Afdelingen Nierziekten Medisch Maatschappelijk Werk

Medisch Maatschappelijk Werk Nierziekten

Medisch maatschappelijk werkers richten zich op de lichamelijke aspecten van uw ziekte en behandeling èn op de gevolgen hiervan op psychisch, relationeel, sociaal en maatschappelijk vlak. 

lees meer

Medisch Maatschappelijk Werk Nierziekten

Binnen het behandelteam van de afdeling Nierziekten zijn ook medisch maatschappelijk werkers werkzaam. Zij richten zich op de lichamelijke aspecten van uw ziekte en behandeling èn op de gevolgen hiervan op psychisch, relationeel, sociaal en maatschappelijk vlak. 

U kunt bijvoorbeeld met de volgende hulpvragen bij de medisch maatschappelijk werkers terecht:

 • Wat zijn de gevolgen van mijn ziekte en behandeling voor mijn emotioneel welzijn, relaties, gezin, werk, financiën en maatschappelijke bezigheden? 
 • Welke praktische problemen kan ik verwachten in de thuissituatie gerelateerd aan de nierziekte?
 • Waar kan ik terecht voor voorlichting over relevante sociale wetgeving en sociale instanties? 
 • Bij welke interne/externe hulpverleningsinstanties op sociaal en psychisch vlak kan ik terecht als de aard, zwaarte en complexiteit van mijn problemen om een meer specialistische aanpak vragen?

Het team van medisch maatschappelijk werkers is werkzaam op de volgende afdelingen:

 • poli nierfalen
 • poli dialyse
 • dialyseafdeling volwassenen
 • verpleegafdeling Nierziekten
 • verpleegafdeling Urologie (opgenomen donoren na donatie)
 • poli levende donoren
 • poli transplantatie

Medisch maatschappelijk werkers van de afdeling Nierziekten

Naam     
Ingrid van Lith  
Maaike Bennet  
Gerben van den Bosch       
   
   
Telefoon  (024) 361 54 10 
E-mail     mmw.nier@radboudumc.nl

 
 

Ons team MMW

 • Medewerkers
 • Intranet