Afdelingen Neurologie Centrum Team vroege Hart- en Vaatziekten

Vasculair neurologen


Frank Erik de Leeuw

hoogleraar / neuroloog

lees meer

Ewoud van Dijk

neuroloog

lees meer

Karin Klijn

hoogleraar/ afdelingshoofd

lees meer

Anil Tuladhar

neuroloog

lees meer

Edo Richard

neuroloog

lees meer

Floris Schreuder

neuroloog

024-3616600
lees meer

Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten Neurologie


Karin Kanselaar

verpleegkundig specialist

lees meer

Saskia Exters

verpleegkundige


Sharon Romviel

Ondersteunend medewerker patiëntenzorg

Cardioloog


Suzette Elias-Smale

cardioloog

lees meer

Saloua El Messaoudi

cardioloog


Toon Duijnhouwer

cardioloog

lees meer

Tim ten Cate

cardioloog

lees meer

Internist


Niels Riksen

hoogleraar

024-3618819
send an email
lees meer

Jenneke Leentjens

internist

lees meer

Medisch psycholoog


Jan Vercoulen

klinisch psycholoog

lees meer

Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten Hartrevalidatie


Linda van Druten

physician-assistant in opleiding cardiologie

Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten Interne Geneeskunde


Ingeborg Booij Liewes-Thelosen

verpleegkundig specialist interne geneeskunde

Bedrijfsgeneeskundige


Theo Senden

klinisch arbeidsgeneeskundige

lees meer