Afdeling Nierziekten


Over de afdeling Nierziekten

De afdeling Nierziekten onderzoekt en behandelt patiënten met nieraandoeningen. Omdat herstel van de nierfunctie vaak niet mogelijk is, richten onze artsen zich met name op het bieden van een nierfunctievervangende behandeling.


Contact

Afdeling Nierziekten
(024) 361 47 61

stel een vraag

Naar uw afspraak

Ingang: Radboud Apotheek (rechts naast hoofdingang)
Route: 433

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboud Apotheek (rechts naast hoofdingang)
Geert Grooteplein Zuid 8
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 464

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 8
Ga naar binnen bij: Radboud Apotheek (rechts naast hoofdingang)
Volg route 433

mijnRadboud uw persoonlijke patiëntendossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Contact met zorgverlener bij vragen

Hebt u tussen de afgesproken controles vragen die voor beantwoording niet kunnen wachten tot de volgende controle? U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen.

lees meer

Contact met zorgverlener bij vragen

Hebt u tussen de afgesproken controles vragen die voor beantwoording niet kunnen wachten tot de volgende controle? U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Telefonisch spreekuur

Voor niet-spoedeisende medische vragen, maakt u een afspraak voor het telefonisch spreekuur. Dit kan via de polikliniek, T (024) 361 65 01. U wordt dan teruggebeld door de arts.

mijnRadboud

Als u gebruik maakt van mijnRadboud kunt u eenvoudige, niet-dringende vragen ook via die weg stellen.

Secretariaat Nierziekten

Bij overige medische vragen neemt u tijdens kantooruren contact op met het secretariaat Nierziekten. 
T: (024) 361 47 61.

 • Is er geen dringend probleem? Dan geeft de secretaresse uw vraag door aan de arts of verpleegkundige bij wie u voor het laatst op controle bent geweest, of aan de supervisor daarvan (uw hoofdbehandelaar).
  Deze belt u dan binnen drie werkdagen terug op het (mobiele) telefoonnummer waarop u goed bereikbaar bent.
 • Is er een dringend probleem? Dan verbindt de secretaresse u direct door met de arts bij wie u voor het laatst op controle bent geweest, zijn/haar supervisor, of de dienstdoende nefroloog.
 • Bij dringende medische problemen buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende nefroloog via het centrale nummer, T (024)361 11 11.
 • Om afspraken te verzetten neemt u contact op met de polikliniek, T (024) 361 65 01.

Aanvragen herhaalrecept Nierziekten

Bent u onder behandeling bij afdeling Nierziekten? U kunt op verschillende manieren digitaal een (herhaal)recept aanvragen.

vraag aan

Aanvragen herhaalrecept Nierziekten

Bent u onder behandeling bij afdeling Nierziekten? U kunt op verschillende manieren digitaal een (herhaal)recept aanvragen:

Via MijnRadboud
Met mijnRadboud kunt u in een beveiligde digitale omgeving uw persoonlijke medisch dossier raadplegen.

Via het digitale formulier
Vul hier het aanvraagformulier herhaalrecept in.
Wilt u uw recepten naar uw apotheek laten faxen? Geef dan het faxnummer van de apotheek op. Vult u geen apotheek in, dan sturen we de recepten naar uw huisadres. Aanvragen verwerken we dagelijks. LET OP: recepten die vóór 12.00 uur zijn aangevraagd worden binnen twee werkdagen verstuurd.

Via e-mail 
Mail ons in ieder geval de volgende gegevens:
 • Naam en geboortedatum.
 • Bij voorkeur uw patiëntnummer (MDN of reg.nr).
 • Naam en sterkte van de aangevraagde medicatie.
 • De termijn waarop u het recept nodig hebt.
 • Indien het recept naar de apotheek moet worden gefaxt graag ook naam en faxnummer van de betreffende apotheek
Let op: omdat verwerking van de receptaanvraag na goedkeuring door de arts automatisch plaatsvindt ontvangt u geen terugkoppeling als het recept is verwerkt.

Voor de medewerkers van de afdeling nierziekten betekent het opsturen en/of faxen van recepten veel extra werk. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om bij ieder bezoek aan de polikliniek na te gaan hoe groot de voorraad van uw medicijnen nog is. Op deze wijze hopen wij het verstrekken van recepten zoveel mogelijk te beperken tot de bezoeken aan de polikliniek.
 

Event Workshop Nefrologie

Startdatum: 13 december

Afdeling Nierziekten organiseert in 2017 de 28e Workshop Nefrologie. Deze vindt plaats in congrescentrum Papendal, Arnhem.

lees meer

Onze aandachtsgebieden


Dialyse-afdeling

Dialyse is de behandeling waarbij we uw bloed zuiveren van afvalstoffen. We doen dit als uw nieren dit vanwege een chronische nierziekte zelf niet voldoende kunnen.

lees meer

Nier­transplantatie van een levende of overleden donor

Voor veel mensen met een slechte nierfunctie, is transplantatie de beste behandeling. Een niertransplantatie is een operatie waarbij we de nier van een donor in het lichaam van een nierpatiënt plaatsen. De nier kan afkomstig zijn van een levende of overleden donor.

lees meer

Nier­donatie door een levende donor

Bij een nierdonatie staat iemand een van zijn/haar gezonde nieren af aan een patiënt, bijvoorbeeld aan een familielid of bekende. Onze afdeling begeleidt mensen die hun nier willen afstaan.

lees meer

Onze locaties


Polikliniek Nierziekten

Op de Polikliniek Nierziekten onderzoeken en behandelen we patiënten met nieraandoeningen of hoge bloeddruk. Ook begeleiden we mensen die een nier willen afstaan voor transplantatie.

lees meer

Verpleeg­afdeling Nierziekten

Bij sommige behandelingen is het nodig dat we u opnemen op onze verpleegafdeling. Patiënten van de afdeling Nierziekten verblijven dan op een verpleegafdeling waar ook patiënten van Maag-, Darm- en Leverziekten worden opgenomen.

lees meer

Radboudumc Expertise­centrum Zeldzame Nierziekten

Het Radboudumc Expertisecentrum Zeldzame Nierziekten biedt medisch specialistische zorg voor volwassenen en kinderen met een zeldzame nierziekte.

lees meer

Polikliniek Kindernefrologie

Wij behandelen kinderen met nierziekten. Ook voor dialyse en niertransplantatie kunnen kinderen bij ons terecht.

lees meer

Onze mensen

inloggen