Afdelingen Nierziekten

Adviezen coronavirus

Hier vindt u specifieke adviezen voor patiënten van de afdeling nierziekten.

Adviezen coronavirus

Adviezen coronavirus

Wij adviseren onze patiënten om kennis te nemen van de coronavirus maatregelen van het Radboudumc op de website.

Niertransplantatie patiënten en patiënten met een nierziekte die afweer onderdrukkende medicatie gebruiken zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Zij behoren daarmee tot de groep kwetsbare personen. Medicijnen die de afweer onderdrukken zijn: tacrolimus (Prograft, Advagraf, Adport, Dailiport), cyclosporine (Neoral), mycofenolaat mofetil (Cellcept, Myfortic), everolimus (Certican), sirolimus (Rapamune), azathioprine (Imuran), cyclofosfamide en prednison.

Aan deze patiënten wordt in navolging van het advies van de rijksoverheid geadviseerd om contact met personen met luchtwegklachten zoveel mogelijk te vermijden en zo beperkt mogelijk te reizen of bijeenkomsten te bezoeken. Zie ook de website van de rijksoverheid voor informatie.

Voor niertransplantatiepatiënten gelden de adviezen van de Nederlandse Transplantatiestichting. Dezelfde adviezen kunnen ook worden aangehouden door andere patiënten die afweeronderdrukkende medicatie gebruiken.

Bij klachten, met name bij koorts, hoesten of benauwdheid svp contact opnemen met het secretariaat nierziekten (024-3614761) en buiten kantooruren met de verpleegafdeling Nierziekten (024-3618985).

Patiënten die o.a. voor polikliniekcontrole op de dialyseafdeling komen graag contact opnemen met het secretariaat van de dialyseafdeling (024-3615410).

Bij vragen of andere klachten kunt u uw behandelaar benaderen door een bericht te sturen via mijnRadboud.

 
Om verspreiding van het virus te beperken worden de polikliniek afspraken per 16 maart als volgt aangepast:
 
Transplantatie patiënten:

  • <3 maanden na transplantatie: uw afspraak gaat door behalve wanneer er klachten zijn van koorts, hoesten of benauwdheid, of wanneer u contact gehad heeft met een persoon met COVID-19. In dat geval graag telefonisch contact met uw behandelaar opnemen.
  • >3 maanden na transplantatie: de afspraak wordt omgezet naar een telefonisch contact waarbij u ongeveer op het tijdstip van uw afspraak wordt gebeld. U ontvangt hierover bericht van ons secretariaat.
 
Andere patiënten:
  • Als u iedere vier weken of vaker op controle moet komen gaat de afspraak in principe door behalve wanneer er klachten zijn van koorts, hoesten of benauwdheid, of wanneer u contact gehad heeft met een persoon met COVID-19. In dat geval graag telefonisch contact met uw behandelaar opnemen.
  • Wanneer u minder dan eens per vier weken gecontroleerd wordt, kan de afspraak worden omgezet naar een telefonisch contact (waarbij u ongeveer op het tijdstip van uw afspraak wordt gebeld) of verzet. In dat geval ontvangt u hierover bericht van ons secretariaat.

Coronavirus - vragen over uw afspraak

Gezien het enorme aantal vragen dat ons bereikt naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en het weer opstarten van de zorg verzoeken wij u dringend om vóórdat u contact opneemt éérst de informatie over ons beleid met betrekking tot poliklinische afspraken te raadplegen.
Voor belangrijke adviezen voor de verschillende nieraandoeningen verwijzen wij u graag naar de knop: Adviezen Coronavirus.

Op dit moment is het niet mogelijk voor patiënten om telefonisch een afspraak in te laten plannen; afspraken worden uitsluitend gemaakt op verzoek van uw zorgverlener, de betreffende patiënten worden vervolgens hierover geïnformeerd.

Vanwege noodzakelijke aanpassingen om de 1,5 meter afstand op de polikliniek aan balies, in wachtkamers en bij prikposten te kunnen realiseren zullen er langere tijd aanzienlijk minder patiënten op de polikliniek terecht kunnen dan gebruikelijk. Uw zorgverlener zal dan ook op basis van medische noodzaak beoordelen welke patiënten wel op de polikliniek gezien moeten worden; deze patiënten worden hierover telefonisch door ons benaderd. 
 
