieronder. 


Informatie over de medicatie

Hieronder staan de verschillende ondersteunende medicatie. Per medicijn staan de meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden vermeld.

  • Medewerkers
  • Intranet