Waar mogelijk gaan poliklinische afspraken door, echter in veel gevallen worden poliklinische afspraken vervangen door telefonische consulten, videoconsulten of worden uitgesteld. Dit wordt door uw zorgverlener beoordeeld.
Om wachtrijen te voorkomen gelieve niet zelf hierover contact op te nemen, het secretariaat neemt contact met u op.

Patiënten waarvan de al geplande afspraak wordt omgezet naar een telefonisch consult of wordt uitgesteld, worden ongeveer één tot twee werkdagen tevoren hierover geïnformeerd door ons secretariaat.

Patiënten die wél op de polikliniek moeten komen worden één werkdag tevoren telefonisch benaderd om te vragen of er mogelijk klachten zijn van hoest/kuch/verkoudheid; in dat geval wordt met de zorgverlener overlegd of de afspraak alsnog verzet kan worden of uitgesteld naar een latere datum.

Voor urgente medische vragen kunt u telefonisch contact opnemen met ons secretariaat, voor niet-urgente algemene of medische vragen kunt u ons benaderen via MijnRadboud.

Het secretariaat is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00-17.00 uur via 024-3614761.


 

Over de afdeling Nierziekten

De afdeling Nierziekten richt zich op onderzoek en behandeling van nierziekten en nierfunctievervangende behandeling (dialyse en transplantatie). Hierbij wordt patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gecombineerd.

Contact (024) 361 47 61

Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot uw volgende afspraak? U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen.

lees meer

Contact (024) 361 47 61

Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot uw volgende afspraak? U kunt op de verschillende manieren contact met ons opnemen. 

Dringende medische problemen

  • Op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur kunt u contact opnemen met het secretariaat Nierziekten: T (024) 361 47 61. De secretaresse verbindt u door met uw arts, zijn/haar supervisor, of de dienstdoende nefroloog. 
  • Buiten deze uren kunt contact opnemen met de dienstdoende nefroloog via het centrale nummer: (024)361 11 11.

Niet dringende medische vragen

  • Als u gebruik maakt van mijnRadboud kunt u niet-dringende vragen ook via mijnRadboud stellen.
  • Op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur kunt u contact opnemen met het secretariaat Nierziekten: T (024) 361 47 61. De secretaresse maakt een telefonische afspraak of geeft uw vraag door aan uw arts, verpleegkundige of aan de supervisor daarvan (uw hoofdbehandelaar). Een van hen belt u binnen 3 werkdagen terug. 

Afspraken verzetten

Voor het verzetten van afspraken neem contact op met het secretariaat nierziekten. T (024) 361 47 61.

 

Email: secretariaat.nier@radoudumc.nl


mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Aanvragen herhaalrecept Nierziekten

Bent u onder behandeling bij afdeling Nierziekten? U kunt op verschillende manieren digitaal een (herhaal)recept aanvragen.

vraag aan

Aanvragen herhaalrecept Nierziekten

Bent u onder behandeling bij afdeling Nierziekten? U kunt op verschillende manieren digitaal een (herhaal)recept aanvragen:

Via MijnRadboud
Met mijnRadboud kunt u in een beveiligde digitale omgeving uw persoonlijke medisch dossier raadplegen. Via de optie 'Vraag aan mijn behandelteam' kunt u een verzoek indienen voor herhaalrecepten o.v.v. naam en dosering van de medicatie. Geef daarbij aan of u de recepten per post wil ontvangen of dat deze naar uw apotheek gefaxt moeten worden, in dat geval graag de naam van uw apotheek vermelden.

Via het digitale formulier
Vul hier het aanvraagformulier herhaalrecept in. Geef daarbij aan of u de recepten per post wil ontvangen of dat deze naar uw apotheek gefaxt moeten worden, in dat geval graag de naam van uw apotheek vermelden.

Verwerking aanvraag
Aanvragen verwerken we dagelijks. Recepten die vóór 12.00 uur zijn aangevraagd worden binnen 2 werkdagen geaccordeerd door de zorgverlener. Omdat verwerking van de receptaanvraag na goedkeuring door de zorgverlener automatisch plaatsvindt ontvangt u geen terugkoppeling als het recept is verwerkt.

Recepten ontvangt u per post op uw huisadres binnen 4-5 werkdagen na uw aanvraag.
Bij faxen naar uw apotheek kunt u de medicatie na 3 werkdagen ophalen in de door u opgegeven apotheek.

Voor de medewerkers van de afdeling nierziekten betekent het opsturen en/of faxen van recepten veel extra werk. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om bij ieder bezoek aan de polikliniek na te gaan hoe groot de voorraad van uw medicijnen nog is. Op deze wijze hopen wij het verstrekken van recepten zoveel mogelijk te beperken tot de bezoeken aan de polikliniek.

Naar uw afspraak

Ingang: Radboud Apotheek (rechts naast hoofdingang)
Route: 433

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboud Apotheek (rechts naast hoofdingang)
Geert Grooteplein Zuid 8
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 464

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 8
Ga naar binnen bij: Radboud Apotheek (rechts naast hoofdingang)
Volg route 433

Bijeenkomsten


Webinar: informatiebijeenkomst transplantatie en donatie 7-11-2020

Op 7-11-2020 heeft er een live webinar plaatsgevonden over transplantatie en donatie. Door hieronder op ''lees meer'' te klikken kunt u deze webinar nog eens terug zien. lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze aandachtsgebieden


Nier­transplantatie van een levende of overleden donor

Voor veel mensen met een slechte nierfunctie, is transplantatie de beste behandeling. Een niertransplantatie is een operatie waarbij we de nier van een donor in het lichaam van een nierpatiënt plaatsen. De nier kan afkomstig zijn van een levende of overleden donor.

lees meer

Nier­donatie door een levende donor

Bij een nierdonatie staat iemand een van zijn/haar gezonde nieren af aan een patiënt, bijvoorbeeld aan een familielid of bekende. Onze afdeling begeleidt mensen die hun nier willen afstaan.

lees meer

Dialyse-afdeling

Dialyse is de behandeling waarbij we uw bloed zuiveren van afvalstoffen. We doen dit als uw nieren dit vanwege een chronische nierziekte zelf niet voldoende kunnen.

lees meer

Radboudumc Expertise­centrum Zeldzame Nierziekten

Het Radboudumc Expertisecentrum Zeldzame Nierziekten biedt medisch specialistische zorg voor volwassenen en kinderen met een zeldzame nierziekte.

lees meer

Nierfalen

Als de nierfunctie minder wordt dan 30% dan spreken we van nierfalen. Een regelmatige controle bij de nefroloog is nodig om uw nierfunctie in de gaten te houden en om te voorkomen dat deze verder afneemt.

lees meer

Transitie spreekuur

Het transitiespreekuur is bedoeld voor jong volwassenen met een nierziekte die de overstap maken van de kinderafdeling naar de volwassen afdeling of als nieuwe patiënt naar de nefroloog verwezen worden.

lees meer

Medisch Maatschappelijk Werk Nierziekten

Medisch maatschappelijk werkers richten zich op de somatische (lichamelijke) aspecten van uw ziekte en behandeling èn op de gevolgen hiervan op psychisch, relationeel, sociaal en maatschappelijk vlak. 

lees meer

Onze locaties


Polikliniek Nierziekten

Op de Polikliniek Nierziekten onderzoeken en behandelen we patiënten met nieraandoeningen of hoge bloeddruk. Ook begeleiden we mensen die een nier willen afstaan voor transplantatie.

lees meer

Verpleeg­afdeling Nierziekten

Bij sommige behandelingen is het nodig dat we u opnemen op onze verpleegafdeling.

lees meer

Polikliniek Kindernierziekten

Wij behandelen kinderen met nierziekten. Ook voor dialyse en niertransplantatie kunnen kinderen bij ons terecht.

lees meer

Onze mensen